Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

Radosť pramení v čistom srdci

Školy si oddýchli a triedy sa opäť naplnili vravou mladých. Zážitky z prázdnin boli vyrozprávané a učitelia začali byť nároční. Začal školský rok, ktorý nás má opäť posunúť ďalej. Príprava do života je dôležitá.
Na národnej púti v Šaštíne sme sa dozvedeli, že nás čaká Národné stretnutie mládeže P 15. Budeme sa na to duchovne pripravovať počas desiatich mesiacov. Pripravených je 10 tém. Náš milý pápež František pre mladých na celom svete určil tému „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Každý mesiac bude jedna z tém predstavená v živom vysielaní televízie LUX a následne na internete budeme mať pripravené nápady a aktivity na stretká.
Pozývam všetkých do duchovnej prípravy P 15. Odštartujeme ju 30. septembra 2014 o 17:30 v relácii Doma je doma televízie LUX.
Nech tento školský rok bude časom budovania pekných priateľstiev a objavovania vnútorných darov, ktoré nás uschopňujú milovať. Čistý rok nás môže priviesť k úžasu nad tým, čo vidia iba čisté oči srdca. Verím, že ak niekto poprosí Boha o milosť a bude s Ním spolupracovať, prežije najkrajší čas života - čas „ošperkovaný" čistou láskou úprimných ľudí. Spolu poďme uvidieť Boha v nás.

Váš otec Pavol - hlas 19 rokov volajúceho po čistej láske Smile

63.púť radosti (17. - 19. október 2014)

Čas prázdnin ubieha v Domčeku. Už sme v polovici ani sme sa nenazdali.

Dávam vám do pozornosti ďalšiu Púť radosti na tému Vykúpenie Láskou. Vieme, že človek stvorený na obraz Lásky by mal byť splodený z lásky a mal by byť nasycovaný láskou. Hriech spôsobuje, že nie vždy to tak býva. Práve preto vstúpil Kristus, aby nás vykúpil láskou. On prichádza ako svetlo do každej tmy, ako nádej do neistoty, ako zmysel a krása nášho života. Nechajme sa vykúpiť Láskou. Nech spočinie na nás jeho radosť a pokoj v tej nekonečnej miere. Našimi hosťami na púti budú:

  • Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.,pomocný biskup
  • ThDr. Štefan Novotný PhD., rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
  • Televízia LUX

Prihlasovanie...

Tie Šaštínske zvony...

Tie Šaštínske zvony k sebe nás zvolali. Patrónke našej Sedembolestnej sme ďakovali, že vždy chránila našu krajinu. Zverili sme jej prítomnosť aj budúcnosť našich ciest. Chcem poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do služby v Šaštíne. Bolo to ozaj krásne stretnúť toľko známych, aj nových tvári. Sme jedna veľká slovensko-rodina. 7 bolestná stoj pri nás v každý čas.

Po prázdninách prázdniny v Domčeku

Prázdniny, prázdniny, kam sa to poberáte

V školách už čochvíľa miesto nemáte

Žeby do Domčeka? Smile

Ďakujeme Bohu za prázdninový čas v Domčeku, ktorý nebol prázdny ale naopak veľmi plný. Je čas oddýchnuť si po tých našich nasýtených prázdninách. Predstavte si, pozval som ich k nám do Domčeka. Budeme prázdninovať mesiac september. Aj Domček si oddýchne, aby vládal fungovať, keď príde nával Smile. Prosíme všetkých záujemcov, aby svoj čas a kroky smerovali na tú chvíľu inam. V mene zákona lásky k sebe a tým aj k blížnemu ideme oddychovať. Spať, spať, spať, modliť sa, papať, modliť sa, papať, turistikovať... Všetkým školákom prajeme dobrý štart a veľa chuti do učenia. Vaši ockovia Pavol a Ľuboš & tím.

20. púť rodín (30. august 2014)

 

Láska pramení v srdci.

Končí sa leto, teplo slnka slabne a čochvíľa škola klope na dvere. Čas prázdnin sa blíži k záveru a s ním aj jubilejná 20. púť rodín, ktorou uzatvárame prázdniny v Domčeku. Témou bude Určovanie hraníc vo výchove detí. Teritórium lásky si má každý chrániť. Je dôležité naučiť deti objavovať vlastné hranice, ktoré dosvedčujú, že sú milované, ale aj formované a chránené. Ak deťom dáme zdravé hranice, naučíme ich láske k Bohu, k sebe a k blížnemu. Vnútorný poriadok pomáha žiť zodpovedne a múdro. Ako viesť deti k múdrosti života určovaním hraníc a mnoho iných zaujímavých myšlienok, budeme rozoberať na púti rodín, na ktorú vás srdečne pozývame. Je to vhodné nielen pre rodičov, ale aj starých rodičov a „súkmeňovcov“. Čisté detské srdiečka sú prameňmi lásky v našich rodinách. Načerpajme z nich silu milovať. Tešíme sa na stretnutie s vami.

S úctou a v modlitbách o. Pavol, o. Ľuboš & tím Domčeka.

Info pre dobrovoľníkov.

Poďakovanie Rádiu Lumen

Čas preberá úsilie.

V sobotu sme boli svedkami 1. púte rádia Lumen k Božej služobnici Anke Kolesárovej. Putovali nielen cestujúci, ale každý, kto bol s nami spojený cez rádio. Chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť rádiu Lumen a jeho organizačnému tímu na čele s otcom Jurajom Spuchľakom. Chceme poďakovať aj všetkým účastníkom a poslucháčom rádia Lumen, že sa zapojili do tejto púte. Bol to milostivý čas plný duchovného bohatstva. Ďakujeme aj našej kresťanskej televízii Lux za sprostredkovanie obrazu a zvuku satelitným prenosom. Božia služobnica Anka Kolesárová obetovala svoj mladý život za hodnoty, ktoré sa oplatí ohlasovať, pretože dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Nech Boh žehná naše kresťanské média. S úctou a vďakou otec Pavol & tím Domčeka.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1

Festival predo dvermi

Blíži sa čas otváracieho ceremoniálu 6. festivalu radosti. S úctou a vďakou hľadíme na 15. ročnú cestu radostného putovania cez všetky starosti i bolesti dní. Život je o nádeji, o hľadaní a nachádzaní. Boh vidí do ľudského srdca. Chce nám vyjaviť tajomnosť reči tela. Budeme sa zamýšľať nad prvotnou samotou, jednotou a nahotou.
Hosťami budú o. Róbert Neupauer, o. Dušan Škurla, o. Marek Uličný,
kapela Jeno´s Brothers, koncert a doprevádzanie adorácie,
kapela My way zo Starej Ľubovne, večer modlitieb a chvál
Pavol Danko a mladí, „ktorí sa pohli"
Peter Weinciller a Teatro Colorado z Bratislavy, divadelné predstavenie Noemová archa alebo Nezabudni na slona
Sninčania, hudobno - divadelné pásmo „Premenená bolesť" o 7-bolestnej Panne Márii a bolestiach súčasného sveta
Tešíme sa na stretnutie v atmosfére duchovnej radosti.

Festival radosti - Tajomná reč tela (14.-18. august 2014)

Telo hovorí rečou Nekonečného. Pochopil si o čo ide? Objavil si to tajomné vo svojom tele, či v tele toho druhého? Možno sa nám zdá jednoduché napĺňať potreby tela a spoznávať jeho určenie. Vonkajší pohľad nás môže veľmi pomýliť. Žiadostivosť - lacný zisk odvádza od podstaty a prináša sklamanie, neveru sebe aj iným. Keď vstúpime s bázňou, takí akí sme, pred Stvoriteľa, môžeme pociťovať jeho odpoveď. Každý kúsok nášho tela je zasiahnutý Božou láskou a zasluhuje si úctu. Učme sa čítať - v modlitbe objavovať tajomnú reč tela.

Prvotná samota, jednota a nahota je témou letného festivalu radosti, ktorú nám prednesie o. Róbert Neupauer. Je to ďalšie pokračovanie zo série tém Teológie tela Jána Pavla II., ktorými sa snažíme formovať mladých k základným ľudským hodnotám. Súčasťou programu budú aj divadelné a tanečné predstavenia (vystúpia Teatro Colorado z Bratislavy - Peter Weinciller, Paľo Danko & team, divadlo zo Sniny), koncert Jeno´s Brothers, workshopy, chvály, svedectvá, moderovaná adorka a oslavy 15.výročia vzniku pútí.
„Vďaka ti, Pane, za krásu a tajomstvo našich tiel."

Prihlasovanie spustené

ARS - zázrak

Sme svedkami toho, ako sa nebo dotýka zeme. Zázračne nám bol daný pred štyrmi rokmi ARS dom pre kňazov a hostí. Včera večer sme slávili odpustovú svätú omšu, na ktorej sa stal náhodne :-) odpustovým slávnostným kazateľom otec Peter. Spomenuli sme si ako život svätého kňaza Jána Mária Vianneya, ktorý je patrónom nášho domu, menil malú dedinku Ars na duchovné centrum francúzska. Prosili sme ho za svätosť kňazov, nové duchovné povolania a za osobnú premenu mladých a rodín na tomto mieste. Staňme sa svedkami arského zázraku. Svätý Jána Mária Vianney, oroduj za nás.

V škole diamantov

Možno prežívaš čas, kedy cítiš potrebu pohnúť sa v živote ďalej. Chceš niečo zmeniť a nevieš ako. Túžiš pracovať na sebe a stať sa iným. A možno máš iba mladé sily a chceš ich nezištne darovať.

Ak sa ťa to týka, tak prosím, čítaj ďalej Smile
Život v spoločenstve je náročný, ale veľmi pekný. Každodenným obrusovaním hrán sa stávame hladšími, krajšími a lepšími, vzácnymi ako diamant. Je to obrovský vklad do budúcnosti. Škola života, ktorá sa nedá zaplatiť. Pri zdieľaní sa tímakov jedno dievča z českého centra povedalo: „Život v tíme ma naučil prežiť všade a som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť". „Tímak - tímačka" je človek žijúci v spoločenstve, ktorý sa zasväcuje na niekoľko mesiacov do služby v centre v nezištnom dávaní sa. Má to byť človek radostný, flexibilný, obetavý... Ak cítiš, že ťa Boh volá slúžiť na nejakú dobu v takomto centre, prihlás sa prosím SMSkou na moje telefónne číslo 0905 405 674. Spätne zavolám. Je potrebné sa porozprávať a absolvovať skúsenosť života v centre.

„Kto skôr príde, ten prv melie Smile " Otec Pavol z Domčeka

Púť RÁDIA LUMEN (9. august 2014) V Pavlovciach nad Uhom v areále ZŠ

Rádio LUMEN chce pravidelne s vďačnosťou a prosbou putovať k Božej služobnici Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom - s úmyslom prosiť za mladých a ich spoznávanie povolania k životu v manželstve a rodine alebo k duchovnému povolaniu. Prosiť za ich rodičov a prarodičov, aby spoznali potrebu duchovného povzbudenia a ľudského usmernenia pre ich cestu cez vlastný príklad a modlitbu. Prosiť za budúce manželstvá a rodiny.

Mottom prvej púte je myšlienka: Svätá rodina uzdravuje naše vzťahy.
Druhým cieľom našich modlitieb bude modlitba za Ukrajinu a jej obyvateľov.

Bližšie o programe sa dočítate na www.lumen.sk

http://www.lumen.sk/aktualita/put-radia-lumen-k-anke-kolesarovej-do-vysokej-nad-uhom.html

Pozvanie pre dobrovoľníkov PRIHLASOVANIE

Slovensko vo Vysokej
Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, dobrej mysle a dobrého srdca pomôcť, aby sme mohli dôstojne a s radosťou privítať pútnikov zo všetkých kútov Slovenska. Púť Rádia LÚMEN po prvýkrát vstúpi k nám modliť sa, prosiť a ďakovať. Božia služobnica Anka Kolesárová hýbe svetom mladých v tejto dobe svojim príkladom vyjadrujúcim postoj k základným ľudským hodnotám. Slovensko môže čerpať aj „z prameňa milosti" na Zemplíne.

Bude potrebné zabezpečiť celú organizáciu materiálne, technicky a personálne. Zvolávam všetkých dobrovoľníkov a tých, čo túžia byť dobrovoľníkmi. Prosím hláste sa do 4. augusta cez formulár alebo na tomto kontakte domcek@domcek.org
Tešíme sa na perfektnú atmosféru milujúcich ľudí. S úctou a láskou otec Pavol & tím.

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

"Z Božej milosti som tým, čím som"

VĎAČNOSŤ je to slovo, ktoré mi napadá vždy, keď si pomyslím nato, že ubehlo 50 rokov od môjho narodenia. „Ďakujem" hovorím otcovi a mame s kvetom v ruke vždy na moje narodeniny. Život je dar každého dňa. Vždy keď začína, dáva možnosti. Keď končí, má viesť k vďačnosti. Ľudia sa ma pýtajú: „Aké to je mať päťdesiatku?" Vtedy ako druhé slovo mi napadá ČAS. Je to veličina veľmi presná, ale aj dosť relatívna z hľadiska pocitov. Niekedy nestíhaš a niekedy čakáš, že niečo už konečne skončí. Čas sa nedá oklamať. Prosím o múdrosť, aby som ho vedel správne využiť. LÁSKA dáva zmysel a krásu ľudskému životu. Je to to tretie slovo, ktoré ma vedie k stále hlbšiemu prežívaniu aktuálnej chvíle. Je čas ďakovať a ešte viac milovať.
Ďakovná svätá omša za dar môjho života bude 12. júla 2014 o 11. hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Po nej pohostenie v Domčeku pre pozvaných hostí a dobrovoľníkov. Ťažko sa mi určovalo komu poslať pozvánku, keďže vás je veľmi veľa. Vďaka Bohu!!! Tak aspoň symbolicky budete v ten deň niektorí so mnou v mene všetkých ostatných. Samozrejme príďte na sv. omšu, ak aj nemáte pozvánku. Je to čas našej spoločnej radosti a vďačnosti. Dozvuky týchto osláv budú aj na Festivale radosti (ako som bol informovanýSmile).
Počas päťdesiatich rokov som mal možnosť stretnúť a spoznať vo vás krásnych a vzácnych ľudí. V duchu som spojený s vami všetkými. Ďakujem vám za vaše modlitby, za priateľstvo a za každú pomoc. Aj teraz, pri mojom jubileu, vám vyprosujem milosť radostného a pokojného života.

S úctou váš otec Pavol

Krok za krokom so Sedembolestnou

Krok za krokom každý deň v Kristových šľapajach s našou Matkou Sedembolestnou

Láska ju viedla preniknutú bolesťou matky. Buďme Bohu vďační, že konečne po dlhej dobe vznikla nová pieseň o Panne Márii. Nech sa jej tóny a slová zapisujú do našich sŕdc a naučia nás milovať ako ona. Vďaka aj za klip o bolestiach našich rodín. Nech zaznieva táto pieseň  v našich chrámoch a mládežníckych stretnutiach, nech ju máme v srdci i na perách. Ďakujem všetkým tvorcom za vnímavosť Ducha a obetu lásky. Nech vám Matka vyprosí milosti u Syna. S úctou a vďakou otec Pavol

https://www.youtube.com/watch?v=3zkGhS5s41o

Nová pieseň Sedembolestná

V sobotu večer na konci svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober počas 60. púte radosti v Pavlovciach nad Uhom, prvýkrát zaznela mládežnícka pieseň Sedembolestná. Text a hudbu zložil Ján Gofus z kapely The Wind. Je veľmi dynamická a chytľavá. Texty, akordy a štúdiovú nahrávku si môžete stiahnuť tu. Ďakujem autorovi a všetkým, ktorí mali účasť na štúdiovom nahrávaní. Verím, že táto nová mládežnícka mariánska pieseň chytí mladých za srdce a pomôže vytvoriť hlbší vzťah s Nebeskou matkou. otec Pavol

15.púť zrelosti v archíve

Zvukové záznamy a foto už v archíve...

Spätné väzby 15.púť zrelosti

Pozrime sa do pár spätných väzieb...

Nepretržité trio v Domčeku (3.3.-12.3.2014)

Začalo to týždenným prázdninovým časom...pokračovalo Víkendom dobrovoľníkov a bolo završené na formačných dňoch s názvom Svetlík...

Tímová práca, tímová krása, tímová láska

Boh prvý miloval a prvý slúžil. Vybral si nás... Objíma našimi rukami, dáva nám svoje myšlienky, v nás otvára srdce pre každého.

Začíname víkend dobrovoľníkov o tímovej láske. Chceme ho prežiť ako chválu, vďaku a oslavu Boha v milujúcom srdci dobrovoľníka. Budeme prosiť a ďakovať za všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia, slúžili a budú slúžiť.

Láskou s vami zosieťovaní otec Pavol, otec Ľuboš a tím. P.S.: zapnite wifi Smile

Po - valentínska vôňa krásy

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným za otvorenosť srdca pre objavovanie a rozvíjanie svojich talentov. Stále čítam spätné väzby, sú ozaj hlboké, radostné, zachytávajúce pocity ľudskej duše. Sústavne v nich zaznieva krása, tvorivosť a vďačnosť za otvorenie očí srdca pre kreativitu vo svojom každodennom živote. Pre túto chvíľu z nich vyberám... s úctou a láskou o. Pavol

PR@SK

Ponúkame vám nové číslo Pr@sku o putovaní za radosťou a skutočnou krásou z tejto jubilejnej 60. púte radosti. Nájdete to v našom archíve.

60. jubilejná púť radosti (14.- 16. február 2014)

Téma: Kreativita lásky

Hostia:

- otec arcibiskup Mons. Bernard Bober

- Pavol Danko, zakladateľ tanečného divadla ATak, režisér mnohých predstavení a moderátor TELEVÍZIE LUX

- manželia Danka a Igor Obšajsníkovi

Prihlasovanie ukončené. Ďakujeme všetkým, ktorí dali o sebe vedieť, že prídu. Uľahčili ste nám prípravu púte.

Láska objavuje lásku, krása odhaľuje krásu, láska tvorí krásu a krása dáva nahliadnúť do neba. Hľadajú sa  a slúžia si navzájom

Pri čítaní spätných väzieb zo silvestrovskej duchovnej obnovy som pochopil...

Život vedie k úžasu

Vykroč, neboj sa, dôveruj... Cesta čaká na teba. Kto uverí, ten ju nájde. Odvaha hľadať je súčasťou života. Láska je výsadou chrabrých. Neboj sa nechať všetko za sebou, konečne vykroč, aby kráčanie bolo súčasťou každého dňa. Nestoj na mieste, neprešľapuj. On sám otvorí dlaň a podá ti ruku. Môžeš dôverovať. Je najmocnejší, je taký silný ako sa len dá. Si pozvaný/á...žiť. Buď úprimný/á a čistý/á. Čo hľadáš v iných, dávaj prvý/á. Inač nenájdeš po čom tvoje srdce túži. Lásku za lásku, vernosť za vernosť, život za život. Buď z inej planéty, volá sa láska. Buď „Valentínčan". Občianstvo ti získal Kristus na kríži, vykúpil ťa a urobil vzácnym. Darom pre nebo i pre tento svet. Nech valentínsky darček má cenu lásky. Nech je prežiarený svetlom milujúceho srdca. Pripravme sa, je čas mať rád. Nie až potom, ale dnes. Kto miluje sviatočný má každý deň. Hľadaj a nachádzaj, stúpaj stále vyššie, dôveruj a neboj sa. Si milovaný syn a milovaná dcéra. Buď láskou v tomto svete. K tomu ti žehnám. Otec Pavol.

Niečo zo zákulisia kreativity

Ako vznikla téma Valentínskej púte? Počas silvestrovskej duchovnej obnovy chlapci dostali za úlohu v skupinkách sa zamyslieť nad otázkou, čo im hovorí Boh cez telo dievčaťa. Náhodou som prechádzal okolo jednej skupinky, chlapci na mňa kývli a pýtali sa ma: „O. Pavol, čo máme napísať?" Hovorím im: „To vy musíte vedieť. Čo vás napadne, keď pomyslíte na telo dievčaťa?" „Nooo, že je kreatívny" Odpoveď na ktorú sme prišli nás všetkých potešila. Asi o dve hodiny pri obede sme sa zamýšľali s duchovným otcom Robom Neupauerom a inými ako nazvať valentínsku tému. Ani nevieme ako napadla nám téma KREATIVITA LÁSKY. Náš valentínsky hosť Paľo Danko sa veľmi potešil, keď som mu o tom hneď zavolal. Boh je naozaj kreatívny. Poďme žasnúť spolu nad jeho láskou, ktorá tvorí krásu v človeku.                  Váš otec Pavol:-)

Valentínska adorka

Žehnať, žehnať, žehnať... stále žehnať
Požehnaný rok jubileí je o požehnanom živote. Valentínska adorka jubilejnej púte bude s prosbou o požehnanie vzťahov mladých. Nech majú sväté, svetlom presvetlené vzťahy. Nech sú sväté rodiny, svätí otcovia a mamy, svätí manželia a deti, sväté vzťahy mladých. Nech aj „chodenie" bude plné radosti, keď v bázni pred Pánom ďakujú za seba navzájom. Jozef Augustín SJ povedal: „Kto miluje, adoruje Boha v milovanej osobe".
Žehnám požehnaným vzťahom. Otec Pavol

Výber zo spätných väzieb - Silvester 2013

Stále v nás doznieva silvestrovská duchovná obnova. Z Teológie jeho a jej tela sme sa dozvedeli, že sme stvorení pre lásku. Znova a znova sa vraciame k témam, ktoré zaznievali, čerpáme z nich každodennú silu žiť to, prečo sme celí stvorení. Pre povzbudenie vám ponúkame malý výber zo spätných väzieb.

Kvet na Timčeku - prejav úcty každej žene

Po večeroch keď náš kvet zasvieti, nech nás vždy upovedomí na úctu k žene. Úcta každej žene od prirodzenosti patrí. Naučme sa vnímať nehu ženy, ktorá je nenahraditeľným požehnaním pre tento svet. Chráňme ženu, veď je stvorená pre lásku a pre krásu.

 

Trojica darov kvôli Anke

tri túžby ľudskej duše nasycovaním ktorých človek prežíva stav trvalej radosti, blaženosti. Je to túžba po láske, po pravde a po kráse. Keď sa človek nasycuje...

Tímček sa nám narodil ...

Čas Vianoc je čas narodenín Božieho Syna. V ňom sa pre nás nanovo zrodila láska. Tento rok sme sa stali svedkami zázraku ako za deväť mesiacov vyrástol náš Tímček - dom pre dievčatá.

Z lásky, kvôli láske a pre lásku

Prišiel Boh z neba, aby sme vedeli, že je vždy s nami a kráča dejinami ľudstva. Božia láska v tele človeka prichádza k nám, aby bol Boh oslávený v nás. Zvykáme si rok čo rok kráčať spolu. Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým vám, drahí Vysočania, Pavlovčania a všetci miestni farníci, že nás sprevádzate modlitbami a obetami.

Vitaj priateľ v roku 2014

Naplnení radosťou a túžbou žiť život naplno sme po bohatej duchovnej silvestrovskej obnove vstúpili do času nových nádejí, ktorý je ešte nepopísaný a čaká na náš príbeh. Ďakovali sme Bohu za milostivý rok 2013 a prosili o požehnanie v roku jubileí 2014. Príjemne unavení po akcii s kopou roboty pri upratovaní sme si uvedomili, že ten čas, ktorý sme prežili bol nadmieru bohatý. Katechézy Jána Pavla II. o Teológii tela v podaní o. Róberta Neupauera nás viedli k úžasu nad krásou a svätosťou tela. Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa s chuťou zapojili do organizovania a priamej služby počas Silvestra.

Prajem vám vo svojom mene i v mene tímu Domčeka požehnaný rok, ktorý akurát začal.                  otec Pavol

Vysoká vo Vysokej

Prešli sme za štyri roky sériu tém z hymnu sv. Pavla o láske. Rok viery bol o prehĺbení sa vo vzťahu s Bohom. Nastáva čas, kedy chceme ponúknuť systematickú formáciu pre vzťahy mladých z teológie tela, ktorú nám odovzdal apoštol mladých blahoslavený (o chvíľku svätorečený) Ján Pavol II. Aj týmto spôsobom mu chceme vyjadriť vďačnosť za odhalenie krásy a tajomstva tela muža a ženy.

Zhromaždíme špičkových lektorov, v skupinkách "rozmeníme na drobné" každú tému a skúsime uživotniť v osobných vzťahoch.

Prežívame radostné očakávanie z formačného plánu pre mladých, ktorých povedie cestou Božej lásky. Budeme objavovať krásu a dôstojnosť ľudského tela, ktoré je stvorené celé pre lásku.

Tieto témy sme odštartovali päťdňovým Silvestrom o teológii jeho a jej tela s názvom "Stvorení pre lásku."Nech Boh žehná tento projekt a "otvára oči slepým", aby sme videli, ako nás Boh vidí. Za všetko vzdajme Bohu chválu.

ŠTEDROSŤ LÁSKY

V kruhu najbližších vo vzájomnom obdarúvaní zažívame radosť rodinnej atmosféry. Kristus prišiel ako najštedrejší dar, aby sa narodil v srdci každého a premenil vnútro človeka. 

V mene spoločenstva v Domčeku a v mene nás kňazov Vám vyprosujeme štedrosť lásky štedrovečerného stola. Nech nikto nie je sám, nech sme jeden pre druhého, nech sme spolu s Kristom. Skloňme sa k objatiu, ktoré nám ponúka nevinné dieťa Ježiš, rodiace sa v každom z nás.

                                                      otec Pavol, otec Ľuboš a tím Domčeka

Drahý priateľ Domčeka

V kaplnke Božej múdrosti v Domčeku ďakujeme Bohu za Teba, za Tvoju štedrosť a lásku. Stal si sa súčasťou krásneho Božieho diela, cez ktoré Boh buduje civilizáciu lásky. Na každej púti a duchovnej obnove máme „pochod za lásku" v našich témach a v svedectve Božej služobnice Anky Kolesárovej, ktorá podporila tento projekt tak, že darovala všetko. Do depozitu vložila svoj mladý život, túžby, vysnívanú cestu dievčaťa... Každý z nás k nej pridáva kúsok srdca, svoje kríže, obete, modlitby a dary. Ochotou dávať sa vnútorne rastieme a prehlbuje sa v nás Boží život.

Chcem Ti v mene všetkých pútnikov Domčeka minulosti, prítomnosti a budúcnosti, zo srdca poďakovať za to, že si prispel k rozvoju mladého pútnického centra s veľkou budúcnosťou. Cez aktivity Domčeka budú požehnávané ďalšie generácie mladých a rodín. Nech Ti Tvoj dar Boh mnohonásobne odmení. V modlitbách v kaplnke Božej múdrosti Ti vyprosujeme milosť múdreho, čistého a živého srdca. V mene veľkej domčekovskej rodiny s úctou a vďakou o. Pavol

Opäť rekord na púti (22. - 24. november) Foto a audio záznamy budú v archíve čoskoro.

Púte zrelosti dozrievajú a vedú k zrelosti. Vďaka Bohu! Z doposiaľ najväčšej púte zrelosti odišli pútnici naplnení radosťou, Božím pokojom a nádejou, že všetko má svoj čas a význam. Kto nezachytil lásku na prvý pohľad, nech sa skúsi pozrieť ešte razSmile. O tom, že si nás Boh zamiloval na prvý pohľad nám bolo jasné. Učili sme sa dávať a prijímať lásku.

Spoločná radosť

Synček sa nám narodil TÍMČEK – domček pre dievčatá, priam na svätého Františka. Trošku ho ešte vyzdobíme, pritúlime a dáme požehnať. Bude slúžiť dievčatám. Vyjadrujem obrovskú vďačnosť všetkým, ktorí nás tým požehnaným časom deviatich mesiacov sprevádzali modlitbou, povzbudzovaním, priamou prácou na stavbe a obetami. Nech sa vzmáha Tímček v obľube u Boha i u ľudí. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Váš otec Pavol

 

59. púť radosti (18. - 20. október) Zvukové záznamy v archíve

Téma: "Brány pekelné ju nepremôžu".

Schyľuje sa nám k jubilejnej 60. púti radosti. Táto púť v závere Roku viery je prípravou na nové tématické formačné stretnutia zamerané na múdre, čisté a živé srdce.

Jeden neveriaci človek mi povedal, že Cirkev podržia rodiny. Ja som sa pousmial a pomyslel som si, že tiež rodiny podrží Cirkev. Myslím, že sme mali obaja pravdu. Útokom na rodiny sa útočí na Cirkev a naopak. Brány pekelné ich nepremôžu. Naplnení radosťou z Národného pochodu za život objavujme krásu povolania k láske v našich vzťahoch, v rodine i v Cirkvi.       o. Pavol

Fotosúťaž pokračuje

Čože, ty o tom nevieš? Ty si sa ešte nazapojil do našej fotosúťaže? Takže na 57. púti radosti sme odštartovali súťaž o najlepšiu fotku roka, ktorá vystihuje Vysokú. Fotku pošli mailom domcek@domcek.org do konca septembra. Najlepšie fotky budú ocenené. Ako inšpirácia jedna z prvých súťažných na facebook.com/domcek.kolesarovej

Dobrovoľnícka škola (už začala :-))

                                      Drahý dobrovoľník, uvedomujúc si náročnosť dobrovoľníckej služby a potrebu vzdelávania sa, dovoľujeme si predstaviť Ti nový projekt s názvom Poď a konaj. Tento projekt má byť nápomocný vo formovaní dobrovoľníkov, aby dobrovoľnícka služba bola kvalitnejšia a profesionálnejšia.

Ponúkame možnosť vzdelávania a formácie dobrovoľníkov vo veku od 18 do 30 rokov v rámci projektu Poď a konaj.  Dobrovoľnícka škola bude pozostávať z 5 školení v oblasti: psychológie, sociálnych zručností, projektového manažmentu, tímovej práce a vodcovstve. Školenia budú prebiehať v Domčeku vo Vysokej nad Uhom od piatka do nedele a začnú od septembra  2013 a budú prebiehať do júna 2014. 

Z milosti Božej som tým, kým som

Prežívam obdobie vďačnosti Bohu za dar duchovného povolania, ktoré sa vo mne zrodilo pred 25. rokmi cestou k moru. Na jednu noc sme sa zastavili v Medžugorí. Pred polnocou som sa modlil v chráme sediac na dlažbe. V tej chvíli som prvýkrát pocítil, ako ma Boh volá stať sa kňazom. Mal som 24 rokov. Ten smäd po Jeho láske neprestal, vo dne v noci rástol. Zažil som úžasný Boží pokoj a veľkú vnútornú radosť, keď som vykročil na cestu duchovného povolania. Pocítil som túžbu ohlasovať Božie kráľovstvo, sláviť Najsvätejšiu obetu pre spásu sveta a sprostredkovať Božie milosrdenstvo cez sviatosť zmierenia, ako som ho sám zažil po obrátení. Nemal som žiadnu predstavu o kňazskom živote, nerástol som pri oltári s víziou stať sa kňazom. Z miništrovania som vyrástol priskoro, čo bolo v našej dedinke vtedy zvykom. Ježiš sa priamo dotkol môjho srdca a spôsobil moju premenu, za čo mu teraz v kňazskej službe už 18.rok pri oltári ďakujem. Chcel som sa s vami podeliť o túto moju radosť, ktorá sa zrodila pri Kráľovnej pokoja. Prosím vás o pomoc pri ďakovaní za ten dar a o požehnanie mojej duchovnej služby. Štvrťstoročie vyznaní od Boha a toľko odpovedí si doposiaľ vyžiadala moja duchovná cesta. Vďaka Ti, Bože, že nás tak miluješ. S úctou a láskou váš otec Pavol.

Oslava Božej milosti na východe Slovenska

V Pavlovciach nad Uhom sa v dňoch 15.-teho až 19.-teho augusta uskutočnil 5. festival radosti. Pravidelné podujatie, ktoré zastrešuje Dom Anky Kolesárovej, ponúklo alternatívu hudobných festivalov či prázdninových táborov. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre duchovný rast, hlbšie poznanie Boha a prijate seba samého mladými ľuďmi.

Po 13. púti zrelosti

V posledný aprílový víkend sa stretlo 257 mladých na púti zrelosti, ktorá bola venovaná téme: „Dospelosť, poslušnosť a láska".
Hosťom bol rímskokatolícky kňaz Radoslav Lojan...

Čo som si uvedomil? Výber zo spätných väzieb z Púte zrelosti, Spätné väzby - 2. časť

List priateľom Domčeka

Milí priatelia Domčeka. Pri príležitosti nového školského roka sa vám chcem prihovoriť.

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

            

 

 

7Bolestna

Niet kríža bez Krista                27.september 2014

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

Tatrabanka - číslo účtu: 2628717671/1100

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1235580008/1111

Príspevky na réžiu Domčeka:

ČSOB 4008286398/7500

 


Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo