Púť radosti

Púť radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov (alebo po skončení základnej školy). Koná sa 4-krát v roku.

Program je situovaný tak, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznajú nových priateľov z rôznych častí Slovenska (možno aj zahraničia). Majú priestor komunikácie o rôznych témach a možnosť čerpať zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu s hosťomsvätej omši či adorácii...

Každá púť má svoju tému. 

Počas púte sa učíme prežívať slobodu a pravú radosť, preto je zakázané konzumovať alkoholické nápoje a takisto je nutné obmedziť fajčenie a používanie mobilných telefónov.

 

Cieľ stretnutí

Cieľom týchto stretnutí je správne tlmočiť pojem láska a prosiť za čistotu mladých, aby sa mohli slobodne rozhodnúť pre povolanie, či vytvoriť pevné manželstvá a zdravé rodiny. Mnohé svedectvá mladých, ktorí sa zúčastnili týchto stretnutí, svedčia o ich silnom pozitívnom význame.

Charakter týchto stretnutí je:

  • preventívny - zameranie proti negatívnym sociálnym vplyvom
  • formačný - sebaprijatie, tvorivosť, dobrovoľníctvo, povolanie, zdravé vzťahy, pevné manželstvá, šťastné rodiny
  • uzdravujúci - uzdravenie z citových zranení a oslobodenie od závislostí