Zamyslenia k akciám

Púť rodín - 24.jún 2018

Čo človek prežil, nesie si so sebou v srdci. Mnoho mladých, ktorí chodili na púte a dnes už majú svoje rodinky nás oslovujú, ako sa veľmi tešia z blahorečenia Anky. Jej príbeh a príhovor pomáhal aj im v ich životných príbehoch. Dnes o tom svedčia.

Pozývame Vás na veľkú oslavu rodiny, ktorá sa bude konať vo Vysokej nad Uhom 24. júna. Príďte aj so svojimi deťmi zažiť radosť z toho, ako sa Boh oslavuje v Anke, hoci bola krehkým človekom. Posilou lásky sa chce osláviť v každej rodine.

Tešíme sa na Vás

o. Pavol a o. Matúš

 

Plnosť lásky - plnosť radosti (77. púť radosti)

Sme vďační Bohu za 19 rokov pútí pri hrobe Anky Kolesárovej, kde sa vystriedali desiatky tisíc mladých.

Chceme vás pozvať na 77. púť radosti. Je to symbolické číslo plnosti, ktoré hovorí o láske, o dokonalosti a odpustení. Láska mení svety – ten môj, tvoj aj iných. Všetci sme povolaní milovať nezištnou láskou. Ako Kristus. On dáva život našej duši.

Náš život je udalosťou sveta, možno je nenápadný, ale veľmi dôležitý. Skúsme objaviť jeho veľkosť a krásu. K tomu vás pozývam spolu s naším hosťom, duchovným otcom Marošom Lovičom, ktorý má charizmu lásky k mladým a má zaujímavý príbeh života. Pozývame vás zažiť plnosť radosti.

vaši o. Pavol a o. Matúš

 

Nechať sa obdarovať (z 23.púte zrelosti)

Ďakujem všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom púte zrelosti za dar byť darom, že sa vzájomne chceli obdarovať. Každý si mohol vziať z bohatstva Božej dobroty a milosrdenstva, koľko vládal. Boh je štedrý darca všetkých darov, ktoré budujú Božie kráľovstvo v nás. Boh je najväčším bohatstvom ľudského života. Poznávaním Boha v nás poznávame sami seba. Žehnáme všetkým.

o. Pavol a o. Matúš

23. púť zrelosti 20.-22.apríl 2018

Najchudobnejší človek je ten, ktorému stále niečo chýba. Je nespokojný, chce mať všetko, sústreďuje pozornosť na to, čo ešte nemá alebo čo by ešte mohol mať. Naopak, bohatý človek je ten, ktorý je nenáročný, skromný, preto má pocit, že má všetko, čo potrebuje. V podstate, on je ten najbohatší človek.

Zbohatnúť môžeš iba správnym postojom k životu, nepotrebuješ na to veľa peňazí, stačí sloboda od matérie a od pozemských vecí. Najväčším bohatstvom človeka je láska. Nemôžeš viac dať ani viac prijať. Keď ju rozdávaš, ešte viac si ňou obohatený, pretože dávaním si obdarovaný. Nezískaš pre nebo, čo si nerozdal. Obdarujme sa tým pravým a najväčším bohatstvom.

Ďalším hosťom, ktorý prijal naše pozvanie je miestny pán farár z Pavloviec nad Uhom, duchovný otec Slavomír Bakoň. 13 rokov pôsobí vo farnosti. Naše centrum a aktivity sa stali súčasťou jeho pastoračnej služby, keďže sme na jeho území. Urobil veľkú rekonštrukciu celého kostola vo Vysokej nad Uhom, budovy starého kláštora s Cirkevnou školou v Pavlovciach nad Uhom, z ktorého vybudoval Pastoračné centrum a faru. Venuje sa každoročne s veriacimi farnosti výrobe a predaju veľkonočných baránkov po celom Slovensku. Vytvára prostredie pre prijímanie pútnikov a pre uloženie relikvií v peknom chráme. Sme Bohu vďační za jeho službu a za dary, ktorými ho Boh obdaroval pre toto miesto. Tešíme sa na stretnutie s ním a čochvíľa začíname.

Božia služobnica Anka Kolesárová, čoskoro blahoslavená, nás ešte malú chvíľu čaká vo svojom „domčeku“ na cintoríne.

 

23. púť zrelosti 20.-22.apríl 2018

téma: Bohatstvo života


Človek sa narodil do tohto sveta ako dar a dostal „výbavu“, s ktorou môže rátať. Vznikol ako túžba Stvoriteľa, pretože On miluje život a rád ho dáva. Život našich túžob je prejavom Jeho štedroti. Chce nás obdarovať našou jedinečnosťou a vzácnymi darmi. 


Každý je bohatý. Stačí si to uvedomiť. Aj cez každodenné maličkosti sme povolaní k veľkým veciam. Keď objavíme seba, objavíme vlastný život. 


Tešíme sa, že pozvanie na púť zrelosti prijal duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, otec Marcel Jurč. Budeme spolu s Ankou, čochvíľa blahoslavenou, zažívať radosť zo spoločenstva lásky. Ona nás pozýva, tak ako to vždy robila. Príďme načerpať z bohatstva darov nášho Otca, ktoré ponúka pri našej Anke. Viera otvára srdce pre prijatie.

o. Pavol a o. Matúš. 
Anka Kolesárová, pomáhaj nám!

 

Anka Kolesárová - bude blahoslavená

Naša Anka bude blahoslavená. Bohu vďaka :) 


Svätý Otec František prijal na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Na tomto stretnutí schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorej život poznačilo rozhodnutie - radšej smrť ako stratu panenstva.

 

 

 

 

Téma života

Sme povolaní objavovať povolanie k láske ako základnú tému života. Mladosť je krása, krehkosť, zraniteľnosť, dynamika, očakávanie, hľadanie... 

Ďakujeme Bohu za mladých ľudí, ktorých nám poslal na valentínsku púť radosti. Ďakujeme im za odvahu skúmať na čom skutočne záleží. Modlili sme sa, aby Valentín bol vždy svätý, zvlášť pre tých, ktorí ho idú oslavovať.

Prajeme Vám požehnaného Valentína. 

Otec Pavol a otec Matúš

 

V škole lásky

Sv. Valentín bojoval za vzťahy mladých a tým chránil manželstvo a rodinu. Lásku je potrebné chrániť. Prečo? Pojem láska je najviac zneužívaný, prekrúcaný, falošne vysvetľovaný a zakrývaný egoizmom. 

Láska je zraniteľná, ale pevná zároveň. Sv. Pavol píše „všetko vydrží". Láska je boj o lásku. Naša prirodzenosť je nastavená na hľadanie pocitu šťastia a preto často zažívame iba chvíľkové radosti. Láska totiž nie je len príjemný pocit a radosť zo stretnutí. Pravá láska potrebuje sebazaprenie. Aby sme mohli nájsť ozajstnú lásku vo vzťahu, potrebujeme zomrieť sami sebe, egoizmu, zmyselným túžbam a predstave o rýchlom šťastí. Človek potrebuje zabudnúť na seba, aby našiel šťastie, ktoré hľadá. Skutočná láska býva náročná, vždy niečo stojí. Potrebuje obetovať svoje krátkodobé túžby v prospech dlhodobého šťastia. Človek sa môže sám sebe stať prekážkou v láske. Na ceste za láskou nás chráni čisté srdce a vôľa byť verným. Najviac ubližuje vzťahom nečistota a netrpezlivosť. Keď človek prijme lásku ako celoživotné povolanie, nedá sa zastrašiť ani skúškami, ani slabosťami, ani lákavými ponukami pre chvíľkové šťastie. Manželstvo a rodina má zmysel. Tam, kde je zodpovednosť a teplo domova, môže sa rodiť ozajstná láska. Dostali sme nezaslúžený dar - Lásku, ktorá nás učí láske.

Vďaka Ti, Pane Ježišu, že si bol ochotný z lásky k nám podstúpiť mučenie a nechať sa pribiť na kríž. Touto obetou nás vykupuješ od hriechov. To všetko preto, lebo nás miluješ takých, akí sme. Ďakujeme Bohu aj za príbeh svätého Valentína, že máme dôvod stretnúť sa, obdarovať sa a opäť trošku v láske vyrásť.

 

Valentínska 76. púť radosti (9.-11.február 2018)

 

Téma: Láska - nezaslúžený dar 


„Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou" Jn 1,16


Človek prirodzene túži po láske, pretože tak je stvorený. Láska je vzťah, k Bohu, k sebe a k iným. Kto odmieta vzťah k Bohu, odmieta zdroj lásky. Kto odmieta vzťah k sebe, odmieta tvorcu vzťahu. Kto odmieta vzťah k blížnym, stáva sa osamoteným človekom. Človek potrebuje byť aj sám, aby počul Boha. Netrpí však pritom osamelosťou, pretože vzťah k Bohu je základom všetkých vzťahov. Ak máš tento vzťah v poriadku, aj vzťah k sebe bude denne upravovaný Jeho láskou - milosťou. Ak máš zdravý vzťah k sebe, tvoje vzťahy s ľuďmi sú čisté, pravdivé a úprimné. Láska je nezaslúžený dar a naučíš sa jej iba v škole Ducha Svätého. To On ťa neustále premieňa na dar pre iných. 


Pane, obdaruj nás milosťou lásky, pretože láska je milosť, ktorú dávaš tým, ktorí ťa o ňu prosia. Amen. 


Otec Pavol & otec Matúš

 

O múdrosti srdca pri otváraní Knihy života 2018

Tretie tisícročie dozrelo do veku dospelosti. Oslávili sme „osemnástiny". V prvých momentoch nového roka som zachytil u ľudí pocity výnimočnosti z očakávaného času. Všetky stránky knihy života 2018 sú ešte nepopísané okrem prvej, ktorej sme sa dnes venovali. Pripravme sa na druhú a potom na ostatné, aby sme sa naučili múdrosti srdca. (Porov. Ž 90, 12)
Chcem poďakovať predovšetkým Bohu za prežitý rok a všetky aktivity končiac poslednou, ktorú sme zavŕšili vítaním Nového roka. Ďakujem všetkým dobrodincom, hosťom, dobrovoľníkom a účastníkom za dar spoločenstva a vzájomnej pomoci. 


Chcem poďakovať za Silvester 2017. Našim prednášajúcim sestre Rudolfe Ondrušovej, duchovným otcom Rudolfovi Smoterovi a Jurajovi Sedláčkovi za povzbudenie pri prekonávaní hraníc a za osobné svedectvo života. Ďakujem všetkým kňazom, rehoľným sestrám a dobrovoľníkom za ich nezištnú službu pre spoločné dobro. Všetkým za úžasnú rodinnú atmosféru. Prajem nám, aby sme výnimočnosť nového roka 2018 naplno prežívali každý deň. 

S úctou a vďakou otec Pavol spolu s otcom Matúšom a spoločenstvom

 

Silvester 2017

Za hranicami našich síl. Veríš si? Máš na to? Dokážeš to? Kde sú tvoje hranice dnes a kde môžu byť zajtra? Objav seba samého, svoje schopnosti a talenty, nauč sa plávať proti prúdu a prekonáš všetky neistoty. Lebo On bude tvojou silou, On ti bude dávať odvahu nevzdať to. On ti dá nádej v každej situácii. Prekroč svoj tieň. Iba s Ním sa dejú zázraky. Jemu je všetko možné. Jeho milujúcim je všetko možné. Buď radostným, plným svetla, lebo On je stále s tebou.  Buď požehnanou dcérou a požehnaným synom Nebeského Otca. 

 

Téma: Život za hranicami.

Všetko má svoj čas a svoje miesto. Aj človek má svoj čas a svoje miesto. Má žiť tu a teraz. Aj keď je náš život obmedzený hranicami času a priestoru, predsa sme povinní myslieť a byť vnímaví aj na to, čo sa deje mimo nás. Byť citlivý na život a potreby iného, byť empatický a vedieť sa vcítiť do jeho situácie, zvlášť keď je v núdzi. Život za hranicami našich myšlienok a citov môže byť tak isto plný sily a krásy. Prekročiť prah svojho domu a vyjsť v ústrety iným, znamená naučiť sa milovať. Život mimo nás sa potom stáva aj naším životom. Vtedy budujeme svet lásky a Božie kráľovstvo v nás rastie. 

Tešíme sa na silvestrovskú púť k Anke Kolesárovej, na ktorej privítame sestru, ktorá prežila tri roky v Kamerune a priblíži nám kultúru a zvyky ľudí tejto krajiny. Všetci sme jedna veľká rodina bývajúca vo všetkých kútoch zeme. Sme bratia a sestry všetkých farieb pleti. Milujme bezhranične. 

Váš otec Pavol

Prítomnosť rodí budúcnosť

Chcem poďakovať všetkým účastníkom 22. púti zrelosti, pri ktorej sme sa učili objavovať krásu prítomnej chvíle a prežívať ju naplno. Téma bola veľmi silná a vysoko ocenená v spätných väzbách. Každý má v sebe dar kreativity, aj keď si to niektorí nemyslia, stačí prosiť Boha, stačí uznať svoju neschopnosť, stačí sa cítiť slabým, aby mohol Boh byť silný a tvorivý v nás.

Ďakujem otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi za slová povzbudenia a za duchovnú silu, ktorú odovzdal účastníkom. Ďakujem všetkým hosťom a dobrovoľníkom, že prišli obohatiť naše stretnutie a odovzdať kúsok zo seba. Keď človek nemyslí na seba, stáva sa bohatým a radosť ktorú prežíva je ozajstná, má duchovný základ. Mimoriadnym darom pre nás sa opäť stali naši priatelia z divadla ATak pod vedením Pavla Danka. Odovzdali nám príbeh blahoslavenej sestry Zdenky s hlbokým odkazom jej života a mučeníckej smrti. Na záver sa v úprimnosti účinkujúci otvorili a pozdieľali o vlastných životných príbehoch a o tom, čo prežívajú, či už je to radostné alebo aj ťažké.

Bolo to veľmi osobné stretnutie plné úcty a dôvery. Ďakujem vám. 


Prajem všetkým nám, aby sme nikdy neprestali prežívať kreativitu prítomnosti.

Otec Pavol

 

Ďalší hosť na 22.púti zrelosti: Bl.Zdenka cez tanečné divadlo ATak

"Chcel(a) by som letieť..." Zdenka Schelingová


Divadelná inscenácia Chcela by som letieť vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej - 24. 12. 1916. Je pripomienkou jej života ako cesty s pohľadom upretým k nebu, života naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie - k Bohu. 


Predstavenie tanečnými obrazmi, ale i hudbou a slovom, stvárňuje jednotlivé kapitoly Zdenkinho života - detstvo, povolanie, prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, následné utrpenie počas vypočúvania a zrod pre nový život.


Príbeh je prerozprávaný cez pohľad muža, ktorý napomáhal pri Zdenkinom mučení, muža, ktorý by tiež chcel letieť. Cez metaforu čakania na lietadlo a letiskovej haly sa v jeho mysli ponárame do Zdenkinho príbehu. 


Tanec sprevádza hovorené slovo a hudba - autentické modlitby a úvahy Zdenky Schelingovej zhudobnené Tvorivou skupinou Poetica Musica, ktoré tvoria pridanú hodnotu inscenácie, keďže ATak po prvýkrát prichádza s pôvodnou hudbou.

 

Radosť a nádej

Život bez konca, vedomie Jeho neustálej prítomnosti, nádej v každej situácii - tú plnosť bytia môžeme dosiahnuť len s Bohom. Iba On dokonale rozumie ľudskému srdcu. „V Ňom žijeme, hýbeme sa a sme." (Sk 17,28) V Ňom je istota naplnenia túžby spoznať seba samého. Sme oslovovaní menom, ktoré sme dostali, sami sme si ho nevybrali. Máme vlastnú identitu aj cez bohatstvo nášho mena. Každý v sebe nosí tajomstvo svojho mena. Viac ho poznať, znamená viac rozumieť sebe. Naše meno je zapísané v Knihe života, ktorú spravuje náš Stvoriteľ. 

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého" prijímame vlastný život ako dar pre všetkých a zažívame uzdravenie a oslobodenie od všetkého zlého. 


Chcem poďakovať účastníkom 75. púte radosti a obetavým dobrovoľníkom. Vyjadrujem vďačnosť hosťom: kaplánovi z Gymnázia sv. Moniky v Prešove, otcovi Štefanovi Kaňukovi, prefektovi Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, otcovi Jozefovi Kohutovi, otcovi Jozefovi Mrúzovi z ACM v Prešove, ďalším 9 kňazom, ktorí prišli poslúžiť spovedaním a duchovnými rozhovormi, tiež 4 rehoľným sestrám za službu ucha. 


Boží duch nás pozval k prameňu milosti na mieste, kde bola zabitá 16. ročná mučeníčka čistoty. Z prameňa jej obety čerpáme silu a povzbudenie. Anka Kolesárová, pomáhaj nám! 

 

75.púť radosti (13.-15.október 2017)

 

Už o chvíľu môžeme spoznať tajomstvo svojho mena 

Jesenná púť radosti sa blíži a v duchovnej príprave sa prehlbuje aj téma TAJOMSTVO TVOJHO MENA. Zjednotení s Ním poznávame vlastnú jedinečnosť a krásu. Objať seba vo svojom mene, mať rád to ako nás volajú, zamilovať sa do identity cez atribúty vo svojom mene. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal aj prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, otec Jozef Kohut. Svätú omšu bude celebrovať v sobotu 14. októbra o 17. hodine v kostole sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom. Otec Jozef roky pôsobil ako kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach.

Na ceste do neba

Všetci kráčame, denne hľadáme a objavujeme tú „svoju" cestu. Každý je iný, je originál a má jedinečný spôsob, ako sa dostať do neba. Spoznať svoje meno, jeho krásu a hĺbku, objaviť jeho bohatstvo, znamená hľadať odozvu Boha v nás. On pozná každého po mene, má rád naše mená, s úctou a láskou ich vyslovuje a necháva ich doznieť v našich srdciach. Potrebujeme sa naučiť milovať „milujúce stvorenie" v nás. Cesta k tomu, ako mať rád seba aj iných, začína v láske k Bohu. 

Ďakujeme Ti, Pane, za meno každého z nás. Volaj nás po mene, zvlášť keď nás pozývaš do neba. Amen.

 

Téma: "TAJOMSTVO TVOJHO MENA"

Niečo je známe, niečo ukryté. Niečo poznáš a niečo si myslíš, že poznáš.
Úplné poznanie majú „nebešťania". Je veľa tajomstiev ešte neodhalených. Čím viac odpovedí na otázky nájdeš, tým viac otázok vyvstane. Dobrý človek túži po poznaní. Poznávajme do hĺbky, nie plytko. Buďme úprimne vhĺbení do modlitby so srdcom pripraveným pre Jeho svetlo. Nech zasvieti. Otvorme oči srdca. Meno každého z nás ukrýva v sebe myšlienku, životný príbeh patróna, náš osobný príbeh i to, čo nás čaká. Učme sa s láskou prijímať pravdu o sebe.

 

Láska, odvaha a úprimnosť - druhý dych

Téma lásky sa dotýka každého. Oplatí sa do nej investovať. Odvaha a úprimnosť v atmosfére lásky pomáhajú riešiť každú situáciu. Uveriť a znova sa nadýchnuť, nebáť sa vratiť k počiatkom a začať novú tému, napriek sklamaniu nebáť sa veriť, že Bohu je všetko možné. Druhý dych dáva šancu začať odznova.

Ďakujeme Bohu za milosť 26. púte rodín. Ďakujeme všetkým rodinkám, dobrovoľníkom a hosťom. Rodinky odchádzali so slovami plnými vďaky. 

Opäť sa ukázalo, akým veľkým darom od Boha sú dobrovoľníci. Usilovne sa pripravovali modlitbou, prednáškami, diskusiou v spoločenstve, tvorbou  programu pre deti, stavaním stanov a atrakcií. Nadšenie rástlo zažívanim radostného spoločenstva, ktoré je pripravené naplno obdarovať prichádzajúcich. Uvedomovali sme si, že aj keď sú ešte tak mladí, predsa boli veľmi zodpovední, obetaví a práve tým vnútorne krásni. Zožali obdiv u všetkých. Ďakujeme vám milí dobrovoľníci.

Vďačnosť je slovo, ktoré najviac preciťujeme pri spomienke na púť rodín. Všetkým študentom prajeme požehnaný čas štúdia a novu chuť do učenia.

otec Pavol & otec Matúš

 

26. púť rodín (27. august 2017)

Téma: "Druhý dych" v láske

Láska v sebe nosí krásu i krehkosť. Prirodzene, pretože krása niekedy býva aj krehká. Čím viac človek miluje, tým je zraniteľnejší. Nechať sa raniť láskou, znamená dôverovať napriek všetkému. Láska bez dôvery by bola ubolená a nefunkčná, napoly mŕtva. Znova sa narodiť v láske znamená odpustiť a lapiť „druhý dych". Netreba sa báť znova vstať a nanovo vykročiť. Ako láska, tak aj vedomie vlastnej krehkosti ľudí spája. Buďme milosrdní k sebe i voči sebe navzájom. V tom je podstata múdrosti života.

Pozývame vás na 26. púť rodín, ktorá môže znovuzrodiť či dať "druhý dych" vášmu vzťahu a veriť, že svet môže byt krajší. 
Pre deti bude pripravený zaujímavý program a pre vás manželov daná téma a svedectvo, obnovenie manželských sľubov a požehnanie vašej manželskej lásky.

S úctou a v modlitbách o. Pavol & o. Matúš a tím dobrovoľníkov

 

 

Z plnosti srdca druhý dych

Povolanie milovať je zmyslom ľudskej existencie. Každé snaženie bez lásky neprináša pokoj ani radosť. Radosť radostným netreba závidieť, ale priať. Láska je vždy štedrá a dobro z nej rastie samé. Ďakujeme Bohu za plnosť lásky, ktorú nám ponúkol pri festivale radosti. Bolo to veľmi pekné, pokojné, radostné a hlboko duchovné stretnutie. Duch oživuje a prináša požehnanie. 

Ďakujeme všetkým hosťom, dobrovoľníkom aj účastníkom za otvorenosť srdca a túžbu po poznaní skutočných hodnôt. Kto chce milovať, ničoho sa nebojí a rád prijíma a dáva požehnanie. Sme kúskom zeme, sme prachom vo vesmíre, sme geniálnou myšlienkou Otca. Ďakujeme všetkým tým, ktorí nám z úprimnosti srdca žehnajú, modlia sa za nás a prinášajú skryté obety. 

Naša vďaka patrí týmto hosťom: Andrej Kačmár, Andrej Darmo, Rastislav Hamráček, Peter Fogaš, Peter Kuriško, Ľuboš Laškoty, Patrik Šarišský, Jozef Mrúz, Marek Varga, Martin Harčár, Ján Dubecký, Samuel Hurajt, Dušan Škurla, Stanislav Hurbanic, Martin Lučko, Blažej Revický, Mária a Richard Kucharčíkovi. Ďakujeme všetkým, ktorí viedli workshopy, pánu starostovi Antonovi Kocelovi a obecnému zastupiteľstvu, riaditeľovi Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom Milanovi Zolotovi a zamestnancom, pánu farárovi Slavomírovi Bakoňovi, kostolníkom a kurátorom. Naše poďakovanie patrí aj miestnemu obyvateľstvu a farníkom, ktorí nás prijali a pomohli s prípravou krížovej cesty a darovania krvi. 

 

Láska sa rodí v tichu (Duchovná obnova dobrovoľníkov pred Festivalom radosti) (8.-10. august 2017)

Keď slová mlčia, ticho hovorí. Dokáže hovoriť viac a silnejšie ako akékoľvek silné či krásne slová. Nedá sa niekedy jazykom vyjadriť, čo človek cíti. Sme obmedzovaní slovami. Niečo povieš a ten druhý to ináč pochopil. Snažíte sa si to potom vyrozprávať, ale aj tak máš pocit, že nie je to celkom správne vypovedané a pochopené. Komunikácia vo vzťahu s Bohom potrebuje ticho, pretože ticho odhaľuje Boha v jeho nekonečnej hĺbke, múdrosti a kráse. Vytvoriť v sebe ticho, znamená pozvať Ho, aby vstúpil dnu. V tichu totiž prebieha dokonalá komunikácia s Ním. Človek stvorený na Boží obraz vtedy zažíva Jeho lásku a prítomnosť naplno. Dovoľme Bohu, aby hovoril k nám. Stíšme sa, nech sa láska rodí, nech plynie a nasycuje všetko živé. 

Chceme vás pozvať na duchovnú obnovu pred Festivalom radosti s témou: „Láska sa rodí v tichu". Bude ju viesť otec Peter Fogáš, kaplán z UPC v Košiciach, ktorý sa čerstvo vrátil zo šesťročného štúdia spirituality v Ríme. Predtým pôsobil v Prešove na Sekčove a v Humennom. Tešíme sa, že sa s nami podelí o bohatstvo, ktoré v sebe nosí získané štúdiom, modlitbou a životnými skúsenosťami. Príďte načerpať, aby ste sa stali vnútorne bohatšími, pokojnejšími a radostnejšími ľuďmi. Aby ste z plnosti srdca mohli slúžiť na festivale a všade, kam vás Boh pošle. 

Otec Pavol a otec Matúš

 

Srdce - chrám krásy /9. festival radosti (10. - 14.august 2017)

Chceš vedieť, kde sa rodí krása? V Božom pokoji aj v zdravom nepokoji, v odpustení a zmierení, v hľadaní a nachádzaní, v radosti, obeti a obdarovaní... ...v jednoduchej harmónii lásky. Si pozvaný vstúpiť do krásy, byť ňou naplnený, preniknutý do najväčšej hĺbky a do poslednej nitky. Všetko, čo Boh stvoril je dobré a preto krásne. Kde je harmónia, tam je poriadok. A poriadok chráni krásu. Ako fotokútik chrlí pekné fotky, tak kútik krásy pozýva tvoriť a všetko zladzovať. 

Pripravujeme sa na 9. festival radosti, aby sme z plnosti srdca mohli vydávať svedectvo o vnútornej kráse. Láska robí človeka krásnym a krása je oltár Božej slávy. Nech Boh bude oslávený v každom milujúcom srdci. Tešíme sa, že na festival prijali pozvanie aj manželia Mária a Richard Kucharčíkoví, ktorí chcú predstaviť mladým (Zá)zrak lásky. Pomaly pripravujeme ďalšie aktivity a workshopy. Pozývame všetkých dobrovoľníkov na duchovnú obnovu už od 8. do 10. augusta načerpať duchovnej sily a radosti, pretože kto veľa dáva, potrebuje veľa prijímať. Duchovna obnova pred festivalom je v réžii UPC Košice.

Žehnáme vám. o. Pavol & o. Matúš

 

9. festival radosti: Z plnosti srdca (10. - 14. august 2017)

Je to zázrak: Byť sám sebou. Človek ako jedinečný tvor je pozvaný naplniť plán Boha so svojou osobou. Napriek slabostiam a krehkostiam denne hľadá a objavuje čo Stvoriteľ od neho chce. „Z milosti Božej som tým, kým som", píše svätý apoštol Pavol. Boh nás pozýva žiť z prameňa milosti, nebáť sa objaviť Ho v sebe a čerpať z Neho radosť, lásku a pokoj. Buďme si darom navzájom a občerstvujme sa pri spoločných stretnutiach. 


Pozývam vás na Festival osobnej jedinečnosti a krásy. Nech z plnosti srdca pri oslave Boha rozprávajú a spievajú naše ústa.

otec Pavol