Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Anka   O Anke  3 x Zdravas

3 x Zdravas

Pri hrobe Anky Kolesárovej sa modlíme 3 x Zdravas Mária. Ide o mariánsku spiritualitu, ktorú sa mnohí mladí snažia žiť aj doma a to tým, že sa modlia denne 3 x Zdravas.

  1. Zdravas je za dar povolania a rozhodovania sa podľa Božej vôle. V mladosti sa odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité vedieť rozlišovať čo je a čo nie je správne a spoznať svoju cestu v Božom pláne.
  2. Zdravas je za čistotu. Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láska, túži byť darom pre iných. V čistote myšlienok, slov a skutkov je sloboda, radosť, pokoj, viera, nádej a láska.
  3. Zdravas je za vernosť Bohu a jeho radostnému posolstvu. Mnohokrát prežívame krízy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Viera roznecuje lásku, učí hodnotám a dáva hodnoty. Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo