Logo Domčeka

Ako vzniklo logo Domčeka?

 

Na 36. púti radosti sme vyhlásili konkurz na vytvorenie loga. Mailom nám prišlo niekoľko návrhov. Zvažovali sme, ktorý z nich vybrať. Všetky boli dobré, ale žiaden z nich nevyjadroval úplne všetko, čo by tam malo byť. Tak skrsla myšlienka, aby sme vytvorili logo spoločne s tým, že použijeme niektoré prvky, ktoré sa objavili v návrhoch. Názorne sme si načrtli dom, do ktorého sme vložili prvky a logo bolo na svete :-)

 

 

DOMČEK a jeho symboly:

  • D - prvé písmeno - domov
  • O -  je zašifrované v kvete. Kvet je symbolom čistoty, krásy, vďačnosti. Je to aj symbol kvetov na Ankinom pamätníku.
  • M - je zväčšené a vyjadruje spiritualitu troch Zdravasov, ktoré sa modlíme pri Ankinom hrobe.
  • Č -  je vytvorené zo smajlíka, čo predstavuje radosť z čistého srdca (Púte radosti).
  • E - písmeno - evanjelizácia
  • K - má zvislú čiaru predlženú, ktorá sa so strechou pretína a tak vytvára kríž.
  • Strecha - symbolizuje spoločenstvo, prijatie.