Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

Pozvanie pre dobrovoľníkov PRIHLASOVANIE

Slovensko vo Vysokej
Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, dobrej mysle a dobrého srdca pomôcť, aby sme mohli dôstojne a s radosťou privítať pútnikov zo všetkých kútov Slovenska. Púť Rádia LÚMEN po prvýkrát vstúpi k nám modliť sa, prosiť a ďakovať. Božia služobnica Anka Kolesárová hýbe svetom mladých v tejto dobe svojim príkladom vyjadrujúcim postoj k základným ľudským hodnotám. Slovensko môže čerpať aj „z prameňa milosti" na Zemplíne.

Bude potrebné zabezpečiť celú organizáciu materiálne, technicky a personálne. Zvolávam všetkých dobrovoľníkov a tých, čo túžia byť dobrovoľníkmi. Prosím hláste sa do 4. augusta cez formulár alebo na tomto kontakte domcek@domcek.org
Tešíme sa na perfektnú atmosféru milujúcich ľudí. S úctou a láskou otec Pavol & tím.

Púť RÁDIA LUMEN (9. august 2014)

Rádio LUMEN chce pravidelne s vďačnosťou a prosbou putovať k Božej služobnici Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom - s úmyslom prosiť za mladých a ich spoznávanie povolania k životu v manželstve a rodine alebo k duchovnému povolaniu. Prosiť za ich rodičov a prarodičov, aby spoznali potrebu duchovného povzbudenia a ľudského usmernenia pre ich cestu cez vlastný príklad a modlitbu. Prosiť za budúce manželstvá a rodiny.

Mottom prvej púte je myšlienka: Svätá rodina uzdravuje naše vzťahy.
Druhým cieľom našich modlitieb bude modlitba za Ukrajinu a jej obyvateľov.

Bližšie o programe sa dočítate na www.lumen.sk

http://www.lumen.sk/aktualita/put-radia-lumen-k-anke-kolesarovej-do-vysokej-nad-uhom.html

Festival radosti - Tajomná reč tela (14.-18. august 2014)

Telo hovorí rečou Nekonečného. Pochopil si o čo ide? Objavil si to tajomné vo svojom tele, či v tele toho druhého? Možno sa nám zdá jednoduché napĺňať potreby tela a spoznávať jeho určenie. Vonkajší pohľad nás môže veľmi pomýliť. Žiadostivosť - lacný zisk odvádza od podstaty a prináša sklamanie, neveru sebe aj iným. Keď vstúpime s bázňou, takí akí sme, pred Stvoriteľa, môžeme pociťovať jeho odpoveď. Každý kúsok nášho tela je zasiahnutý Božou láskou a zasluhuje si úctu. Učme sa čítať - v modlitbe objavovať tajomnú reč tela.

Prvotná samota, jednota a nahota je témou letného festivalu radosti, ktorú nám prednesie o. Róbert Neupauer. Je to ďalšie pokračovanie zo série tém Teológie tela Jána Pavla II., ktorými sa snažíme formovať mladých k základným ľudským hodnotám. Súčasťou programu budú aj divadelné a tanečné predstavenia (vystúpia Teatro Colorado z Bratislavy - Peter Weinciller, Paľo Danko & team, divadlo zo Sniny), koncert Jeno´s Brothers, workshopy, chvály, svedectvá, moderovaná adorka a oslavy 15.výročia vzniku pútí.
„Vďaka ti, Pane, za krásu a tajomstvo našich tiel."

Prihlasovanie spustené

Púť premeny (22. júl 2014)

téma: "Zasiahnutí Neviditeľným"

Cesta lásky je cesta osobnej premeny. Nemôžeš milovať a nebudeš vedieť milovať, pokiaľ nezažiješ dotyk živého Boha vo svojom srdci. Láska pred a po premene je iná. Predtým býva veľa slov o láske, potom veľa skutkov lásky. Keď človek prejde premenou, nechce oddeliť slová od skutkov. Tak ako myšlienka predbehne skutok, tak skutok chce prekonať slová. Cesta lásky je cesta odpúšťania. Každodenné milosrdenstvo so sebou aj s inými, zažívané do hĺbky duše. „Bože, buď milostivý mne hriešnemu" zneli pokorné slová kajúceho mýtnika v chráme. Či už to bola Mária Magdaléna, svätý Augustín, svätý Pavol, každý po dotyku Boha zistil, že je iný. Včerajšok bol prekonaný a zajtrajšok je naplno žitou prítomnosťou.

Vďaka Ti, Pane, za Púť premeny, na ktorej chceme zažiť silu a krásu tvojej lásky, ktorá mení ľudské srdcia."

Pozývame vás na putovanie k osobnej premene. Počas putovania budeme uvažovať nad premenou niektorých svätcov. Tešíme sa na stretnutie s vami. o. Pavol & o. Ľuboš

NEW... Putovať sa bude peši z Michaloviec z novej "autobusovo-železničnej" stanice a na bicykloch z Prešova od Konkatedrály sv. Mikuláša. Cieľ je Domček vo Vysokej nad Uhom s plánovaným príchodom medzi 16.00 - 17.00.

Čas pre mužov a dievčence

Téma: brigádka
Muž je oporou rodiny. Má byť hradbou lásky, cez ktorú neláska neprejde. Je to veľmi náročné, krásne a „obrovsky" požehnané - byť jasným, pevným a stálym. Je to výzva pre každého z nás mužského rodu, pozvanie dozrievať v hľadaní seba a ešte viac iných milovať a chrániť. Denne potrebujeme rásť na Božiu česť a slávu, pre dobro blížnych a pre osobnú spásu. Uvedomujúc si cestu lásky muža, chcem pozvať k prejavu mužnosti všetkých chlapcov, ktorí majú čas a chuť darovať svoj čas a sily na budovanie „domčeka".

Od pondelka 14.7. začína u nás brigáda. Pod vedením majstrov budeme klásť zámkovú dlažbu, betónovať pri Tímčeku a pri Domčeku dávať dlažbu na chodník. Pozývam nielen zdatných mužov, ale aj šikovné a krásne dievčatá. Vždy boli, sú a budú povzbudením, motiváciou a pomocou pri výslovne mužských prácach. Mám to už overené Smile. Takže príďte všetci, ktorí tu máte byť! Denne by sme chceli informovať o priebehu prác a o dianí v Domčeku na internete. Súčasťou toho budú aj dozvuky z mojich víkendových osláv. Teším sa na vás. Otec Pavol.

"Z Božej milosti som tým, čím som"

VĎAČNOSŤ je to slovo, ktoré mi napadá vždy, keď si pomyslím nato, že ubehlo 50 rokov od môjho narodenia. „Ďakujem" hovorím otcovi a mame s kvetom v ruke vždy na moje narodeniny. Život je dar každého dňa. Vždy keď začína, dáva možnosti. Keď končí, má viesť k vďačnosti. Ľudia sa ma pýtajú: „Aké to je mať päťdesiatku?" Vtedy ako druhé slovo mi napadá ČAS. Je to veličina veľmi presná, ale aj dosť relatívna z hľadiska pocitov. Niekedy nestíhaš a niekedy čakáš, že niečo už konečne skončí. Čas sa nedá oklamať. Prosím o múdrosť, aby som ho vedel správne využiť. LÁSKA dáva zmysel a krásu ľudskému životu. Je to to tretie slovo, ktoré ma vedie k stále hlbšiemu prežívaniu aktuálnej chvíle. Je čas ďakovať a ešte viac milovať.
Ďakovná svätá omša za dar môjho života bude 12. júla 2014 o 11. hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Po nej pohostenie v Domčeku pre pozvaných hostí a dobrovoľníkov. Ťažko sa mi určovalo komu poslať pozvánku, keďže vás je veľmi veľa. Vďaka Bohu!!! Tak aspoň symbolicky budete v ten deň niektorí so mnou v mene všetkých ostatných. Samozrejme príďte na sv. omšu, ak aj nemáte pozvánku. Je to čas našej spoločnej radosti a vďačnosti. Dozvuky týchto osláv budú aj na Festivale radosti (ako som bol informovanýSmile).
Počas päťdesiatich rokov som mal možnosť stretnúť a spoznať vo vás krásnych a vzácnych ľudí. V duchu som spojený s vami všetkými. Ďakujem vám za vaše modlitby, za priateľstvo a za každú pomoc. Aj teraz, pri mojom jubileu, vám vyprosujem milosť radostného a pokojného života.

S úctou váš otec Pavol

19. púť rodín (29. jún 2014)

Na 19. púti rodín takmer 400 účastníkov, z toho 159 rodičovských pokladov - detí, ktoré si prišli na svoje a spolu s animátormi zažili neopakovateľné chvíle. Ďakujeme všetkým rodinám za účasť a podporu a dobrovoľníkom za ich otvorené srdcia a obetu.

Láska sa rodí z Lásky. Život potrebuje byť plodný, aby stál zato. Byť pre iných nie je ľahké, pretože láska je výsadou chrabrých. Rodina je majstrovsky umelecké dielo. Vytvoriť súlad medzi ľuďmi rozličného veku, pováh a prirodzeného poslania je náročné ale aj obohacujúce. V rodine je človek prijímaný a milovaný od svojho počiatku. Každý z nás potrebuje vzťahy, ktoré skrášľujú a dávajú zmysel našim dňom.

Púťou rodín sa otvorila prázdninová sezóna v Domčeku, kde môžu mladí od 15. rokov zažiť spoločenstvo a prijatie. Ukončenie tejto sezóny bude na 20. púti rodín 30. augusta 2014.

Krása - dotyk Boha

Krásou sme vedení k úžasu a tak hľadíme do neba s túžbou vidieť Najvyššieho. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie tvárou v tvár s jeho velebou. Kto nás tak vymyslel? Kto nám dal naše oči, tvár, srdce? Daj nám, Pane, srdce plné Boha. Daj nám bohatstvo, ktoré prevyšuje každú chápavosť. Daj nám zažiť nebo na zemi a milovať a odpúšťať a ďakovať a chváliť a prosiť a milovať... stále dookola chceme žiť na pulze tvojej lásky. Buď víťazom našich všedných dní, buď krásou nášho života, nauč nás žasnúť. Amen.
Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým dobrovoľníkom a účastníkom 61. púte radosti. „Navoňaní" sme išli domov šíriac vôňu tvojej krásy v nás. Kto miluje, ten odpúšťa. Kto odpúšťa, ten miluje. Radosť v Pánovi je naša sila. Pripájame výber zo spätných väzieb. Prajem vám požehnaný čas slnečných dní a milosť nášho Pána nech vás sprevádza. Otec Pavol.

Poďme kontemplovať krásu už tento víkend

Live vysielanie...

Sú veci našim očiam ukryté. Jednoducho sú tak krásne, že vo svojej ľudskej podstate môžeme iba tušiť, že existujú. Mali sme sľúbené: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil..." To ľudským očiam neviditeľné pripravil „...tým, ktorí ho milujú". Neviditeľná krása dáva iba tušiť veľkosť, pre ktorú je povolaný každý človek. Z Božej perspektívy veci vyzerajú inač. On pozerá do hĺbky. On rozoznáva jemné záhyby duše. Jemu, na rozdiel od nás, je všetko možné. Chceme kontemplovať krásu, ktorú Boh vložil do ľudskej prirodzenosti. Chceme s Ním žasnúť, pretože On vždy žasne nad nami. Majme srdce čisté a oči srdca pripravené, aby sme uzreli prichádzať Pána slávy. Duch Tešiteľ, príď!
PS 1: Chcem poďakovať Bohu aj všetkým nám známemu autorovi za klip Stvorení pre lásku

Info k akcii

Vôňa krásy sa blíži

Cítiš? Necítiš? Stále necítiš? Ty necítiš ako sa šíri vôňa krásy? Chvíľa, keď sa rozleje vôňa krásy do našich sŕdc sa blíži. Verte, dažde prestanú a vyjde slniečko. Pri Anke svieti, aj
keď prší. Vlaha dáva život. Nestíhame kosiť našu trávičku Smile
Pozývam ťa na ďalšie pokračovanie z formačných tém Teológie tela Jána Pavla II. Doteraz sme sa učili čítať, čo Stvoriteľ vpísal do našich tiel. Objavovali sme kreativitu milujúcich. Tento krát nás Láska pozýva k výšinám neba, ktoré je plné vône dobroty Boha. Váš otec Pavol


PS: Ak si človek lásky a preto rád slúžiš, pozývam ťa do tímu dobrovoľníkov. Podmienkou je vek 17+, účasť aspoň 3x na našich aktivitách a flexibilita vo zverených úlohách. Teším sa na spoluprácu.

Krok za krokom so Sedembolestnou

Krok za krokom každý deň v Kristových šľapajach s našou Matkou Sedembolestnou

Láska ju viedla preniknutú bolesťou matky. Buďme Bohu vďační, že konečne po dlhej dobe vznikla nová pieseň o Panne Márii. Nech sa jej tóny a slová zapisujú do našich sŕdc a naučia nás milovať ako ona. Vďaka aj za klip o bolestiach našich rodín. Nech zaznieva táto pieseň  v našich chrámoch a mládežníckych stretnutiach, nech ju máme v srdci i na perách. Ďakujem všetkým tvorcom za vnímavosť Ducha a obetu lásky. Nech vám Matka vyprosí milosti u Syna. S úctou a vďakou otec Pavol

https://www.youtube.com/watch?v=3zkGhS5s41o

Nechajme sa preniknúť krásou na 61. púti radosti (30. máj - 1. jún)

Krása vonia? Áno, ak ju dokážeš vnímať. Vôňa krásy sa dotýka nášho vnútra. Keď ju vdychujeme, sa ňou nasycujeme. Skutočná krása preniká a mení srdce k dobrému. Vytvára harmóniu v človeku, pretože rozpráva o svojom Stvoriteľovi. Vonkajšia krása bez vnútornej je plytká a klamná, nedokáže nasýtiť. Čím viac by sa jej človek chcel nabažiť, tým je prázdnejší a stále viac frustrovaný a oklamaný. Krása je dobrom a dobrota je krása. Vôňa dobroty buduje vzťahy a mení tento svet. Dobrý človek je dobromyseľný a dobroprajný. Vidí dobro v ľuďoch, lebo ho tam hľadá. Keď je krásou nasycovaný, cíti túžbu krásou nasycovať iných. Krásou, ktorá prenikla jeho srdce stáva sa svätým pre tento svet. Pozývam vás k modlitbe za harmóniu krásy. "Otče náš, nauč nás vnímať krásu, ako vôňu dobroty a úprimnej čistej lásky." Otec Pavol

Téma: Vôňa krásy

Hostia: o. Róbert Neupauer,lektor - absolvent štúdie Teológie tela Jána Pavla II. ,           

               o. Vladimír Šosták, biskupský vikár pre pastoráciu

Prihlasovanie a info k púti.

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

15.púť zrelosti v archíve

Zvukové záznamy a foto už v archíve...

Spätné väzby 15.púť zrelosti

Pozrime sa do pár spätných väzieb...

Ruže sa nepapajú Smile

Dozvedeli sme sa na víkendovkovej Púti zrelosti. Oznámil nám to náš dobrý priateľ otec Marek Iskra z BB diecézneho pastoračného centra pre rodiny. Zistili sme, že tam je základný konflikt, keď ktosi mal ružu iba privoňať a sa pomýlil „zožral ju"Smile. Sme veľmi Bohu vďační za ďalší už 15. stupeň k zrelosti. Takmer 270 účastníkov si mohlo vychutnať ruže...

Láska prebúdza krásu

 

Jarné slniečko prebúdza zem, prináša úsmev, svieže myšlienky a nové možnosti. Sila prírody nesie v sebe dravosť i pohladenie. Nechajme si vykúpať srdce slnkom Božej lásky, nech sme čistí, radostní, šťastní. Pane vďaka za všetku krásu, ktorú si stvoril. Tešíme sa na tú večnú, ktorá je vraj Smile ešte krajšia. „...ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo..."  Vďaka ti, Pane.

Púť zrelosti (23+) sa blíži - prihlásených už 223 účastníkov

Milí priatelia, chcem vás informovať a povzbudiť, že konflikty boli, sú a budú, kým nezomrieme Smile

Téma púte zrelosti Láska nie je bez konfliktov sa blíži. Keďže nevidíte registračné počítadlo, tak vám dávam na známosť, že do tejto chvíle sa prihlásilo 223 účastníkov na Púť zrelosti. O tom, že láska je tvorivá, sme sa dozvedeli na valentínskej púti radosti. Konflikt prináša napätie a čaká rozuzlenie. Práve on burcuje myseľ a prebúdza v ľudskom srdci otázky, na ktoré hľadá odpoveď. Aj konflikt podnecuje tvorivosť. Prajem vám aj sebe, aby sa každé napätie uvoľnilo a našli sme odpoveď prečo je to tak - prečo je láska taká, aká je.
                     S úctou a láskou otec Pavol

15. púť zrelosti (28.-30. marec 2014)

Téma: Láska nie je bez konfliktov

Už si zažil pocit zlyhania, že si ublížil milovanej osobe? Alebo, dávaš všetko z lásky a predsa si zraňovaný? Pozývame ťa hľadať odpovede s nami prečo je to tak.

Hosťami tejto púte budú otec Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici, europoslankyňa Anna Záborská, Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.

Nepretržité trio v Domčeku (3.3.-12.3.2014)

Začalo to týždenným prázdninovým časom...pokračovalo Víkendom dobrovoľníkov a bolo završené na formačných dňoch s názvom Svetlík...

Tímová práca, tímová krása, tímová láska

Boh prvý miloval a prvý slúžil. Vybral si nás... Objíma našimi rukami, dáva nám svoje myšlienky, v nás otvára srdce pre každého.

Začíname víkend dobrovoľníkov o tímovej láske. Chceme ho prežiť ako chválu, vďaku a oslavu Boha v milujúcom srdci dobrovoľníka. Budeme prosiť a ďakovať za všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia, slúžili a budú slúžiť.

Láskou s vami zosieťovaní otec Pavol, otec Ľuboš a tím. P.S.: zapnite wifi Smile

Víkend dobrovoľníkov (7. - 9. marec)

Dáva sa na známosť - Víkend dobrovoľníkov: Slúžim s Láskou

Láska je výsadou chrabrých a služba výsadou kráľov.

Pozývame všetkých chrabrých princov a spanilé princezné na zámocké párty vo vysockom kráľovstve. Aby život našich kráľovských rodín bol bezpečnejší, bohatší a plnší, budeme sa učiť streľbe z Božej kuše, zápasiť s drakom a chrániť poklady nám zverené. Kráľovské oslavy nášho panovníka, ktorý je aj našim bratom, budú pri každej bohoslužbe a adorke. Zvolávame všetky kráľovské deti na víkend dobrovoľníkov dňa 7.-  9. marca v Domčeku. Aby sme vedeli, koľko miest pripraviť a aký honor nachystať, prosíme, aby ste dali vedieť že prídete na domcek@domcek.org.

Tešíme sa na štedré stoly duchovného pokrmu.  Vaši duchovní otcovia Pavol a Ľuboš.

Začíname 7. marca o 20:00 hod. sv. omšou v Domčeku.

Pôst - ponuka z neba

Milí priatelia.  Vstúpili sme do obdobia veľkého pôstu. Pôst je vedomé rozhodnutie zrieknuť sa niečoho pre vyššie ciele. Je to čas vnútornej premeny a obnovy zmýšľania. Je to ponuka z neba pre krehkého človeka; zdvihnúť oči zo zeme s túžbou zamieriť k Bohu; objaviť krásu svojej duše stvorenú pre lásku. Chcem vám popriať aj sebe milosť svätého pôstu oslobodzujúceho pre večnosť. Čas lásky začal, nechajme sa ním naplniť cestou kríža, vo vstávaní z pádov až po konečné víťazstvo s tým, ktorý premohol svet.

K tomu vám žehnám, váš otec Pavol.

Po - valentínska vôňa krásy

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným za otvorenosť srdca pre objavovanie a rozvíjanie svojich talentov. Stále čítam spätné väzby, sú ozaj hlboké, radostné, zachytávajúce pocity ľudskej duše. Sústavne v nich zaznieva krása, tvorivosť a vďačnosť za otvorenie očí srdca pre kreativitu vo svojom každodennom živote. Pre túto chvíľu z nich vyberám... s úctou a láskou o. Pavol

Nová pieseň Sedembolestná

V sobotu večer na konci svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober počas 60. púte radosti v Pavlovciach nad Uhom, prvýkrát zaznela mládežnícka pieseň Sedembolestná. Text a hudbu zložil Ján Gofus z kapely The Wind. Je veľmi dynamická a chytľavá. Texty, akordy a štúdiovú nahrávku si môžete stiahnuť tu. Ďakujem autorovi a všetkým, ktorí mali účasť na štúdiovom nahrávaní. Verím, že táto nová mládežnícka mariánska pieseň chytí mladých za srdce a pomôže vytvoriť hlbší vzťah s Nebeskou matkou. otec Pavol

PR@SK

Ponúkame vám nové číslo Pr@sku o putovaní za radosťou a skutočnou krásou z tejto jubilejnej 60. púte radosti. Nájdete to v našom archíve.

60. jubilejná púť radosti (14.- 16. február 2014)

Téma: Kreativita lásky

Hostia:

- otec arcibiskup Mons. Bernard Bober

- Pavol Danko, zakladateľ tanečného divadla ATak, režisér mnohých predstavení a moderátor TELEVÍZIE LUX

- manželia Danka a Igor Obšajsníkovi

Prihlasovanie ukončené. Ďakujeme všetkým, ktorí dali o sebe vedieť, že prídu. Uľahčili ste nám prípravu púte.

Láska objavuje lásku, krása odhaľuje krásu, láska tvorí krásu a krása dáva nahliadnúť do neba. Hľadajú sa  a slúžia si navzájom

Pri čítaní spätných väzieb zo silvestrovskej duchovnej obnovy som pochopil...

Život vedie k úžasu

Vykroč, neboj sa, dôveruj... Cesta čaká na teba. Kto uverí, ten ju nájde. Odvaha hľadať je súčasťou života. Láska je výsadou chrabrých. Neboj sa nechať všetko za sebou, konečne vykroč, aby kráčanie bolo súčasťou každého dňa. Nestoj na mieste, neprešľapuj. On sám otvorí dlaň a podá ti ruku. Môžeš dôverovať. Je najmocnejší, je taký silný ako sa len dá. Si pozvaný/á...žiť. Buď úprimný/á a čistý/á. Čo hľadáš v iných, dávaj prvý/á. Inač nenájdeš po čom tvoje srdce túži. Lásku za lásku, vernosť za vernosť, život za život. Buď z inej planéty, volá sa láska. Buď „Valentínčan". Občianstvo ti získal Kristus na kríži, vykúpil ťa a urobil vzácnym. Darom pre nebo i pre tento svet. Nech valentínsky darček má cenu lásky. Nech je prežiarený svetlom milujúceho srdca. Pripravme sa, je čas mať rád. Nie až potom, ale dnes. Kto miluje sviatočný má každý deň. Hľadaj a nachádzaj, stúpaj stále vyššie, dôveruj a neboj sa. Si milovaný syn a milovaná dcéra. Buď láskou v tomto svete. K tomu ti žehnám. Otec Pavol.

Niečo zo zákulisia kreativity

Ako vznikla téma Valentínskej púte? Počas silvestrovskej duchovnej obnovy chlapci dostali za úlohu v skupinkách sa zamyslieť nad otázkou, čo im hovorí Boh cez telo dievčaťa. Náhodou som prechádzal okolo jednej skupinky, chlapci na mňa kývli a pýtali sa ma: „O. Pavol, čo máme napísať?" Hovorím im: „To vy musíte vedieť. Čo vás napadne, keď pomyslíte na telo dievčaťa?" „Nooo, že je kreatívny" Odpoveď na ktorú sme prišli nás všetkých potešila. Asi o dve hodiny pri obede sme sa zamýšľali s duchovným otcom Robom Neupauerom a inými ako nazvať valentínsku tému. Ani nevieme ako napadla nám téma KREATIVITA LÁSKY. Náš valentínsky hosť Paľo Danko sa veľmi potešil, keď som mu o tom hneď zavolal. Boh je naozaj kreatívny. Poďme žasnúť spolu nad jeho láskou, ktorá tvorí krásu v človeku.                  Váš otec Pavol:-)

Valentínska adorka

Žehnať, žehnať, žehnať... stále žehnať
Požehnaný rok jubileí je o požehnanom živote. Valentínska adorka jubilejnej púte bude s prosbou o požehnanie vzťahov mladých. Nech majú sväté, svetlom presvetlené vzťahy. Nech sú sväté rodiny, svätí otcovia a mamy, svätí manželia a deti, sväté vzťahy mladých. Nech aj „chodenie" bude plné radosti, keď v bázni pred Pánom ďakujú za seba navzájom. Jozef Augustín SJ povedal: „Kto miluje, adoruje Boha v milovanej osobe".
Žehnám požehnaným vzťahom. Otec Pavol

Výber zo spätných väzieb - Silvester 2013

Stále v nás doznieva silvestrovská duchovná obnova. Z Teológie jeho a jej tela sme sa dozvedeli, že sme stvorení pre lásku. Znova a znova sa vraciame k témam, ktoré zaznievali, čerpáme z nich každodennú silu žiť to, prečo sme celí stvorení. Pre povzbudenie vám ponúkame malý výber zo spätných väzieb.

Kvet na Timčeku - prejav úcty každej žene

Po večeroch keď náš kvet zasvieti, nech nás vždy upovedomí na úctu k žene. Úcta každej žene od prirodzenosti patrí. Naučme sa vnímať nehu ženy, ktorá je nenahraditeľným požehnaním pre tento svet. Chráňme ženu, veď je stvorená pre lásku a pre krásu.

 

Trojica darov kvôli Anke

tri túžby ľudskej duše nasycovaním ktorých človek prežíva stav trvalej radosti, blaženosti. Je to túžba po láske, po pravde a po kráse. Keď sa človek nasycuje...

Tímček sa nám narodil ...

Čas Vianoc je čas narodenín Božieho Syna. V ňom sa pre nás nanovo zrodila láska. Tento rok sme sa stali svedkami zázraku ako za deväť mesiacov vyrástol náš Tímček - dom pre dievčatá.

Z lásky, kvôli láske a pre lásku

Prišiel Boh z neba, aby sme vedeli, že je vždy s nami a kráča dejinami ľudstva. Božia láska v tele človeka prichádza k nám, aby bol Boh oslávený v nás. Zvykáme si rok čo rok kráčať spolu. Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým vám, drahí Vysočania, Pavlovčania a všetci miestni farníci, že nás sprevádzate modlitbami a obetami.

Vitaj priateľ v roku 2014

Naplnení radosťou a túžbou žiť život naplno sme po bohatej duchovnej silvestrovskej obnove vstúpili do času nových nádejí, ktorý je ešte nepopísaný a čaká na náš príbeh. Ďakovali sme Bohu za milostivý rok 2013 a prosili o požehnanie v roku jubileí 2014. Príjemne unavení po akcii s kopou roboty pri upratovaní sme si uvedomili, že ten čas, ktorý sme prežili bol nadmieru bohatý. Katechézy Jána Pavla II. o Teológii tela v podaní o. Róberta Neupauera nás viedli k úžasu nad krásou a svätosťou tela. Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa s chuťou zapojili do organizovania a priamej služby počas Silvestra.

Prajem vám vo svojom mene i v mene tímu Domčeka požehnaný rok, ktorý akurát začal.                  otec Pavol

Vysoká vo Vysokej

Prešli sme za štyri roky sériu tém z hymnu sv. Pavla o láske. Rok viery bol o prehĺbení sa vo vzťahu s Bohom. Nastáva čas, kedy chceme ponúknuť systematickú formáciu pre vzťahy mladých z teológie tela, ktorú nám odovzdal apoštol mladých blahoslavený (o chvíľku svätorečený) Ján Pavol II. Aj týmto spôsobom mu chceme vyjadriť vďačnosť za odhalenie krásy a tajomstva tela muža a ženy.

Zhromaždíme špičkových lektorov, v skupinkách "rozmeníme na drobné" každú tému a skúsime uživotniť v osobných vzťahoch.

Prežívame radostné očakávanie z formačného plánu pre mladých, ktorých povedie cestou Božej lásky. Budeme objavovať krásu a dôstojnosť ľudského tela, ktoré je stvorené celé pre lásku.

Tieto témy sme odštartovali päťdňovým Silvestrom o teológii jeho a jej tela s názvom "Stvorení pre lásku."Nech Boh žehná tento projekt a "otvára oči slepým", aby sme videli, ako nás Boh vidí. Za všetko vzdajme Bohu chválu.

ŠTEDROSŤ LÁSKY

V kruhu najbližších vo vzájomnom obdarúvaní zažívame radosť rodinnej atmosféry. Kristus prišiel ako najštedrejší dar, aby sa narodil v srdci každého a premenil vnútro človeka. 

V mene spoločenstva v Domčeku a v mene nás kňazov Vám vyprosujeme štedrosť lásky štedrovečerného stola. Nech nikto nie je sám, nech sme jeden pre druhého, nech sme spolu s Kristom. Skloňme sa k objatiu, ktoré nám ponúka nevinné dieťa Ježiš, rodiace sa v každom z nás.

                                                      otec Pavol, otec Ľuboš a tím Domčeka

Drahý priateľ Domčeka

V kaplnke Božej múdrosti v Domčeku ďakujeme Bohu za Teba, za Tvoju štedrosť a lásku. Stal si sa súčasťou krásneho Božieho diela, cez ktoré Boh buduje civilizáciu lásky. Na každej púti a duchovnej obnove máme „pochod za lásku" v našich témach a v svedectve Božej služobnice Anky Kolesárovej, ktorá podporila tento projekt tak, že darovala všetko. Do depozitu vložila svoj mladý život, túžby, vysnívanú cestu dievčaťa... Každý z nás k nej pridáva kúsok srdca, svoje kríže, obete, modlitby a dary. Ochotou dávať sa vnútorne rastieme a prehlbuje sa v nás Boží život.

Chcem Ti v mene všetkých pútnikov Domčeka minulosti, prítomnosti a budúcnosti, zo srdca poďakovať za to, že si prispel k rozvoju mladého pútnického centra s veľkou budúcnosťou. Cez aktivity Domčeka budú požehnávané ďalšie generácie mladých a rodín. Nech Ti Tvoj dar Boh mnohonásobne odmení. V modlitbách v kaplnke Božej múdrosti Ti vyprosujeme milosť múdreho, čistého a živého srdca. V mene veľkej domčekovskej rodiny s úctou a vďakou o. Pavol

Opäť rekord na púti (22. - 24. november) Foto a audio záznamy budú v archíve čoskoro.

Púte zrelosti dozrievajú a vedú k zrelosti. Vďaka Bohu! Z doposiaľ najväčšej púte zrelosti odišli pútnici naplnení radosťou, Božím pokojom a nádejou, že všetko má svoj čas a význam. Kto nezachytil lásku na prvý pohľad, nech sa skúsi pozrieť ešte razSmile. O tom, že si nás Boh zamiloval na prvý pohľad nám bolo jasné. Učili sme sa dávať a prijímať lásku.

Spoločná radosť

Synček sa nám narodil TÍMČEK – domček pre dievčatá, priam na svätého Františka. Trošku ho ešte vyzdobíme, pritúlime a dáme požehnať. Bude slúžiť dievčatám. Vyjadrujem obrovskú vďačnosť všetkým, ktorí nás tým požehnaným časom deviatich mesiacov sprevádzali modlitbou, povzbudzovaním, priamou prácou na stavbe a obetami. Nech sa vzmáha Tímček v obľube u Boha i u ľudí. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Váš otec Pavol

 

59. púť radosti (18. - 20. október) Zvukové záznamy v archíve

Téma: "Brány pekelné ju nepremôžu".

Schyľuje sa nám k jubilejnej 60. púti radosti. Táto púť v závere Roku viery je prípravou na nové tématické formačné stretnutia zamerané na múdre, čisté a živé srdce.

Jeden neveriaci človek mi povedal, že Cirkev podržia rodiny. Ja som sa pousmial a pomyslel som si, že tiež rodiny podrží Cirkev. Myslím, že sme mali obaja pravdu. Útokom na rodiny sa útočí na Cirkev a naopak. Brány pekelné ich nepremôžu. Naplnení radosťou z Národného pochodu za život objavujme krásu povolania k láske v našich vzťahoch, v rodine i v Cirkvi.       o. Pavol

Fotosúťaž pokračuje

Čože, ty o tom nevieš? Ty si sa ešte nazapojil do našej fotosúťaže? Takže na 57. púti radosti sme odštartovali súťaž o najlepšiu fotku roka, ktorá vystihuje Vysokú. Fotku pošli mailom domcek@domcek.org do konca septembra. Najlepšie fotky budú ocenené. Ako inšpirácia jedna z prvých súťažných na facebook.com/domcek.kolesarovej

Dobrovoľnícka škola (už začala :-))

                                      Drahý dobrovoľník, uvedomujúc si náročnosť dobrovoľníckej služby a potrebu vzdelávania sa, dovoľujeme si predstaviť Ti nový projekt s názvom Poď a konaj. Tento projekt má byť nápomocný vo formovaní dobrovoľníkov, aby dobrovoľnícka služba bola kvalitnejšia a profesionálnejšia.

Ponúkame možnosť vzdelávania a formácie dobrovoľníkov vo veku od 18 do 30 rokov v rámci projektu Poď a konaj.  Dobrovoľnícka škola bude pozostávať z 5 školení v oblasti: psychológie, sociálnych zručností, projektového manažmentu, tímovej práce a vodcovstve. Školenia budú prebiehať v Domčeku vo Vysokej nad Uhom od piatka do nedele a začnú od septembra  2013 a budú prebiehať do júna 2014. 

Z milosti Božej som tým, kým som

Prežívam obdobie vďačnosti Bohu za dar duchovného povolania, ktoré sa vo mne zrodilo pred 25. rokmi cestou k moru. Na jednu noc sme sa zastavili v Medžugorí. Pred polnocou som sa modlil v chráme sediac na dlažbe. V tej chvíli som prvýkrát pocítil, ako ma Boh volá stať sa kňazom. Mal som 24 rokov. Ten smäd po Jeho láske neprestal, vo dne v noci rástol. Zažil som úžasný Boží pokoj a veľkú vnútornú radosť, keď som vykročil na cestu duchovného povolania. Pocítil som túžbu ohlasovať Božie kráľovstvo, sláviť Najsvätejšiu obetu pre spásu sveta a sprostredkovať Božie milosrdenstvo cez sviatosť zmierenia, ako som ho sám zažil po obrátení. Nemal som žiadnu predstavu o kňazskom živote, nerástol som pri oltári s víziou stať sa kňazom. Z miništrovania som vyrástol priskoro, čo bolo v našej dedinke vtedy zvykom. Ježiš sa priamo dotkol môjho srdca a spôsobil moju premenu, za čo mu teraz v kňazskej službe už 18.rok pri oltári ďakujem. Chcel som sa s vami podeliť o túto moju radosť, ktorá sa zrodila pri Kráľovnej pokoja. Prosím vás o pomoc pri ďakovaní za ten dar a o požehnanie mojej duchovnej služby. Štvrťstoročie vyznaní od Boha a toľko odpovedí si doposiaľ vyžiadala moja duchovná cesta. Vďaka Ti, Bože, že nás tak miluješ. S úctou a láskou váš otec Pavol.

Oslava Božej milosti na východe Slovenska

V Pavlovciach nad Uhom sa v dňoch 15.-teho až 19.-teho augusta uskutočnil 5. festival radosti. Pravidelné podujatie, ktoré zastrešuje Dom Anky Kolesárovej, ponúklo alternatívu hudobných festivalov či prázdninových táborov. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre duchovný rast, hlbšie poznanie Boha a prijate seba samého mladými ľuďmi.

Po 13. púti zrelosti

V posledný aprílový víkend sa stretlo 257 mladých na púti zrelosti, ktorá bola venovaná téme: „Dospelosť, poslušnosť a láska".
Hosťom bol rímskokatolícky kňaz Radoslav Lojan...

Čo som si uvedomil? Výber zo spätných väzieb z Púte zrelosti, Spätné väzby - 2. časť

List priateľom Domčeka

Milí priatelia Domčeka. Pri príležitosti nového školského roka sa vám chcem prihovoriť.

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

            

 

 

7Bolestna

Slovo na deň.

Je môj brat i sestra ...

Novinky