Domček

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej - centrum mladých vo Vysokej nad Uhom - slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu.

V Domčeku sa narodil a žil jezuita páter Michal Potocký, ktorý bol prvý horliteľ za blahorečenie Anky Kolesárovej. Od počiatku pútí sme tento Domček využívali počas stretnutí alebo duchovných obnov.
Nadácia J. Murgaša nám kúpila tento Domček (sme im zato veľmi vďační), ktorý sme si za pomoci mladých dobrovoľníkov, dobrodincov a sponzorov opravili.
Cieľom Domčeka je poskytnúť mladým spoločenstvo a teplo domova. Túto duchovnú rodinu zažívajú pri spoločných aktivitách, brigádach, modlitbách, tvorivých dielňach, športových a spoločenských hrách.

V Domčeku je vždy prítomný kňaz a od októbra 2008 aj spoločenstvo jeho mladých spolupracovníkov, ktorí mu pomáhajú pri organizovaní aktivít pre mládež i pre rodiny.

Ak chceš prispieť k naplneniu jeho cieľa, je otvorený aj pre teba. Nezabudni sa vopred informovať o najbližších aktivitách a v prípade záujmu aj ohlásiť aspoň 2 dni vopred  na domcek@domcek.org alebo na mobilnom telefónnom čísle domčeka 0911 912 598, 0917 350 598. (Prosíme o zodpovednosť! Je to potrebné kvôli zabezpečeniu potravín a príprave programu. Ďakujeme.)

Prosíme ťa zároveň o jeho duchovnú alebo materiálnu podporu.