Púť zrelosti

Púte zrelosti sú stretnutím mladých nad 23 rokov, ktoré prebieha v rodinnej atmosfére, kde sa veľa komunikuje, ale i počúva, čerpá, no i dáva, spoznáva nových ľudí, aj prehlbujú "staré" priateľstvá, nadväzujú nové vzťahy, modlí sa za osobné povolanie a naplnený život. Ak ťa tieto slová oslovili, neváhaj a čítaj ďalšie informácie:

  • Stretnutie prebieha v skupinkách
  • Počas púte sa snažíme prežívať slobodu a pravú radosť, preto je zakázané požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Tiež je nutné obmedziť fajčenie a používanie mobilných telefónov.
  • V piatok bude registrácia v Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom. 

Prihlasovanie na akúkoľvek púť je ukončené 7 dní pred začiatkom a to kvôli technickému zabezpečeniu podujatia. Ďakujeme, že to chápete a nám tým uľahčujete prípravy :-) Tešíme sa na každého z vás osobitne.