Silvester

Silvestrovské stretnutie je pre mladých, ktorí:

  • túžia duchovne načerpať na konci roka,
  • radi by zažili príchod Nového roka v spoločenstve s inými mladými,

Silvestrovské stretnutie má špecifický charakter, iný ako Púte radosti či Púte zrelosti. Silvester si vytvárame sami a to, aký bude záleží od každého z nás. Preto nie sme rozdelení na účastníkov a dobrovoľníkov, ale všetci si navzájom slúžime a tak prispievame k spoločnému dobru. 

Silvestrovské stretnutie je rozdelené na dve samostatné akcie a to:

  1. Duchovná obnova - od 28. do 30. decembra
  2. Silvester - od 30. decembra do 1. januára