Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

23. púť rodín (26. jún 2016)

Ako vychovať z dieťaťa osobnosť? 

Jedinečnosť a krása ľudskej bytosti je vrcholom pozemského stvorenia. „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil...“(Ž 8,6), na Boží obraz je človek stvorený. Venovať mu pozornosť, znamená venovať pozornosť Bohu. Nikto nie je tuctový ani zanedbateľný. Každý je dôležitý a nesmierne bohatý. Tým bohatstvom je náš život, naše túžby i naša večnosť. Venovať sa výchove detí, sprevádzať človiečika od malička, od chvíľky počatia je veľmi vznešené poslanie. Rodičia dostali tú milosť, že im dieťa prichádza od Stvoriteľa do daru. Je to zodpovednosť pred Bohom i pred ľuďmi. Dejiny sveta vytvárajú nie národy, ale osobnosti. Človek dokáže zmeniť dejiny sveta.

Drahí rodičia, prihováram sa Vám, ktorí máte obrovskú moc a možnosti pomôcť každému dieťaťu. Prosím venujte maximálnu pozornosť tejto téme, aby ste vedeli pomôcť svojim ratolestiam. Dajte sa poučiť a príďte sa pozdieľať, aby vaše deti boli šťastné, aby ich morálne choroby tejto doby obchádzali. Vybudovať silného vnútorného človeka znamená pomôcť mu žiť vernosť, lásku a obetu, znamená pomôcť mu zvíťaziť. Táto doba potrebuje silné osobnosti, vnútorne pevných ľudí, ktorí ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu.

Pozývam Vás v nedeľu 26. júna 2016 na Púť rodín.                  otec Pavol

Púť k blahoslavenej Karolíne  (29. máj 2016 Poľsko)

Máme pre vás jedinečnú ponuku putovať k blahoslavenej Karolíne Kózkówej do Poľskej Zábawy v nedeľu 29. mája 2016.

Cieľom tejto púte bude bližšie spoznať dievčinu, ktorá mala 16. rokov a zomrela počas 1. svetovej vojny podobne ako naša Anka. Pôjdeme do jej rodného domu, kde je teraz kaplnka (ak sa nám podarí vybaviť- chceli by sme tam mať sv. omšu) a tiež na miesto kde položila svoj mladý život naháňaná a šabľou bičovaná kozákom, ktorý bol po nej chtivý. Jej telo našli medzi močiarmi až dva týždne po jej smrti. Cestou sa pomodlíme krížovú cestu, do ktorej vložíme svoje úmysly aj úmysly Domčeka. Ďalšou zastávkou bude Sanktuárium blahoslavenej Karolíny, kde je jej sarkofág s možnosťou zakúpiť si prsteň čistoty, ktorý je relikviou 3. stupňa. (je strieborný s ľaliou a cena je cca 10 €)

Ak si k chutnému jedlu pribalíte aj dobrú náladu, bude aj zábava v Zábawe Smile

Cestovné je 15,- €. Čas odchodu z Domčeka o 5.00 hod. Miesta nástupu aj Košice (cca 6.30 hod.) a Prešov (cca 7:00 hod).

Prihlásenie je záväzné do 22. mája. Po tomto termíne sa definitívne rozhodne či pôjde jeden alebo viac autobusov.

Prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1DqlNpxjMkF2JLn-TQadrpfbBEaIhiianvng1DGLseMY/edit?usp=drive_web

Blahoslavená Karolína, oroduj za nás!

Božia služobnica Anka Kolesárová, pomáhaj nám!

Duch Svätý - duch lásky

Milosť je nezaslúžený dar. Nikto sám sebe milosť nemôže dať,nemôže si ju zaslúžiť, ani získať podvodom. Duch Svätý sa prihovára v nás a za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Duch Svätý je duch lásky, preto človek plný Boha je naplnený radosťou a pokojom. Čím viac si je človek vedomí svojich slabostí a s pokorou stojí pred Bohom, o to viac môže byť v ňom Boh silný.  Pravdu treba milovať, on sama zvíťazí. Pravda a láska sú dve sestry patriace k sebe. Milujúc Boha milujeme ľudí ako Jeho samého. Spása prichádza skrze úprimné čisté srdce omilostene Bohom, ktorý vie o človeku všetko.

Bože veď nás svojim Duchom Svätým, duchom lásky, aby sme stavali život nie na sebe ale na tebe. Zverujeme ti naše myšlienky, naše túžby, naše cesty a celú budúcnosť pozemského i večného života. Daj nám, Pane, milosť denne žiť v pravde, aby sme Ti boli verní.

Duchu svätý príď z neba... 

Miluj opravdivo...

Český teológ Vojtech Kodet opisuje obraz svadby ženícha Ježiša a nevesty Cirkvi. Ľudia prichádzajú na svadbu a hneď pri vchode sedí sluha opásaný zásterou a umýva prichádzajúcim nohy. Všetci čakajú na ženícha. Mal by byť vpredu, ale tam nie je. Keď už svadobní hostia prišli, sluha vstal, dal si dole zásteru, obliekol sa do svadobných šiat a predstúpil pred svadobných hostí ako ženích, aby ich privítal.

Pri poslednej večeri Ježiš umyl učeníkom nohy a potom im povedal: „Robte si tak navzájom". Potom evanjelista Ján zapisuje Ježišove slová „Sluha nie je väčší ako jeho Pán." Ježiš ako sluha urobil nám všetkým službu otroka. Boh zostúpil z neba a vtelil sa do človeka, uponížil sa až tak, že sa stal poslušným až na smrť. Nechal sa pribiť na kríž človekom, ktorého prišiel vykúpiť a spasiť. V apoštoloch Ježiš umyl všetkým nám nohy. Náš Boh nám to urobil. A povýšil nás do stavu kráľovského. Čím viac nás Boh volá žiť evanjelium, tým viac by sme mali pociťovať túžbu po poníženosti. Uč nás, Pane, milovať opravdivo - podľa tvojich predstáv.        Otec Pavol

"Teológia" zrkadla - teológia lásky.

Pred necelými troma rokmi duchovný otec Róbert Neupauer prišiel na silvestrovskú púť pár hodín skôr. Koho stretol, každý v niečom pomáhal s prípravami. Opýtal sa: „Čím vám môžem pomôcť ja?" Spontánne som ho poprosil, či by mohol namontovať zrkadlo v Tímčeku pre dievčatá. Ochotne vzal vŕtačku a urobil to. Teraz na záver tém o Teológii tela si náš hosť spomenul na svoj prvý „vklad" v našom centre, keď montoval zrkadlo.

Anka zomrela kvôli nevinnosti dievčaťa. Naše centrum je zamerané na úctu k žene. Otec Róbert namontoval našim dievčatám zrkadlo, aby vedeli, že sú stvorené pre lásku a pre krásu. Odvtedy sme počas všetkých silvestrovských, festivalových  a „radostných" pútí zažívali duchovné zrkadlo teológie tela. On a všetci ostatní lektori nám ponúkali skutočný obraz o Bohu a o človeku.  Ani som netuší, že tá „teológia" zrkadla, ktorá začala v dome pre dievčatá je taká prorocká a smerujúca k podstate života.

Spolu so všetkými účastníkmi a dobrovoľníkmi ďakujem Bohu za formáciu v Teológii tela Jána Pavla II., otcovi Róbertovi za jeho vytrvalosť a obetu, keď všetkých šestnásť tém prepracoval a nadrobno pripravil v textoch aj prezentáciach. Ďakujem  aj lektorom, ktorí nám tieto témy na našich akciách predstavili.

Radosť čistých sŕdc mladých ľudí je ovocím 69. púte radosti. Pre vzájomné obohatenie a povzbudenie zo spätných väzieb vyberáme. Ďakujem všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom za každý vklad srdca. Žehnám.           Váš otec Pavol. 

Máj - lásky čas   69. púť radosti 

V škole Božej lásky sa učíme milovať bez predsudkov, bez masky, v slobode Božích detí... Najväčšia vzdialenosť na svete je medzi rozumom a srdcom. Mať zdravý vzťah k sebe je obrovská výhra. Často sami sebe nerozumieme, sami so sebou najviac bojujeme, keď sami sebe sme neverní - prehrávame. Boh nám ukazuje ako víťaziť. Telo je chrám Boží. Málokto to pochopí. Je to list napísaný Stvoriteľom pre každého z nás. Aby sme ho mohli dobre čítať, potrebujeme získať oči Stvoriteľa tak, že sa naučíme abecedu lásky. 

Vyše dvoch rokov na pútiach radosti, festivaloch radosti a počas troch Silvestrov sme rozobrali sedemnásť tém z Teológie tela Jána Pavla II. Štúdium je na konci. Skúšky si robí individuálne každý sám, ako ich život prináša.
Chcem poďakovať duchovnému otcovi Róbertovi Neupauerovi, ktorý pripravil a rozpracoval dopredu všetky témy. Na tejto púti spolu s ním celý projekt ukončíme. Teším sa, že raz budú všetky témy v jednom balíčku a bude si ich môcť ktokoľvek vypočuť. Sú v podaní viacerých zaujímavých hostí.
Pozývam Ťa na májovú púť radosti, ktorou poďakujeme apoštolovi mladých svätému Jánovi Pavlovi II. za to, že nám odovzdal poznanie o kráse a bohatstve ľudského tela. Teším sa na spoločenstvo s Tebou. Otec Pavol
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

69. púť radosti (6.- 8. máj 2016)

Určite mnohí z nás videli rozprávku Frozen, alebo ako to v preklade vyšlo na Slovensku Ľadové kráľovstvo. Zasmiali sme sa na akčnom snehuliakovi Olafovi a sledovali, ako to skončí medzi Kryštofom, Annou a Elzou. Tento príbeh, spracovaný podľa rozprávky Hansa Christiana Andersena, Snehová kráľovná, končí jednou veľkou pravdou. To, čo roztápa chladné srdce aj svet, je láska. Až keď to Elza zistí, prichádza radosť. 
Naším povolaním na tomto svete je žiť lásku. Nie ako nejaký plytký cit, ale ako celoživotné poslanie a voľbu mať rád. Žiť čistú lásku znamená objavovať súčasne aj veľkosť Božej lásky. Je to ako ísť do Vysokých Tatier a tým, že objavujem krásu Tatier, objavujem aj krásu celej prírody. Nie sme však povolaní len ako obdivovatelia lásky. Sme povolaní žiť ju naplno. Ona má byť hnacím motorom nášho života, sprievodcom našich skutkov a mantinelom našich myšlienok. 
Drahí priatelia, pozývame vás na májovú púť radosti, ktorá bude 6. - 8.mája 2016. Budeme sa venovať poslednej z našich tém z okruhu Teólogie tela sv. Jána Pavla II. - "POVOLANÍ K LÁSKE". Vyprosujem vám, nech vás práve láska vedie a ženie. 

S láskou vám žehná otec Matúš

Zrelosť vedie k vnútornej kráse (spätné väzby)

Nesmierne ma teší, že sa nám krása ponúka každý deň. Boh nám ju dáva v našich bratoch a sestrách. On sídli v nás. Sme na jeho podobu, preto každé priblíženie k nemu je priblížením k sebe. Máme nádej byť šťastnými ľuďmi. Stačí dovoliť kráse, aby nás uchvátila a budeme si rozumieť navzájom... a budeme jedno srdce... a budeme prosiť o odpustenie... a budeme plní Božej lásky. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Ponúkame vám výber zo spätných väzieb 19. púte zrelosti, ktorá bola na tému: „Odpustenie v láske".
Chcem poďakovať všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom, ktorí nás veľmi obohatili slovom a svedectvom. Už teraz sa tešíme na okrúhlu 20. púť zrelosti, ktorá sa uskutoční 18. -20. novembra.
Otec Pavol

Milosť a milosrdenstvo... 19. púť zrelosti

Milosť a milosrdenstvo. Láska a pokoj. Radosť vyvierajúca z hĺbky srdca. Kto hľadá nájde, kto klope, tomu otvoria. Boží duch je duch lásky a pokoja. Strach a bezmocnosť dnes ovláda mnohé ľudské srdcia. Kopec nevyriešených problémov, nekonečné hľadanie cesty... Kam nás chce Boh posunúť? Čo robiť, aby sme žili podľa Božej vôle, život plný, sýty, radostný?

Pozývam ťa objaviť vlastnú tvár usmiatu a šťastnú, takú za ktorú sa nehanbíš, krásnu ako keď je Boh Pánom srdca.

V modlitbe nech Duch Boží láme putá a sníma okovy. Najhoršie je, keď je človek väzňom seba samého, pretože naše víťazstvá nám môžu ublížiť a naše prehry môžu byť víťazstvom Boha v nás. Nezmýšľajme pozemsky. Buďme ľuďmi zameranými na nebo a Duch Boží spočinie na nás a budeme milovať a milovať a milovať... sebe zomierať, zomierať, zomierať... Človek sám sebe je najväčším krížom, pokušením i čistou radosťou. Najväčším víťazstvom je zvíťaziť nad sebou.  Otec Pavol.

Rany milujúcich a rany milovaných - 19. púť zrelosti

Kto miluje stáva sa zraniteľným. Otvorí srdce a dáva ho k dispozícii. Môžeš si ho uctiť ako posvätný dar, ale aj zneuctiť. Pohladiť ale aj raniť. Ježiš nechal srdce ľuďom, aby si ho mohli pritúliť a oni ho zbičovali, potupili a pribili na kríž. A čo urobil On? Opäť sa nám dal a dáva neustále ako duchovný pokrm pre pozemský a večný život. Cez rany na jeho srdci sa nám daroval. Cez rany lásky na našom srdci ho môžeme prijímať. Láska bolí. Je obetavá, trpezlivá, nemyslí na zlé, je zdržanlivá... Rada zomiera na kríži. Taká je láska. Možno si túžil milovať až priveľmi a prišli sklamania - rany, na ktoré si vôbec nečakal/a. Možno trpíš ranou samoty a nepochopenia od iných, možno pocit zlyhania ťa dal na kolená a nevieš vstať, možno láska tvoja alebo iného ťa uväznila a nevieš sa z nej vymotať. Kvôli láske človek zranený ticho trpí a nevie sa s tou bolesťou podeliť. Kto ťa pochopí? Iba Boh, ktorý ťa stvoril na obraz Lásky. 

My musíme milovať, je to náš údel! Milujme napriek neláske. Život je taký. V modlitbe sv. Františka vyslovujeme slová: „Pane, daj, aby som skôr chápal iných, než aby mňa chápali,
skôr miloval iných, než aby mňa milovali....". Kľúčom je milovať až do krajnosti ako Ježiš na kríži. Bez sebaľútosti, bez útekov, s láskou prijať „to" ťažké a obetovať ako modlitbu, odpúšťať „donekonečna", tak nás učí láska na kríži. Láska sa nechce dať odradiť, pohoršiť,... chce všetko prekonávať a dozrievať v milovaní. Chce pretvárať seba a stávať sa čistou, čo najdokonalejšou, svätou...
Pozývam ťa na poslednú z ôsmich tém, ktoré sme prešli počas štyroch rokov na pútiach zrelosti. Ak si chceš vypočuť predošlé témy, nájdeš ich v našom archíve. Príď urobiť krok na ceste k Bohu, k sebe a k blížnym. Odpustenie v láske je veľmi silná téma, ktorá prináša nádej aj do najväčších bolestí a sklamaní. Buď požehnaný, požehnaná. Otec Pavol

Účasť na našej púti zrelosti potvrdil aj riaditeľ Arcibiskupského úradu v Košiciach ThLic. Ján Urban. Veľmi sa tešíme na uzdravujúcu milosť sviatostnej lásky v Eucharistii, v Božom slove a v milých ľuďoch.

19. púť zrelosti (15. - 17. apríl 2016)

Vzťahy musia žiť z lásky, ak majú prekonať všetky prekážky. Aj v láske bývajú zranenia. „Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti" (Kol 3,14). Jedno príslovie hovorí: Ak tí, čo sa mali radi, kvôli zraneniu si už nemajú čo povedať, zostane smrti málo čo by im vzala. Liek na lásku je láska, pretože rada odpúšťa. Ona sama však v nás vyžaduje nové postoje. Ak človek nie je schopný vstúpiť do seba a zmeniť sa vo vnútri, nemôže byť uzdravený. Keby sa niekto aj snažil odpustiť, ale stretne opäť toho starého človeka v ňom, nedokáže ísť ďalej. Láska robí veci novými a v konečnom dôsledku všetko premieňa na požehnanie, aj najťažšie pády a najťažšie chvíle. Učme sa od Jozefa Egyptského odpustiť tým, ktorí nás „predali do otroctva" a náročnú situáciu v ktorej sme sa ocitli, prijať ako cestu lásky a pokory, ktorá lieči rany a buduje nové perspektívy života. Krvácajúca rana sa mení na prameň veľkej duchovnej sily a požehnania. 
Ak prežívaš svoje zranenie v láske dôveruj, že Bohu je všetko možné. Prijmi novú cestu života s túžbou byť premenený/á.

Ak máš viac ako 23. rokov, pozývame ťa na túto púť zrelosti, na ktorú pozvanie prijali a našimi hosťami budú: 
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková - mama, manželka, v minulosti komunálna poslankyňa, dnes expertka pre deti, mládež a rodinu a tiež členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
Poetica Musica z Košíc - je tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne spoločenské a duchovné témy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života. Viac o tomto projekte sa dočítate tu: http://www.poeticamusica.net/projekty.html

Ak môžte, podporte nás 2% alebo 3% zo zaplatenej dane

Milí priatelia Anky Kolesárovej a Domčeka vo Vysokej nad Uhom.

Naše centrum je v rozvoji a kúsok po kúsku ho svojpomocne budujeme. Každý centík je pre nás veľmi vzácny. Prosím vás o pomoc vo forme 2% alebo 3% z daní. Nech Vám je požehnanie odmenou.                                   Váš otec Pavol

Požehnané veľkonočné sviatky

Bronie sa zora na nebi, už znejú chvály vznešené,
svet jasá, plný veleby, a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ smrť zničil, život obnovil,
pekelné bráany pošliapal a z úbohých sňal okovy.

Ježišu, Ty buď naveky nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu znovuzrodených milosťou.
                  (z ranných chvál veľkonočného obdobia) 

 

Požehnané veľkonočné sviatky plné pokoja a radosti
od Zmŕtvychvstalého Pána Vám vyprosujú
                                                         kňazi a spoločenstvo mladých z Domčeka. 

Kreativita služby - Víkend dobrovoľníkov (11.-13. marec 2016)

Tri Zdravasy. Mnohí sa ich modlíme pravidelne ale určite asi všetci na pútiach. Keby som vám dal otázku: Za čo sa modlíme posledný ? Určite viete odpoveď. Modlíme sa ho, aby sme mali živé srdce, aby sa naša viera odzrkadľovala v skutkoch lásky. 

Aj služba dobrovoľníka je skutkom lásky a viditeľný dôkaz živého srdca. Vzdávam sa často vlastného pohodlia a času aby tí druhí prežili krásny čas, dávam kúsok zo svojej lásky, aby ľudia okolo pocítili dotyk lásky, som tu pre ostatných, aby oni mohli mať zážitok spoločenstva. Kto má živé srdce, kto miluje, hľadá spôsoby ako slúžiť, má v sebe kreativitu služby. A každú túžbu milovať a dávať sa Boh požehnáva, takže človek hoci slúži, odchádza naplnený. Lebo: "Kto má, tomu sa pridá." (Mt 13,12) 

Drahí naši dobrovoľníci, chcem vás všetkých s radosťou pozvať na "Víkend dobrovoľníkov", ktorý sa uskutoční 11.-13.marca v Domčeku vo Vysokej nad Uhom. Budeme čerpať silu, povzbudenie a radosť od nášho dobrého Nebeského Otca a viac sa spoznávať a vytvárať spoločenstvo. Prihlásiť sa môžete tu do 7. marca: 

https://docs.google.com/forms/d/14XjPssTeff8U_Q9xBDqUe_X4DlAm0uu0wRyfsHycoME/edit?usp=drive_web
Žehnám vám. :) + o.Matúš  

Svätosť rastie sama

To Boh dáva vzrast. Pri čítaní spätných väzieb som Bohu ďakoval za milosť, ktorá prišla cez túto 68. púť radosti. Svätý Valentín môže byť na ňu právom hrdý, keďže mal v tom prstySmile 

Zo spätných väzieb vyberáme

Domček v Bruseli

V dňoch 13. - 17. 10. 2015 sme sa päťčlenná skupina z Domčeka na pozvanie Pána europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika zúčastnili exkurzie Európskeho parlamentu v Bruseli. čítaj viac...

Sme radi, že sme mohli prezentovať Domček v Bruseli.
Maťka, Jarka, Patrik, Mirko a otec Michal

Festival nebeskej radosti

Keby si sa chcel rukami dotknúť neba, zostal by si stáť rozčarovaný a sklamaný. Nebo je motýľ a srdce je kvetom. Ako má naň sadnúť motýľ, keď mu neotvoríš kvet? Nebo zostúpi, ak máš v srdci miesto pre lásku.

čítaj viac...

Ďakujeme ti, Monika, za tvoj vzor darovaného života Bohu a rodinám. Prosíme ťa o tvoju pomoc vo všetkých našich projektoch.

S úctou a láskou otec Pavol a veľká domčekovská rodina.

„Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom".(1Jn 4,16)

Milosti padajúce z neba

Keď z hĺbky srdca rozprávajú ústa a ruku vedie tok myšlienok, človek má pocit, že aj tak nevyjadril všetko. Vďačnosť vyráža dych, tak ako pri písaní, tak aj pri čítaní to môžeme pociťovať. Chcem Bohu ďakovať za každého jedného z vás, že ste prišli, aby sa rozmnožila radosť v nás, aby s Ježišom bola úplná. Ďakujem za spätné väzby. Zopár sme ich vybrali, aby sme sa potešili s vami:

- čistota prináša radosť
- som jedinečná a s Bohom je všetko možné
- aké je potrebné sa vedieť stíšiť, mať čas na modlitbu
- Boh mi dal radosť do srdca
- láska má zmysel

List vďaky priateľom Domčeka

Keď dieťa rastie a dospieva, začína hľadať podstatné vecí. Viac rozumie zákonom, ktoré chránia jeho svet. Po 15. rokoch fungovania pútí dozrel čas, aby som v mene tejto histórie, ktorá dosiahla vek občianskeho preukazu a získala dôležitosť v spoločnosti, vyjadril vďačnosť všetkým dobro-voľníkom a dobro-dincom. Práve to „dobro" nás spája. Z lásky dávame život našich modlitieb a obetí spoločnému dielu tu vo Vysokej nad Uhom. Cez tieto dary kvôli Anke sa toľko lásky nahromadilo, že nás to privádza k úžasu. Keby vás, „dobrých ľudí" nebolo, nič by nefungovalo.

On potrebuje vaše srdcia aby milovali, vaše ruky aby objímali a pomáhali, váš život aby ste ho darovali... na začiatku nového roka vám všetkým ďakujem za akúkoľvek aj neviditeľnú pomoc. Nech vám to Štedrý Boh mnohonásobne odmení pozemskými a nebeskými dobrami.      otec Pavol

Radosť pramení v čistom srdci

Školy si oddýchli a triedy sa opäť naplnili vravou mladých. Zážitky z prázdnin boli vyrozprávané a učitelia začali byť nároční. Začal školský rok, ktorý nás má opäť posunúť ďalej. Príprava do života je dôležitá.
Na národnej púti v Šaštíne sme sa dozvedeli, že nás čaká Národné stretnutie mládeže P 15. Budeme sa na to duchovne pripravovať počas desiatich mesiacov. Pripravených je 10 tém. Náš milý pápež František pre mladých na celom svete určil tému „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Každý mesiac bude jedna z tém predstavená v živom vysielaní televízie LUX a následne na internete budeme mať pripravené nápady a aktivity na stretká.
Pozývam všetkých do duchovnej prípravy P 15.
Nech tento školský rok bude časom budovania pekných priateľstiev a objavovania vnútorných darov, ktoré nás uschopňujú milovať. Čistý rok nás môže priviesť k úžasu nad tým, čo vidia iba čisté oči srdca. Verím, že ak niekto poprosí Boha o milosť a bude s Ním spolupracovať, prežije najkrajší čas života - čas „ošperkovaný" čistou láskou úprimných ľudí. Spolu poďme uvidieť Boha v nás.

Váš otec Pavol - hlas 19 rokov volajúceho po čistej láske Smile

Poďakovanie Rádiu Lumen

Čas preberá úsilie.

V sobotu sme boli svedkami 1. púte rádia Lumen k Božej služobnici Anke Kolesárovej. Putovali nielen cestujúci, ale každý, kto bol s nami spojený cez rádio. Chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť rádiu Lumen a jeho organizačnému tímu na čele s otcom Jurajom Spuchľakom. Chceme poďakovať aj všetkým účastníkom a poslucháčom rádia Lumen, že sa zapojili do tejto púte. Bol to milostivý čas plný duchovného bohatstva. Ďakujeme aj našej kresťanskej televízii Lux za sprostredkovanie obrazu a zvuku satelitným prenosom. Božia služobnica Anka Kolesárová obetovala svoj mladý život za hodnoty, ktoré sa oplatí ohlasovať, pretože dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Nech Boh žehná naše kresťanské média. S úctou a vďakou otec Pavol & tím Domčeka.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1

V škole diamantov

Možno prežívaš čas, kedy cítiš potrebu pohnúť sa v živote ďalej. Chceš niečo zmeniť a nevieš ako. Túžiš pracovať na sebe a stať sa iným. A možno máš iba mladé sily a chceš ich nezištne darovať.

Ak sa ťa to týka, tak prosím, čítaj ďalej Smile
Život v spoločenstve je náročný, ale veľmi pekný. Každodenným obrusovaním hrán sa stávame hladšími, krajšími a lepšími, vzácnymi ako diamant. Je to obrovský vklad do budúcnosti. Škola života, ktorá sa nedá zaplatiť. Pri zdieľaní sa tímakov jedno dievča z českého centra povedalo: „Život v tíme ma naučil prežiť všade a som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť". „Tímak - tímačka" je človek žijúci v spoločenstve, ktorý sa zasväcuje na niekoľko mesiacov do služby v centre v nezištnom dávaní sa. Má to byť človek radostný, flexibilný, obetavý... Ak cítiš, že ťa Boh volá slúžiť na nejakú dobu v takomto centre, prihlás sa prosím SMSkou na moje telefónne číslo 0905 405 674. Spätne zavolám. Je potrebné sa porozprávať a absolvovať skúsenosť života v centre.

„Kto skôr príde, ten prv melie Smile " Otec Pavol z Domčeka

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

          

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku




Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo