Festival radosti

Festival radosti plánovaný v dňoch 09.-13. augusta 2018 bol kvôli blížiacemu sa blahorečeniu Božej služobníčky Anny Kolesárovej zrušený.

Festival radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov. Vznikol z letnej púte radosti a je obohatený o program plný radosti a smiechu. Od roku 2009 sa  veľká letná púť radosti nazýva Festivalom radosti.

Môzeš na ňom zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznáš nových priateľov z rôznych častí Slovenska (možno aj zahraničia). Máš priestor komunikácie o rôznych témach a v programe sú spoločné stretnutia pri prednáškedialógu s hosťom, workshopoch, či svätej omšiadorácii...

Festival radosti navštívia pozvaní hostia, ktorí v prednáške priblížia tému a tá sa potom bližšie rozoberá v skupinkách.