"Prístavba" pri Domčeku s názvom CENTRUM PRE MLÁDEŽ

Naposledy upravené: 29 marec 2018
"Prístavba" pri Domčeku s názvom CENTRUM PRE MLÁDEŽ

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vyrástlo z Domčeka. Domček sa pre nas stal malým. :) Potrebovali by sme „domisko", aby sme mohli naplniť potreby centra v tomto čase. Pápež František podpísaním dekrétu o blahorečení Anky Kolesárovej dal impulz, na ktorý teraz reagujeme. Nielen prípravou slávnosti, ale aj vytváraním prostredia pre prijímanie pútnikov.

Z toho dôvodu som dal pripraviť architektonickú štúdiu novej stavby, ktorá bude napojená na Domček. Ráta sa, že v nej bude cca 30 lôžok. Na prízemí sú tiež plánované dve izby s bezbariérovým prístupom pre ZŤP, sklady pre kuchyňu, šatňa, technická miestnosť, sociálne zariadenia a spoločenská miestnosť s kapacitou cca 240 miest spojená s miestnosťou pre matky s deťmi. Ide o dve časti jednej stavby - dvojpodlažná s pôdorysom 15 x 13 metrov a jednopodlažná 15 x 19 metrov. 


Chcem vás poprosiť nielen o duchovnú ale aj o materiálnu pomoc, aby sme mohli zväčšiť kapacitu ubytovania v Domčeku o túto „prístavbu" a naplniť potreby tých, ktorí sem prichádzajú načerpať z prameňa čistej lásky. Zverujeme to do rúk mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Za vašu štedrosť a lásku nech vás Boh bohato odmení.

Bankový kontakt: SK52 1100 0000 0029 4304 5043.