Publikácie

Beletrizovaný životopis Anka Kolesárová od Magdalény Rusiňákovej

Sme nesmierne Bohu vďační za obrovský dar z neba, ktorý k nám prišiel cez talent spisovateľky Magdalény Rusiňákovej, matky troch krásnych detí. Navštevovala súčasníkov Anky Kolesárovej, povyzvedala sa veľa zaujímavostí a cez modlitbu tvorila konkrétny príbeh, ktorý sa odohral v onej dobe v našej malej dedinke. Príbeh obyčajného dedinského dievčatka so silným odkazom pre mládež a rodiny tejto doby.

Počas Púte rodín v roku 2017 nám autorka osobne predstavila knihu. Ďakujeme aj vydavateľstvu Lúč a ich zamestnancom. Osobitne chceme poďakovať pani Anne Kolkovej, ktorá nás pred nejakým časom oslovila a ponúkla spoluprácu. 

 

 

 

 

Dotyk radosti O víťazstvách lásky

Rok vydania 2009. Bola vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku púti radosti vo Vysokej nad Uhom. Je to kniha, ktorú písali mladí. Je zbierkou cca 80 svedectiev mladých ľudí, ktorých oslovil príbeh Anny Kolesárovej.
Kniha má štyri kapitoly ako štyri charizmy, ktoré sa spontánne objavili počas prvých desiatich rokov aktivít v rodisku Anny Kolesárovej (Anna, Púte, Domček, Dobrovoľníctvo). 
 

 

               Sila čistej lásky od Bartolomeja Gábora

Rok vydania 2004, autorom je Bartolomej Gábor, postulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej. V knihe zachytáva  dôvody, ktoré sa prihovárajú pre otvorenie procesu blahorečenia, prvé svedectvá účastníkov stretnutí vo Vysokej nad Uhom a fotodokumentáciu z prvých pútí radosti. 

 

               Z prameňa múdrosti

Rok vydania 2010. Obsahuje fotografie z pútí radosti a z festivalu radosti a výber myšlienok z kroník mladých účastníkov pútí. Na obálke knižočky je odfotená vitráž kaplnky Božej múdrosti v Domčeku. Túto darčekovú knižočku dostávajú mladí, ktorí absolvovali viacdňovú duchovnú obnovu v Domčeku a v záver knižočky je priestor na napísanie myšlienok, ktoré ich na mieste Ankinho príbehu oslovili.