Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

Ovocím lásky je láska

Vzťahy prinášajú ovocie. Ak sú zdravé, prinášajú zdravé ovocie. Zdravé ovocie dáva zdravie do ďalších vzťahov. Vitamíny života sú radosť, láska, pokoj, svornosť, porozumenie, úcta, dôvera... Vzťah rodičov sa odzrkadľuje na deťoch. Preto sú dôležité zdravé manželstvá, aby vitamíny požehnania naplnili celý dom i okolie. Na valentínskej púti budeme ozdravovať svoje srdcia i vzťahy. V roku Božieho milosrdenstva nech zostúpi milosť v podobe krásneho ovocia našich rodín. Tešíme sa na svedectvá, na hostí, na každého z nás Smile Nech svätý Valentín má radosť z našej valentínskej púte radosti.  Otec Pavol

Našimi hosťami budú:

 • manželia Jozef a Lucia Červeňákoví zo spoločenstva Dom Júdov
 • ThLic. Allan Tomáš, dekan Snina
 • ThLic. Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS

Ak môžte, podporte nás 2% zo zaplatenej dane

Milí priatelia Anky Kolesárovej a Domčeka vo Vysokej nad Uhom.

Naše centrum je v rozvoji a kúsok po kúsku ho svojpomocne budujeme. Každý centík je pre nás veľmi vzácny. Prosím vás o pomoc vo forme 2% z daní. Nech Vám je požehnanie odmenou.                                   Váš otec Pavol

68. púť radosti (12.-14. február 2016)

Keď som sa v „nedávnych" časoch pripravoval na skúšky, mojou túžbou bolo nielen prejsť, ale aby snaha, čas a obeta, ktorú som vynaložil na učenie, priniesla dobré ovocie. Dnes viem, že to nemalo byť ovocia len v podobe známky, ale mojej pripravenosti do budúcnosti. Asi každý z nás chce vidieť, že jeho snaha má nejakú cenu. Predstavte si, že máte malú záhradu. Na ten malý kúsok zeme, ktorý máte k dispozícií zasadíte jabloň. Najprv je malým stromčekom, takže ani nečakáte, že sa na ňom niečo urodí. Ale staráte sa oň. Pravidelne ho polievate, občas pohnojíte, poorezávate a keď ho vidíte na jar kvitnúť dúfate, že na jeseň budete z neho zberať šťavnaté jablká. Avšak v jeseni je strom prázdny. O rok zase nič a taktiež ďalší. Začnete premýšľať, či sa tento strom oplatí mať v záhrade.
Každý z nás je práve takýmto stromom. Teda najprv malým stromčekom a neskôr verím stromiskom. Rastieme. Nielen na váhe či výške, ale sme povolaní rásť v láske. A pravá láska prináša ovocie. Nie hnilé, kyslé alebo červivé. Ale ovocie zrelé, šťavnaté a chutné. Láska prináša ovocie radosti, naplnenosti života a pokoja. A ako mám byť dobrým stromom ?
Každý deň je prípravou na prinášanie ovocia, ale aj dozrievaním. V srdci máme vpísaný Boží kód. Je ním láska. Boh nás stvoril na svoj obraz. Vložil do nás srdce dobrého otca a láskavej mamy - srdce schopné milovať.                                           otec Matúš

V škole Božieho milosrdenstva

Božie cesty sú vysoko nad ľudskými cestami. Naše cesty sú často nepochopené inými ani sebou samými. Hľadanie a nachádzanie, či nenachádzanie... to všetko patrí do života. Človek sa učí celý život. Skutočným umením života je kráčať vpred a to sa dá iba v pravde a láske. Boh nám ponúka záchranu z každého bludiska. Je to cesta Jeho milosrdenstva. Vedomí si vlastných chýb a zlyhaní dávame Bohu všetko. Slzy trúchlivých obiet a bolestí umyjú oči srdca, aby sme videli život nanovo v plnej kráse a radosti. Priznať si rany znamená prijať uzdravenie. Iba v tomto vedomí môžeš vstúpiť do slávy a radosti svojho Kráľa. Milosť vykúpených cez Božie milosrdenstvo.

Ďakujeme Bohu za Rok Božieho milosrdenstva a za nový kalendárny rok 2016, ktorý je pre nás príležitosťou žiť múdrosť milosrdnej lásky v prijímaní a dávaní. K tomu Vám z úprimného srdca žehnám. Otec Pavol.

So silvestrovských spätných väzieb vyberáme:

Požehnané sviatky...

Vyvoľ si lásku, milosť a milosrdenstvo

Boh robí zázraky. Bohu nič nie je nemožné. Milujúcemu Boha všetko slúži na dobré. Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. Neuveriteľne krásne veci, dary z najkrajších darov neba - odpustenie, vyrovnanie chodníkov, nový život, primknutie sa k Bohu. On je náš Stvoriteľ, k Nemu všetci smerujeme. On je náš život a naša večnosť, pozýva nás vstúpiť do radosti Pána. Buďme „požehnaní Otca". Nech sa milosť dokonale prejavuje v slabosti. Kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte viac rozhojnila Božia milosť.
Začal Rok milosrdenstva a Boh svojou láskou dokazuje, že to myslí vážne: odpúšťa, oslobodzuje, láme putá, pretvára srdcia... Celý silvestrovský program sa ponesie v znamení Božieho milosrdenstva. Boh Láska si volí lásku. Učme sa od neho, lebo je tichý a pokorný srdcom a nech zmení naše srdcia podľa svojho srdca. Čaká nás bohatý program o povolaní k láske manželskej i k láske zasvätených. Okrem prednášok, dialógu v skupinkách a klasického duchovného programu nás čakajú svedectvá chlapcov z komunity Cenakolo, večer chvál a modlitieb s kapelou Sion, večer milosrdnej lásky, živý betlehém, predstavenie Božieho milosrdenstva cez sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva a množstvo iných Božích „dobrôt".
Božie milosrdenstvo prichádza ako silné duchovné svetlo premáhajúce každú tmu. Nech tento Rok milosrdenstva bude o nádeji pre každého. Boh si vyvolil tvoju lásku. Zvoľ si aj ty Jeho a vykroč! K tomu ti žehnám. Otec Pavol

Silvester 2015 (28.12.2015 - 1.1.2016)

Volím lásku. 

Je možné, aby ma Boh miloval, aj keď som ho už toľkokrát zradil a zaprel? Môžem dúfať, že jeho postoj ku mne sa nemení? Veď ja som nič neurobil preto, aby ma mohol mať rád. Dokonca som sa za posledný čas, ani veľmi nepolepšil.

Ak by Boh konal, podľa nášho ľudského zmýšľania, asi by sme to mali všetci ťažké. Božie slovo hovorí : „My milujeme, pretože on prvý miloval nás (1Jn 4,19)." Boh miluje, pretože sa tak rozhodol. Jeho  láska ku mne nezáleží od mojej dokonalosti a výkonu. Môžem ju len prijať ako dar, ktorý som dostal zadarmo. Boh ma miluje, aj napriek mojim pádom, únave, nedokonalosti. Rozhodol sa a nikdy rozhodnutie nezmení.

Je možné, aby som miloval ľudí, keď ma toľkokrát zradili? Mám im zase odpustiť? Mám bojovať o vzťah, keď prvotné nadšenie a očarenie pominulo? Láska je voľba. Nie je to len cit. Rozhodol som sa mať rád svoju rodinu, nie preto, že je dokonalá, ale preto, že je moja. Rozhodol som sa mať rád priateľov, nie preto, lebo ma nikdy nesklamali, ale preto, že sú pre mňa darom. Rozhodol som sa milovať ľudí nie preto, že sú stále usmiatí, zhovorčiví, plní povzbudenia a ochoty a stále mi je s nimi dobre,  ale preto, že nosia v sebe obraz Boha.

Láska je voľba. Pozývam vás zakončiť kalendárny rok na koncoročnú akciu  Silvester 2015, kde sa spoločne budeme učiť rásť v láske. Žehnám vám čas plný rozhodnutí milovať. Otec Matúš

Prihlasovanie spustené...

Spätná väzba po 18. púti zrelosti  už aj 2. časť

Boh nám dáva milosť nových dní. Niečo končí a niečo začína. Novosť vo vzťahoch nadchýna. Ďakujem Bohu za 18. púť zrelosti, ktorá nás priviedla k novým veciam. Zo spätných väzieb účastníkov a dobrovoľníkov

Láska premáha svety

Láska je dar pre všetkých. Smäd po láske je potrebné každú chvíľu uhasiť, aby nikto nemusel trpieť nedostatkom lásky. Ľudská láska býva nedokonalá a práve preto sa veľa ľudí kvôli tomu trápi. Boh je dokonalá láska. Iba On je schopný splniť naše túžby. Božia láska je rovnocenná pre všetkých, to my ľudia máme problém a učíme sa rovnocenne lásku dávať Bohu, sebe aj blížnym. Harmonické vzťahy sú ovocím rovnocennej lásky. Rovnocenná láska oslobodzuje od závislosti na niekom, od strachu, od obáv, že nebudem milovaný, nezotročuje, nekrivdí, neoslabuje, ale dáva nádej každému svojou pravdivosťou. Na púti zrelosti si skúsime urobiť analýzu akej lásky sa nám v živote dostalo a akú sme dávali ďalej. Nech sa vyriešia v nás pocity krivdy zakódované možno už z detstva a nech objavíme vnútorný poriadok lásky, ktorú dávame. Budeme prosiť o uzdravenie všetkých nerovnocenností v láske a o odpustenie Božie milosrdenstvo, ak naša láska voči niekomu nebola rovnocenná. Pozývame vás všetkých k modlitbe aj na tieto úmysly počas celého týždňa cirkvi pre mládež. Nech sa všetky tieto akcie prepoja modlitbou. K tomu vám žehnám. Otec Pavol.

PS: Ak váhaš či predsa len nedobehnúť na Púť zrelosti, určite príď. Budeš vrele očakávaný. Láska premáha svety každého z nás.  

Hostia na 18. púti zrelosti

Pripravujeme pre vás už 18. púť zrelosti na ktorú prijali pozvanie: otec Martin Novotný - farár vo farnosti Košice - Pereš, Mons. Pavol Dráb, generálny vikár, kanonik, profesor na TFKU v Košiciach a už avízované tanečné divadlo ATak z Bratislavy s predstavením ECCE HOMO.

Prihlásenie je do 13. novembra. 

18.púť zrelosti (20. - 22. november 2015)

Téma: "Rovnocennosť v láske"

Asi žiadne dieťa netúži byť milované menej ako jeho súrodenci. Búri sa všetko v nás, keď sa nám zdá, že naši rodičia uprednostňujú niekoho pred nami. A tento postoj v nás ostáva. Chceme mať aspoň toľko lásky ako ostatní. Alebo aj viac! Toľko, koľko unesieme. Toľko, koľko potrebujeme, aby sme vedeli žiť a rásť. Ak sa nám jej nedostáva, pýtame sa, v čom sme my, alebo iní urobili chybu. Kde je problém? Prečo nemôžeme načerpať plné priehrštie ľudskej lásky? Ale láska nie je o dokonalosti alebo výkone. Nikto nás nebude mať radšej ak lepšie navaríme obed, ak v práci budeme podávať nadľudský výkon, ak získame červený diplom! Láska je v tom, že Boh prvý miloval nás (1Jn 3, 10)! Patríme Bohu a nikdy sa nás nezriekne! Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky! Žiadna nespravodlivosť, žiadne odsúdenie, žiadne nepochopenie a ani žiadne nenaplnenie našich túžob po láske! Boh sa nás proste rozhodol milovať, bez ohľadu na náš výkon, či dokonalosť. Preňho sme stále vzácni a potrební a nenahraditeľní. On je ten, ktorý miluje naplno, dokonalou a úplne jedinečnou láskou!

Muž a žena sú verným obrazom Nebeského Otca. "A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." (Gn 1, 27) Sú rovnako Bohom milovaní a rovnako Bohom povolaní milovať. Muž a žena sú od seba odlišní, ale každý z nich zjavuje osobitnú časť Božieho srdca. Sú predurčení k tomu, aby boli napĺňaní Božou láskou a túto lásku dávali ďalej - všade, kam pôjdu! Aj ty, ako muž či žena, svojou láskou svedčíš, aké srdce má Boh. On Ťa povoláva, aby si budoval vzťah s Ním a inými!   

Pozývam Ťa teda na 18. púť zrelosti objavovať a učiť sa, čo to vlastne znamená byť rovnocenní v láske.               otec Matúš

ATak na 18. púti zrelosti - v sobotu 21.11. o 18.30 hod. 

Tanečné divadlo ATak  vtancovalo do dejín pomerne odvážnym  námetom. Golgota bola neobvyklou krížovou cestou, kde namiesto slov používali postavy na javisku „iba“ gesto a pohyb. Tancovala Mária, Veronika, Pilát, Šimon aj Ježiš, ktorý nenosil na pleciach drevený kríž, ale človeka…

Štrnásť rokov po premiére Golgoty  ATak opäť siahol po štrnástich zastaveniach krížovej cesty. „ECCE  HOMO! – Hľa, čLOVEk!“ Prečo? Možno preto, že krížová cesta je svedectvom o víťazstve života, o ďalšom začiatku. Možno preto, že ten príbeh neskončil. Deje sa tu a teraz… Možno preto, že krížová cesta je úžasnou príležitosťou dotknúť sa podstaty viery. Je plná postáv a postavičiek, hriešnikov i svätcov. A všetci (aj tvorcovia ATak-u a aj ich diváci), bez ohľadu na svoj stav, patríme do toho bolestného príbehu Ježišovho utrpenia a radostného vzkriesenia.  Tanečné divadlo ATak po prvý raz tancuje na pôvodnú slovenskú hudbu z muzikálu TEN ISTÝ. Nová inscenácia tak prináša dve plnohodnotné diela (spievanú a tancovanú krížovú cestu) v jednom.

Zo spätných väzieb...

Zasiahnutí Kristovou láskou. Z obety sa rodí obeta, pretože láska pramení v srdci. Dať všetko a nebáť sa stratiť pre Krista aj to posledné, znamená naučiť sa milovať.
Ďakujeme Bohu za 67. púť radosti, ktorá nás viedla na cestu k plnosti života. Ďakujem všetkým za účasť a za rozličné dobrovoľnícke služby, ďakujem za spätné väzby, z ktorých vyberáme...

Domček v Bruseli

V dňoch 13. - 17. 10. 2015 sme sa päťčlenná skupina z Domčeka na pozvanie Pána europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika zúčastnili exkurzie Európskeho parlamentu v Bruseli. 

Tieto dni boli pre nás výnimočné a nezabudnuteľné. Významnej pocty sa nám dostalo, keď sa naše mená ocitli na zozname ľudí, ktorí boli pozvaní na rokovanie do Európskeho parlamentu, kde boli vyslovene názory na tému o obchodovaní z orgánmi nenarodených detí. Uvedené rokovanie nám rozšírilo obzory a taktiež ukázalo realitu dnešných dní.
Mnoho poznatkov sme nadobudli aj pri diskusii s pánom poslancom Európskeho parlamentu, tiež pri prehliadke Európskeho parlamentu a Parlamenetária. Brusel je nádherné mesto o čom sme sa mohli presvedčiť v jeho uliciach. Všetky tieto akcie boli sprevádzané v príjemnej atmosfére spoločenstva a pri cestovaní so spevom a radosťou.
Sme radi, že sme mohli prezentovať Domček v Bruseli.
Maťka, Jarka, Patrik, Mirko a otec Michal

Na ceste k naplnenému životu

Každý deň je výzvou, ale aj príležitosťou napredovať. Dostali sme život ako dar a je na nás, ako ho naplníme. Máme za sebou 67. púť radosti a verím, že jej ovocie sa bude odzrkadľovať v tom, ako budeme žiť, a to nielen počas nasledujúcich dní. Sme povolaní milosrdným Nebeským Otcom nastúpiť na cestu k plnosti života. Tá spočíva  v tom, že si uvedomíme, kto sme a kým sme pre Boha. Vzácni a potrební, a že sme Ním poslaní naplno prežívať krásu vzťahov, tvorivosti a lásky.

Chcem všetkým poďakovať za spoločne prežitý čas, za to, že sa môžeme navzájom upevňovať na ceste s Pánom a rásť zakorenení v pravých hodnotách. Ste pre nás obrovským požehnaním a darom. Všetkým vám žehnám, aby ste spoznávali, čo to znamená byť naplno Božími synmi a dcérami. Aby ste poznávali, že aj keď je cesta k plnosti života občas ťažká, tak je o to viac krásna.

Otec Matúš   

67. púť radosti - hostia

Všetko, čo robíte, robte s láskou.

Slová, ktoré nám zanechala ako svoj odkaz dlhoročná dobrovoľníčka na našich pútiach, matka štyroch detí, ktorú si nedávno Pán povolal k sebe. Boh túži po našich srdciach. Chce, aby sme prežili naplnený život. Čas na tejto zemi má byť časom lásky, časom vzájomného obdarovania. Z Božej dobroty sme všetko prijali a vďačnosť Bohu nás učí navzájom si žehnať.  Čím a ako nasýtime svoj život? Spoločne sa vyberme na cestu k plnosti života.

 

Sme radi, že pozvanie na 67. púť radosti prijali: otec arcibiskup Bernard Bober, hlava našej arcidiecézy, otec všetkých farností a našich duchovných spoločenstiev. Kde je biskup, tak je diecéza, tam je apoštolské požehnanie. Prichádza k nám s otcovskou láskou, aby nás povzbudil a požehnal. Ďalším hosťom je otec Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, bývalý dlhoročný kaplán Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Jeho blízky vzťah k mladým pocítite cez jeho veselé aj poučné slová. Ďakujeme Bohu, že na pútiach pri Božej služobnici Anke Kolesárovej sme pozvaní kráčať po ceste k plnosti života. Putujeme! Sme pútnikmi. Pútnik sa modlí, povzbudzuje, premáha ťažkosti putovania a dosahuje svoj duchovný cieľ. Nebo čaká a volá nás k plnosti. Na cestu všetkým žehnám. Váš otec Pavol. 

 

Byť múdry v čas

„Deväť desatín múdrosti je byť múdry v čas."

Čas sa mení a premieňa všetko, čo sa mu podvolí. Pán času a večnosti nás pozýva k premene - k premene v láske. V škole opäť zarezávaš o kúsok zrelší a pri vnímaní všetkých povinnosti sa môžeš cítiť zahltený a zaneprázdnený. Je potrebné vedieť rozlišovať a v správnej chvíli byť na správnom mieste. Zaneprázdnený človek nemusí mať nasýtený život. Čas je vzácny a sily obmedzené. Neplytvajme darmi, ktoré sme dostali pre naplnený život. Pozývame ťa zachytiť čas a priestor a naplniť ho radosťou z Božieho dotyku. Vymodlime si milosť múdreho - „požehnaného" života. Otec Pavol

67. púť radosti (16. - 18. október)

Na ceste k plnosti života.

Život je veľmi vzácny čas, ktorý je potrebné dokonale naplniť láskou. Vo svojom čase žijeme na tejto planéte Zem, v konkrétnej rodine a vo vzťahoch. Vo svojom čase môžeme vnímať svoj život ako najkrajší dar, ktorý sme dostali od Stvoriteľa a ktorý môžeme slobodne darovať, kedykoľvek sa rozhodneme. Ten čas je taký vzácny, že sa nedá kúpiť ani predať. Môžeme ho iba stratiť, premárniť alebo darovať. Potrebné je ho naplniť niečím hodnotným a vzácnym, aby sme raz neľutovali, že náš život stratil svoju krásu len preto, že sme ho zle využili. Každé obdobie života má svoje možnosti, bohatstvá ale aj krehkosti. 
Keď mladý človek dospieva v túžbe objaviť nové veci, zvádzaný pokušením konzumného sveta, môže stratiť základné hodnoty, ktoré ho chránia a zažije ťažké rany, ktorých následky pocíti on i jeho najbližší. Boh ponúka cestu uzdravenia cez sviatosť zmierenia. On je milosrdenstvo, On je láska. Je potrebné pomôcť mladému človeku objaviť seba samého a všetko to podstatné do života, aby bol život krásny, aby bol nasýtený láskou. Dobre zvládnuté dospievanie prináša obrovský vklad do celého života. 
Prajem nám všetkým, aby sme v hodine odchodu z tohto sveta boli spokojní so svojim životom ako sme ho prežili. Sme na ceste k naplnenému životu. Učme sa žiť. Pán Ježiš k nám jasne hovorí: „Ja som Cesta, Pravda a Život". 

Žehnám vám. Otec Pavol.

Sila svedectva nášho národa

Stále viac otázok kladených nám na srdce burcuje našu myseľ k hľadaniu odpovedí. Zákony džungle začínajú platiť tam, kde chýba ľudskosť, morálka, láska... Silnejší zvíťazí a ostatní sú odsúdení na prehru. Témy ako rodina, morálne hodnoty, charakternosť, čistota, migranti, spoločensky poriadok a iné, by mali byť vedecky, múdrosťou srdca a silou lásky podložené.

Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť všetkým účastníkom Národného pochodu za život v Bratislave. Myslím, že sme „sami seba" prekvapili. Chvála BohuSmile Ďakujem všetkým v piatich autobusoch, ktorí s nami cestovali pod logom Domček. Ďakujem sponzorom, ktorí boli ochotní túto cestu podporiť. Objavili sme v sebe silu lásky, hodnôt a ozajstnej čistej radosti. Naozaj, bol to pochod radosti. Úplne mi to pripomenulo naše púte a festivaly radosti. Radosť rozdávaním rastie. Radosť zo života nech z našich sŕdc a tvári žiari a premieňa svet vôkol nás. Mnohí ďakovali za pozvanie a povedali, že ich to poriadne duchovne a duševne nabilo. Fyzicky unavení, ale Božou láskou naplnení sme sa vrátili domov. Nech nikdy neprestaneme putovať. Tento Národný pochod bol totiž putovaním národa za láskou. Keď v roku 2002 do päť miliónového mesta Toronto prišlo sedemsto tisíc mladých katolíkov, vydali tak silné svedectvo o láske a o Kristovi, že každý si to musel všimnúť. Sústredená sila lásky a viery mení srdcia ľudí. Buďme svedkami nádeje pre tento svet. „Buďme soľou zeme a svetlom sveta."(Por.Mt 5, 13-14) Žehnám vám. Otec Pavol.

Pochodujme "za živa"

Už v túto nedeľu v Bratislave vydáme svedectvo o úcte k životu. Chcem poďakovať všetkým vám, že rozpoznávate znamenia čias a že nechcete zameškať túto možnosť, ktorá sa už nevráti. V čase diktatúry relativizmu musíme bojovať o práva na vlastný život a na rodinu. 

Festival nebeskej radosti

Keby si sa chcel rukami dotknúť neba, zostal by si stáť rozčarovaný a sklamaný. Nebo je motýľ a srdce je kvetom. Ako má naň sadnúť motýľ, keď mu neotvoríš kvet? Nebo zostúpi, ak máš v srdci miesto pre lásku.

Pohreb je veľkou udalosťou v rodine, aj keď je smútočným zhromaždením. Je rodinnou slávnosťou pre príbuzných a priateľov zosnulého. Chcem poďakovať za nádhernú rozlúčku s Monikou Rimarčíkovou. Zišli sme sa na rodinnom slávení. Slzy sa nedali skryť. No tichý úsmev na tvárach najbližších a pokoj, ktorý z nich vyžaroval, nás ešte viac dojímal a povzbudzoval k živej viere a nádeji. Boh dal tejto rodine milosť v najťažších chvíľach zažiť nebo na zemi. Vieme, že bude chýbať ako milujúca manželka, ako obetavá mama, ako zapálená dobrovoľníčka, ako verná priateľka, ako jedinečná „osôbka" so svojimi darmi. Ako jej smrťou premostil Boh nebo so zemou, tak sa nám naskytla možnosť premosťovať sa navzájom. Košická katedrála sv. Alžbety, v ktorej sme sa lúčili s Monikou, bola naplnená stovkami bielych ruží a bohatým zástupom milujúcich. čítaj viac...

Ďakujeme ti, Monika, za tvoj vzor darovaného života Bohu a rodinám. Prosíme ťa o tvoju pomoc vo všetkých našich projektoch.

S úctou a láskou otec Pavol a veľká domčekovská rodina.

„Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom".(1Jn 4,16)

Rozlúčka s našou Monikou 

Pozvanie do neba

Boh vkladá do sŕdc ľudí túžby anjela. Naplní ich iba ten, kto sa rozhodne a začne naplno milovať. Boh chce byť s nami už tu na zemi. Preto dokonalá láska zaháňa strach. Túžba po nej premieňa srdce človeka. Motív úprimnej čistej lásky je Božia sila v nás vedúca do neba. Čokoľvek robíme, robme s láskou. Som nesmierne Bohu vďačný za jedného krásneho anjela, ktorého si Boh v nedeľu (6.9.) pozval k sebe do neba. Monika vynikala laskou k Bohu a k Cirkvi. Vzorne sa starala o svoju rodinku. Veľakrát som bol svedkom ich krásnych vzťahov.
Celým srdcom bojovala za rodiny, za čisté požehnané vzťahy mladých, za ich zdravú formáciu a za výchovu detí podľa evanjelia.
Spoznal som ju v spoločenstve Františkani v Košiciach, kde sme sa stretávali na modlitbách. Uvedomujem si, že vtedy bola ako jedna z vás mladých, mala sedemnásť. Žila v spoločenstve, ktoré ju formovalo k živej viere a k základným kresťanským hodnotám. čítaj viac...


Posledné stretnutie a posledné slová od Moniky ste mohli zažit na 7. festivale radosti v nedeľu 16. augusta o 9:30 hod. Ponúkame vám ich v audio zázname v našom archíve. 

Prázdniny v Domčeku 

Chcem poďakovať všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí nám pomohli pri rezaní a ukladaní dreva pod striešku a pri vyrovnávaní terénu pod parkoviskom pri Domčeku. Vyzerá to ozaj pekne. Teším sa, že spoločnými silami vyrastie centrum, ktoré bude slúžiť nie len nám, ale aj ďalším generáciám po nás. Ďakujem vám za povzbudenie a pomoc duchovnú, materiálnu alebo fyzickú. Prajem vám a vyprosujem požehnaný vstup do nového školského roka. Váš otec Pavol.

PS: V mesiaci september je Domček uzavretý, aby sme si všetci v tíme oddýchli a nabrali síl do ďalšieho školského roka.

22.put rodín (30. august 2015)

Celý život putujeme, aby sme došli do cieľa. Rodina má svoje putovanie za manželskou láskou a za láskou svojich detí, kým sa všetci nenarodia a nedoputujú do neba. V rodine si pomáhame až do neba. Smile

Pozývame vás na 22. púť rodín, ktorá bude na záver prázdninovej sezóny v Domčeku. Príchod dobrovoľníkov je v piatok večer. Rodičia s deťmi v nedeľu tak, aby sa stihli zaregistrovať do svätej omše o 10:00 hodine. V programe je obnova manželských sľubov, putovanie a modlitba pri hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej, obedík, osobitný program pre manželov a pre deti, prednáška so svedectvom, kuloárne dialógy, adorácia a osobitné požehnanie pre každý manželský pár. O deti sa postarajú animátori s bohatstvom hier a atrakcií.

Nech rodina objavuje krásu vzťahov a svoje tajomstvá lásky. Téma: "Budovanie pevných základov".

 Váš o.Pavol

pre viac info, klikni na nazov:-)

Podaj ruku 

Tohtoročná 150 minútová brigáda počas festivalu radosti s názvom „Podaj ruku" priniesla konkrétnu pomoc nielen obci, farnosti, ale aj pre Domček. Chcem poďakovať všetkým brigádnikom kdekoľvek pracovali za ich obetavosť, radosť a svedectvo viery. Ľudia si uvedomili, že vieme sa aj zaprieť, pomôcť a konkrétnym spôsobom iných obdarovať. Gestá vďaky prijímam stále od miestnych ľudí. Ďakujem vám.
Konkrétne: V Domčeku dievčatá ako včeličky keď zhromažďujú medík do úľa, zhromažďovali palivové drevo zo záhrady pod altánok. Celú zimu budeme ním v kozuboch kúriť SmileKrásne krehké ženy ukázali, že sú vhodné nielen do koča, ale všade, kde treba pomôcť. Dievčatá ďakujem vám za vašu obetu, za úsmev, za radosť, oživujúce piesne, za povzbudzovanie chlapcov. Chlapci sa zahryzli do tvrdej vysušenej zeme a vykopali jamy na betónové pätky, poprenášali niekoľko ton betónových zatravňovačov a zámkovej dlažby. Ďakujem vám za vytrvalosť a silu, ktorú ste vložili do tvrdej mužskej práce. Ďakujem všetkým, ktorí čistili okná v Domčeku, v Arse, v kostole alebo inde, upratovali pivnicu, upratovali školu a areál, vytrhávali burinu, zbierali úrodu, brúsili a natierali hranoly, natierali ploty, vozili hlinu alebo navštívili starších ľudí, aby sa s nimi porozprávali... Odpracovali ste takmer tisíc dobrovoľníckych hodín. Pán Boh zaplať!
Osobitne si uvedomujem, že tohto roku bola podaná ruka viac ako inokedy aj Domčeku. Tým, že sa Domček rozvíja, potrebuje pomoc. Zabezpečiť drevo na zimu, popíliť a poukladať. Tak ušetríme na kúrení. Potrebujeme vybudovať parkovisko - všetok materiál naň už máme pripravený. Svojpomocne je to lacnejšie ako zaplatiť firmu. Máme skúsenosť, že keď mladí budujú Domček, budujú sami seba. Pozývam chlapcov, ktorí by chceli pomôcť (0905405674) a obetovať hoci len jeden deň. Pozývam aj takých, ktorí hľadajú brigádu. Uvedomujem si, že vybudovaním parkoviska vedľa Domčeka môžeme predísť nehode, ktorá by mohla vzniknúť pri neprehľadnom vychádzaní z parkoviska na krajnici. Návštevnosť Domčeka je veľká, každú chvíľu doň prichádzajú ľudia a parkovisko je veľmi potrebné. Vopred vám ďakujem za akúkoľvek pomoc a podanú ruku. Všetkým vám prajem pekný záver požehnaných prázdnin.
P.S.: súčasne v Domčeku prebieha aj prázdninový program podľa tabuľky
Otec Pavol

Premenená krása (zo srdca otca Pavla)

Tak ako krása bez lásky by bola chladná a stratila by zmysel, tak aj prameň bez vody by vyschol. Z plnosti srdca žiarili oči mladých počas celého festivalu až do vyvrcholenia dnešného dňa, keď to bohatstvo ľudských sŕdc sa rozlialo do celého Slovenska. Znova a znova vytryskla obrovská sila duchovného toku, ktorý vyviera cez príbeh mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej na tomto mieste. Pri dotyku Boha nás chytajú závrate. Všetko sa točí v krásnom Božom tanci: príroda oslavuje Boha, človek oslavuje Boha a naša láska svedčí o Bohu. Máš chuť zastaviť sa a v úctivom ďakovaní padnúť na kolená a chváliť Boha za dar života, za nesmrteľnosť duše, za večnosť, ktorá začala. V nemom úžase sa skláňam a prosím o milosť žiť tieto chvíle navždy. V únave po festivale doznievajú myšlienky tak hlboko, že len pomaly plynú a vyrážajú dych svojou krásou. Že tohoročný festival bol plný živej krásy svedčí láska, ktorá nás zasiahla.

„Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu, veď tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe." Ž 62

 

 • Bol som nesmierne povzbudený a neuveriteľne žasnem nad momentom, keď prišiel chlapec a doviedol dievča na svätú spoveď. Sám ju povzbudzoval, aby sa dobre vyspovedala. Chápal by som, keď dievča dovedie chlapca na sviatosť zmierenia a ho povzbudzuje, ale tu som zažil silu svedectva mladého muža. Úplne ma to dojalo. Ďakujem Bohu za toto miesto milostí pre mladých ľudí každej doby. (ústne svedectvo jedného z kňazov)

Festivalová akcia!!! (alebo) Sila krásy

Túžba spôsobuje pohyb. Život bez túžob by bol „mľandravý". Po čom túžiš dnes, zajtra ty? Odpovedz sám sebe, odpovedz Bohu. Neber teraz ohľad na to, čo hovoria iní. Pýtaj sa seba. Buď úprimný sám k sebe, buď jedinečný, samostatný, osobitý... Niekedy potláčame vlastné túžby a nekonáme dobro čo by sme chceli, alebo mohli, len preto, lebo...
Strach vyzliecť si kožu a stať sa zraniteľným nám vytvára pancier okolo vlastného ja. Ježiš nás pozýva počúvať svoje srdce. Stať sa citlivým, jemným, nežným, milujúcim Boha v sebe. On je v každom z nás. Nie je iba v niektorých. Je v tebe, je vo mne, je vo veľkom i malom človiečiku. Vstúpiť do seba znamená stať sa slobodným. Nech Boh koná svoje dielo. Sme v Jeho réžii. To On rozhoduje a záleží Mu na každom z nás. Ak sa nekoná naša vôľa, to ešte neznamená že sa nedeje Jeho vôľa. Veď „nespokojne je naše srdce..." , „Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových..." Spočinúť v Ňom a oddýchnuť si od všetkého čo ruší... a načerpať. Napojiť sa na Krista ako je potok napojený na prameň. V Ňom sú naše túžby, „v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme".
Dnes ráno som sa zobudil s túžbou rozdať všetko..., to všetko čo nemám, čo už dávno patrí Bohu. Ak máš túžbu prijímať, tak sa zastav. Ber koľko vládzeš a rozdávaj ďalej. Toľko mladých sa ma pýtalo či môžu ešte prísť. Dnes som zrušil akékoľvek prihlasovanie. Smile Nemusíš dávať vedieť že prídeš, len pri vstupe sa zaregistruj aby ťa pustili a čerpaj z prameňa. Ak môžeš, prosím prispej na náklady aby to bolo spravodlivé voči ostatným. Uvedomujem si a osobne to aj pociťujem, že téma túžob je neskutočne dynamická a „trhá skaly". Nenaplnené túžby vytvárajú nehasnúci smäd. Ak pocítiš vo svojom srdci túžbu zastaviť sa na 7. festivale radosti, tak príď. Budeme sa učiť citlivosti voči srdcu túžiacom po láske. Nezabudni si ho vziať so sebou. Smile Možno nebudeme mať pre teba telesnú stravu, ale duchovnej je tu obrovské množstvo. Nehanbi sa za seba, nehanbi sa rozdať všetko, pretože iba vtedy získaš všetko. Otec Pavol

Zoznam workshopov tu.

7. FESTIVAL RADOSTI (13. - 17. august 2015)                       

Prípravy sú v plnom prúde. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú svojimi modlitbami. Nech Boh žehná toto miesto, kde Anka položila svoj mladý život pri obrane čistoty. Nech každý, kto navštívi tento duchovný prameň pocíti skutočný smäd po Bohu, ktorý po nás túži prvý. 

Sám kráľ zatúžil...

Ešte nedospatí po P15 plní nadšenia a duchovných síl sme si uvedomili, že Festival radosti je predo dvermi. Chcem vyjadriť obrovský obdiv a vďaku všetkým dobrovoľníkom na P15. Sršala z nich radosť, nadšenie, boli tvoriví a obetaví až do krajnosti. Prosím všetkých dobrovoľníkov z P15, ak prídu na Festival radosti, aby si nezabudli vziať dobrovoľnícke tričká

Festival radosti v znamení túžob má byť jednou veľkou oslavou Boha, ktorý nás stvoril s našimi túžbami. On dokonca začal túžiť prvý a túžil po nás. Žalmista hovorí: „Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj Boh, vzdaj mu poklonu" (Ž 45).
V programe bude aj Dominika Gurbaľová, Poetika muzika so Zuzkou Eperješiovou, The wind s Jankom Gofusom, o. Róbert Neupauer, o. Anton Fabián, novokňazi, zaujímavé workshopy, sväté omše a duchovná služba, večer modlitby a chvál, večer svedectiev a moderovaná adorácia, futbal, kopec zábavy, nové priateľstvá, návšteva mladých z Poľska s pozvaním do Krakova na SDM, priamy prenos sobotného dopoludnia do Rádia Lumen. Tešíme sa na 7. festival radosti.


Súčasťou prípravy na festival nech bude pre teba aj hľadanie odpovedí na otázky: Po čom túžiš ty? Po čom túžia tvoji rodičia, priatelia, príbuzní? Po čom túži svätý otec František? Po čom túži Ježiš? Skús sa zamyslieť nad túžbami človeka podľa jeho povolania a stavu. Možno sa tvoj svet zmení. Pokračovanie na festivale...

Domček na P15 (27.júl - 4.august bude Domček zatvorený)

Už v pondelok 27. júla začína PRÍPRAVNÝ TÝŽDEŇ P15 v POPRADE a Domček bude pri tom.
Ráno odchádzame s plne naloženými autami:-) Dávame teda na známosť, že naša služba v Domčeku sa presúva do Popradu. Vidíme sa v Poprade!!!
Domček znova otvoríme 5. augusta, kedy je naplánovaná brigáda s názvom "my sa práce nebojíme", na ktorú pozývame zručných chlapcov na kladenie dlažby a dievčence na pomoc v kuchyni. Prihlasovanie je cez formulár uvedený na stránke aspoň dva dni vopred. Tešíme sa na vás. 

7. FESTIVAL RADOSTI (13. - 17. august 2015)                       

"FORMOVANIE TÚŽOB"

Túžby sú hybnou silou nášho konania. Avšak nie každá túžba môže byť dobrá. Je potrebné formovať túžby, aby sme mohli byť naplnení láskou a prinášať dobro. Tma prináša tmu a svetlo prináša svetlo. Aj zranenie prináša zaslepenosť bolesťou, pocitom krivdy, sebaľútosťou... Inokedy človek cez zranenie môže hlbšie vidieť veci a súvislosti. Môže sa stať citlivejším a ohľaduplnejším. Aby bolesť nezaslepila srdce je potrebná dôvera v Boha, v jeho svetlo a silu. Prijatý kríž a utrpenie privádza človeka hlbšie k Bohu. V škole Božej lásky sa učíme milovať a potvrdzovať lásku aj cez slzy. Byť ranený láskou znamená byť naplnený Jeho milosťou. Svetlo prichádza, aby nás zasiahlo do hĺbky nášho srdca a zalialo radosťou a pokojom. „Žite ako deti svetla!" (Ef 5,8) Nech naše túžby budú vždy očistené a oslobodené od tmy a prežiarené Božím svetlom.
Na Festivale radosti budeme prosiť Boha o dar rozlišovania našich túžob, aby ich uzdravil a premenil na požehnanie. Budeme prosiť o dar múdrosti a učiť sa rásť v obľube u Boha i u ľudí. Objaviť prameň našich túžob znamená nájsť odpoveď. Pozývame ťa zamyslieť sa nad príbehom ľudského života, ktorý je plný túžob a každého z nás vedie originálne svojou jedinečnou cestou. 
Otec Pavol

5. púť premeny (22. júl 2015)

Zostaň s nami

Keď sa pri niekom cítime dobre, nechce sa nám od neho odchádzať. Vtedy zvykneme povedať: „Zostaňme ešte spolu". Vyjadrujeme tým túžbu, aby daná chvíľa pokračovala. Emauzským učeníkom počas cesty horeli srdcia. Boli premenení Slovom a Ježišovou prítomnosťou. Zároveň aj oni mali túžbu, aby čas "horiaceho srdca" neskončil. Preto vyslovili vrúcnu prosbu: „Ježišu, zostaň s nami". Veľmi správne pochopili, pri kom chcú zostať, aby si zachovali horiace srdce.

Spomínaš si, ako aj pri tvojej osobnej premene ti horelo srdce? A veľmi dobre vieš, aké náročné je, aby radosť pretrvávala. 

Preto ťa pozývam na Púť premeny, na spoločné chvíle, kde môžeš okúsiť z dobroty srdca. Pozývam ťa na čas, ktorým chceš poďakovať za všetky trblietania tvojho srdca. Poď do Emauz, poď na Púť premeny.  (o. Marián)

Putovať  budeme peši z Michaloviec od autobusovo-železničnej stanice, z Jenkoviec od farského kostola a na bicykloch z Prešova od Konkatedrály sv. Mikuláša. Cieľom je Domček vo Vysokej nad Uhom s plánovaným príchodom medzi 16.00 - 17.00. 

Klikni na názov a dozvieš sa viac Smile

21. púť rodín (28. jún 2015)

Nedeľné putovanie za rodinou.

Púť rodín je putovaním za hodnotami, ktoré budujú rodiny. Prichádzame k hrobu Božej mučeníčky adeptky na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktorej posledné slová pred smrťou boli: „ Ježiš, Mária, Jozef". Akoby nám chcela nechať odkaz, že toto miesto, má byť miestom pomoci budovania zdravých rodín, ktoré začínajú vytváraním zdravých vzťahov medzi mladými. Púte radosti objavujú základy pre budúci dom lásky, ktorý by mladí chceli raz postaviť. Na Púti zrelosti sa snažíme pomôcť ľuďom dozrieť k správnemu rozhodnutiu. Na Púte rodín prichádzame pre povzbudenie a načerpanie k prameňu milosti, ktorý nám dal sám Ježiš obetou na kríži a tým nás pozval k obetavej láske v našich rodinách. Anka podobne ako mnoho mučeníkov v súčasných i minulých dejinách Cirkvi obetovala svoj život pre kresťanské hodnoty. Pozývam vás vstúpiť do jedenásteho roku putovania rodín k Anke Kolesárovej. 

Chceš zažiť leto v domčeku?

Chceš zažiť prázdniny inak? V domčeku ťa čaká skvelý čas plný nových zážitkov, kde bude  okrem iného čas sadnúť si k Pánovým nohám, či očistiť si srdce, alebo využiť svoje dary a talenty. Ak chceš zažiť dni plné prijatia, lásky, dobrodružstva, ale aj zábavy, tak neváhaj a príď.

Nezabudni si vziať: spacák, hygienické potreby, oblečenie aj na brigádu, kartičku poistenca, lieky, dobrovoľný príspevok pre domček, prezuvky, plavky, nejaký peniažtek na výlet (na benzín) a ak máš menej ako 18 rokov súhlas zákonného zástupcu o účasti na výletoch organizovaných domčekom.

Pozri si program v domčeku v júli a auguste.
Prihlásiť sa môžeš cez prihlasovací formulár najneskor 2 dni pred svojim príchodom.

Tešíme sa PRÁVE na TEBA :)

Putovanie rodiny

Pripomíname možnosť prihlásenia sa na 21. púť rodín. Na tejto púti rodín plánujeme zopár zmien, keďže vstupujeme do nového desaťročia púti rodín.   Chceme dať väčší dôraz na PUTOVANIE, stretnutie s Pánom a s Ankou, modlitbu, svedectvo, adoráciu a preto začíname nový cyklus PUTOVANIE RODINY. 

Téma 21. púte rodín, ktorá bude už budúcu nedeľu (28. júna) bude Putovanie rodiny, s podtémou: Učíme deti zdravým vzťahom. 

22. púť rodín bude 30. augusta 2015 bude Putovanie rodiny, s podtémou: Budovanie pevných základov - "inventúra" nášho manželstva. 

FF Rádio nové relácie od 15. júna!

Na internetovej stránke www.ffradio.sk od polovice júna budete môcť nielen sledovať zaujímavé články a prúd príjemnej hudby, ale aj vypočuť si nové programy.  Tie dostanú svoj priestor od pondelka do štvrtka vždy od 18:00. V pondelok predstavíme najnovšie aktuality zo sveta techniky, mobilov, tabletov a ponúkneme návody, ako s týmito zariadeniami pracovať či už v škole, alebo vo voľnom čase. Vždy v utorok dostanú priestor mladí z evanjelizačného projektu Godzone, ktorí sa budú v dvojtýždennom intervale striedať s mladými z iných spoločenstiev. V stredu nebudú chýbať tipy na novinky zo sveta hudby, filmu, počítačových hier a pridáme aj námety na zaujímavé vecičky v štýle do it yourself. Každý štvrtok budeme polemizovať v ringu názorov - povedať ÁNO, alebo NIE v témach ako fajčenie, tetovanie, či predmanželský sex. Denne môžete vyhrať atraktívne ceny (hudobné CD / DVD, knihy, tričká, náramky a pod.) Stačí len sledovať náš web www.ffradio.sk, dať like na FB fan page a o všetkom sa včas dozviete. Pripravil:  Ivo Novák 

Spätná väzba po 65.púti radosti

Zo spätných väzieb vyberáme...

Čistota ako dar tela

Určite poznáte ten pocit, keď chystáte vzácny darček pre človeka, ktorého máte veľmi veľmi veľmi radi SmileSrdce vám búši, myšlienky sú tvorivé - tisíce nápadov, napätie z očakávania rastie a vnútorná radosť sa prehlbuje. Takéto a im podobné pocity vyžarovali z účastníkov 65. púte radosti na tému „Telo ako dar". 

Od piatka až do nedele naberali na kráse a uvedomujúc si vnútorné hodnoty, premieňali sa na harmonické osobnosti. Bohatstvo čistej lásky rástlo do nekonečných rozmerov. Ešte som nikdy na konci žiadnej púte nedal toľko krížikov na čelo, keď sme sa lúčili. Žiarivé úsmevy si pýtali požehnanie na cestu životom. Byť požehnaný na ceste k požehnanému životu. Čo viac sme mohli dostať od Boha, ktorý nás vymyslel a stvoril takých akí sme. Jeho požehnanie je čítaj viac...

Naši hostia na 65. púti radosti

Mária a Richard Kucharčík, nadšení tajomstvom sviatostného manželstva, obdarovaní dvoma malými tajomstvami života; snažia sa na svet nazerať v perspektíve daru, k čomu ich vo veľkej miere nadchlo štúdium na Pontifikálnom Inštitúte Jána Pavla II na Lateránskej univerzite v Ríme. Bohatstvo zo štúdií zúrodňujú odhaľovaním tajomstva ľudskej lásky mladým, snúbencom, manželom a študentom. Žijú v okolí Košíc a sú členmi skupiny priaznivcov teológie tela.

65. púť radosti (29. - 31. mája 2015) Téma: "TELO AKO DAR"

Už druhý rok sa zamýšľame nad krásou a bohatstvom ľudského tela. Učíme sa čítať čo Boh napísal o nás a pre nás, keď nás stvoril. Sme obdarovaní telom, je to nádherný a veľmi vzácny dar. Ak chceš spoznať krásu, ktorú Boh do teba vložil, pozývame ťa na 65. púť radosti s perfektnou témou. Budeme sa učiť ako sa správať k svojmu telu, aby bolo krásnym darom. Tešíme sa na toľké bohatstvo mladých na kúsku zeme pri Anke Kolesárovej.

Túto púť privítame týchto hostí: 

ThDr.Vladimíra Šostáka,PhD.,biskupského vikára pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov a manželov Máriu a Richarda Kucharčíkových, lektorov Teológie tela Jána Pavla II. 

65. púť radosti (29. - 31. mája 2015)

Najkrajší dar.

Boh nás stvoril z lásky a pre lásku na svoj obraz, na obraz lásky. Telo je stvoriteľské dielo. Telo muža a ženy svojou prirodzenosťou patriace k sebe je veľkým požehnaním v dare plodnosti, ale aj zdrojom hriechu, trápenia, zneužití a horkých sĺz. Príťažlivosť do nás Boh vložil, aby sme žasli. Žiadostivosť je semeno zlého, ktoré ničí krásu kvetu nevinnosti.

Telo je chrám lásky, pretože je chrámom Ducha Svätého. Nedá sa vyčísliť hodnota tohto daru. Keď vzácne stáva sa lacným, prežívame pocit smútku a sklamanie: „To bolo všetko? Už nás nič nové nečaká? Žiadne tajomstvá?" Keď vzácne sa stáva lacným, môžeme mať pocit, že sme veľa dali či vzali, alebo pocit, že sme boli veľmi obdarovaní. Je to faloš myslieť si, že keď niekomu dám niečo veľmi vzácne len tak, že ma bude viac milovať. Malé deti niekedy nosia peniaze do školy a dávajú ich iným deťom mysliac si, že ich budú mať za to viac radi. Chcú si kúpiť lásku, pozornosť a bývajú iba zneužívané pre svoju naivitu. Kto veľa dostal ľahko, ešte viac si pýta lacno.

Telo je dar spojený s našim vnútorným životom. Ak oddelíme telo od duše, stratíme pocit vlastnej hodnoty a zdravej sebaúcty. Telo je stvorené pre snubnú lásku, to znamená pre darovanie s celou jeho plodnosťou. Duchovná plodnosť našej identity chráni telesnú plodnosť pred jej zneužitím.

Telo je dar príťažlivý, silný i slabý. Sme stvorení na posväcovanie sa v láske. Každý dotyk má byť čistým, jasným a milujúcim. Vďaka ti Pane, za naše telo. Nauč nás si ho ctiť, chrániť a milovať.
Pozývame ťa na 65. púť radosti.

Prečítaj si potrebné info a môžeš sa prihlásiť. Smile

Láska na výmenu

Láska sa nedá kúpiť. Kto by to chcel urobiť, by sa ním iba pohrdlo.

Prežili sme krásny víkend, kedy sme sa dotýkali absolútna lásky. Je to dokonalá výmena - život za život a láska za lásku. Aj keď niekedy máme pocit, že naša láska nie je opätovaná, ona sa nestráca. V Bohu sa nič nestratí. On vie vyťažiť aj z našich slabostí a z našej nedokonalosti. Milosť vykúpenia k nám prišla skrze najvyššiu cenu lásky vyznanej na kríži. Chceme sa učiť milovať a viac byť Božími. Chceme rásť a dozrievať pre večnosť.
Na 17. púti zrelosti bola téma „Koľko stojí láska?" vyjadrená prednáškami, svätými omšami, adoráciou, tanečným divadlom A Tak z Bratislavy s vystúpením ShALOME. Zostala v nás túžba za lásku dávať všetko a prosili sme o odvahu vydať svedectvo viery aj za cenu vlastného života podľa príkladu mučeníctva prvých aj dnešných kresťanov. V modlitbe sme sa spojili s prenasledovanými a zabíjanými kresťanmi dneška. Odznak s ich znakom odsúdenia kvôli Kristovi „NAZIR" sme si pripínali na tričká. Pane, buď milostivý tým, ktorí nevedia čo robia. Buď s nami, aby sme vedeli čo máme robiť, aby sme vedeli dávať všetko.

Výber zo spätných väzieb.

Púť zrelosti sa blíži (24. - 26. apríl 2015)

Poďme strácať, aby sme boli bohatí.
Nedávno sme boli svedkami čistej výmeny. Z lásky daroval všetko, aby pre nás získal všetko. smrťou na kríži nás vykúpil pre nebo. Víťazstvo, ktorého sme svedkami, nás povzbudzuje čerpať z tohto daru múdrosť a istotu. Oplatí sa stratiť všetko, nebáť sa, je to čistá výmena. Objav svoj život ako cenný poklad, ktorý sa nedá kúpiť, iba darovať. Poďme strácať, poďme získať, poďme sa darovať. Kedy a kde? Tu pri Anke, ktorá čistou výmenou prešla a stala sa príťažlivou pre mnohých ľudí. Otec Pavol

17. púť zrelosti

Téma: „Koľko stojí láska?" 
Možno máš pocit, že sa ti vo vzťahoch nedarí, akoby to šťastie mali iba niektorí alebo vzťah máš a uvažuješ čoho všetkého je schopný milujúci človek.
Láska dáva všetko. Kto chce byť obdarovaný láskou, tiež musí dávať všetko. Koľkí mladí dnes majú starosť: Ako získať vzťah? Čo by ma to stálo taký vzťah mať? Ako byť úspešný v láske? Ako a čo doň vložiť? 
Ozajstný vzťah sa nedá kúpiť, pretože je nepredajný. „Komerčné vzťahy" sú nepravdivé, krehké, labilné, neisté a falošné. Vzťah je dar z neba. Boh je darcom týchto darov. Vypýtaj si dar byť darom pre iných. Žehnám ti, aby si nikdy neprestal hľadať ozajstnú lásku a aby si ju nachádzal v sebe i vôkol seba. Priprav sa, láska dáva všetko. Čistá výmena láska za lásku. O tom, čo stojí láska budeme sa zamýšľať na 17. púti zrelosti. Pozývam ťa, aby si sa stal/a človekom tohto daru. 
                                                          Hostia púte:

Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup

o. Martin Novotný, farár Košice Pereš 

 • ATak - tanečné divadlo pod taktovkou Pavla Danka

Prihlasovať sa môžte do 17. apríla 2015

 

Veľkonočný pozdrav

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom:

Videla som Pána“. (Jn 20, 18)

Požehnané Veľkonočné sviatky a 
zážitok  z osobného stretnutia so Zmŕtvychvstalým  Pánom Vám vyprosujú kňazi a spoločenstvo z Domčeka.

 

Víkend BIBLIE (20.-22. marec 2015)

"Ale Božie slovo nie je spútané!" (2Tim 2,9) A preto ak aj Ty nechceš nechať Božie slovo zabudnuté v poličke, či zaprášené niekde na stole ale práve naopak spoznávať jeho krásu a zažiť spoločenstvo, si vítaný na Víkende Biblie.
Štúdium ale aj aktivity, biblický drink, výlet, či židovská veľkonočná večera a ešte oveľa viac bude tu pre Teba 20. - 22. marca 2015 v Domčeku.
Prihlásiť sa môžeš mailom do 18. marca na domcek@domcek.org, príspevok je dobrovoľný.

Ruže opäť prikvitli do Vysokej

Sme Bohu vďační za spoločenstvo dobrovoľníkov, ktoré sa zišlo v Domčeku. Ten čas bol náš, aby sme čerpali a rástli. Chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí kedykoľvek na akciách Domčeka slúžili, slúžia alebo budú slúžiť. Ďakujeme účastníkom tohto víkendu a zvlášť našim hosťom, ktorí prišli, aby sa dávali celí. Otec Marián s veľkou dušou dobrovoľníka svojimi slovami prebúdzal v nás lásku k službe. Naše lektorky Kaťa a Lena z Ukrajiny mnohými pohybovými a tvorivými aktivitami nám pomáhali vyjadrovať seba samých a budovať spoločenstvo. Cestovali k nám až 16. hodín, aby s láskou mohli slúžiť. Dnes sme ich odprevadili na cestu domov. Čaká ich tisíc kilometrov vo vlaku. Modlíme sa za mier na Ukrajine a za všetky miesta, kde sú nepokoje.
Tento víkend každý z nás hlbšie nazrel do svojej knihy života. Uvedomili sme si a zadefinovali všetky kapitoly s víziou do budúcna. Život píše príbehy každý deň. Aj ten náš sa rozvíja a hľadá vlastnú cestu. Vďaka ti, Pane, za túžbu dávať sa, ktorú si v nás stvoril, pretože bez nej by bol život mŕtvy a nebolo by neba na zemi. Všetkých dobrovoľníkov pozdravujeme a žehnáme im. Otcovia Pavol & Ľuboš
PS: Spätná väzba bola iba vypovedaná v kruhu na záver víkendu. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Vykroč - vyskoč Smile zo seba... (6. - 8. marec 2015)

...aby si bol bližší svojmu srdcu i srdcu iných. 

Cesta lásky býva kľukatá, náročná, oslobodzujúca... Najväčším víťazstvom je zvíťaziť nad sebou. Nebáť sa vlastných obmedzení. V túžbe vyjsť zo seba máme vierou prekročiť svoj tieň.Jedinečnosť každého z nás si zaslúži pozornosť a úctu. Otvorme svoju myseľ i srdce. Iba láska nás dokáže urobiť opravdivo šťastnými. 
Pozývam ťa na Víkend dobrovoľníkov o sebapoznaní a sebadarovaní. V programe: Eucharistia, modlitba, spoločenstvo, aktivity o sebapoznaní a sebavyjadrení, spoznávanie hĺbky a krásy ukrajinskej duše a „úplne jednoduchá čistá radosť Smile". 
Hostia: veselé spevavé sestry Kaťa a Ľena z Kijeva, eRko kňaz s veľkým srdcom, bývalý riaditeľ UPC v Prešove o. Marián Kašaj.
Pozývame všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa chcú nanovo zamilovať do charizmy dobrého srdca.

Prosba o pomoc - 2%

Tak ako množstvo iných neziskoviek, uchádzame sa o 2% z daní. Ak máte možnosť a rozhodnete sa pre nás, vopred vám ďakujeme. V okruhu príbuzných a priateľov možno by ste vedeli získať ďalších. V modlitbách za všetkých dobrodincov otec Pavol z Domčeka.

Chceš zažiť prázdniny v Domčeku?

V krajine Domčekovo je miesto pre mladých, ktorí túžia zažiť spoločenstvo. Prijatie je láska žitá v rodine. Stať sa blízkymi, usmiatymi, štedrými, radostnými ľuďmi. Ak máš čas a chuť zažiť spoločenstvo cez prázdniny, príď. Čakáme ťa. Obyvatelia DomčekaSmile
Téma prázdnin: „Najväčším umením je milovať".

Kráľ lásky.

Milovanej princeznej sme písali listy.
Život kráľovskej rodiny je bohatý, radostný i tŕnistý. Vzťahy dávajú život. Chceš seba vidieť rásť? Otvor svoje srdce dokorán. Kráľ čaká, chce vstúpiť. Prečo? Pretože ťa miluje nekonečnou láskou a kráľovsky sa správa. Až na kríž vystupuje, aby ťa vyzdvihol vo vzťahoch do neba. V jeho kráľovstve vládne jeho moc a slávi jeho veleba.
Po 64. púti radosti sme vďační Bohu za víkendovú valentínsku púť radosti k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Objavovali sme dimenzie lásky, dimenzie vlastného srdca. Hľadali sme každý svoju cestu v Božom pláne spásy. Vedieť milovať je umenie a najvznešenejšie poslanie človeka. Boh napísal list, keď stvoril telo človeka. Vedieť ho čítať očami srdca znamená spoznať vlastnú hodnotu a dôstojnosť tela. V súkromí intimity hovorí o sebaúcte a nekonečne vzácnom tajomstve. Intímny život bez súkromia intimity je stratou vlastnej identity. Sú veci v našom živote, ktoré nutne potrebujú chrániť, aby sme nestratili sami seba - právo na vlastný názor, na súkromie, osobnú dôstojnosť, vlastnú cestu, čistú lásku, cestu spásy... Intímna zóna posilňuje úctu a robí krásnou intimitu.
Kráľ otec láskou vychováva a chráni princezničku pre jedného princa. S hrdosťou túži mu ju odovzdať, aby sa stal jej novým ochrancom.
Vyprosovali sme milosti princezien všetkým dievčatám a dar byť mužom, kráľom alebo princom pre našich chlapcov.
Zo spätných väzieb vyberáme

Listy milovanej princeznej zvukový záznam už v archíve - číta o. Pavol

O pár hodín začíname...

V duchu sa spájame so všetkými, ktorí oslavujú sviatok sv. Valentína čistou láskou - duchovným spôsobom a pozdravujeme účastníkov Púte zaľúbených v Šaštíne. Duchovným mostom spájame brehy východu a západu a modlitbami prikrývame mladých na Slovensku počas tohto víkendu. Zvolávame všetkých na modlitbu, ktorým ide o čisté vzťahy a pravú lásku, aby čas týchto osláv bol požehnaním. Tešíme sa na témy o svätosti intímnej krásy vyžarujúcej z duchovnej čistoty. Nech milosť Božia zostúpi z neba do sŕdc mladých ľudí na príhovor svätého Valentína.

Valentínsky darček - púť na Valentína k prameňu čistej lásky

Možno nevieš ako prekvapiť alebo obdarovať blízku či milovanú osobu. Nebeská krása ľudským očiam neviditeľná sa ukrýva v človeku, ktorý má čisté srdce. Také je vždy pripravené milovať zodpovedne, verne, „rozprávkovo" krásne. Pomôcť inému objaviť v sebe tento dar, to je to najkrajšie obdarovanie. Každý môže byť čistý. Kto je naplnený čistou radosťou, stáva sa darom pre všetkých. Pomôž zapáliť oheň milujúcej čistej lásky v srdciach iných, aby charizma lásky premohla náš svet a priniesla ovocie radosti a pokoja.
Ten, kto sa nevzdáva ideálu čistej lásky, dovolí nebu vstúpiť do srdca. Sme poklad v hlinenej nádobe, ustráchanej z vlastnej krehkosti a z obavy, že príde o veľa. Oči srdca vidia všetko. Boží duch rozoznáva každé hnutie mysle a citov, je nad všetkým. To On miluje v nás. Nechajme sa uchvátiť Jeho čistou milosrdnou láskou.
Nájdi odpoveď na otázku: „Čo je to nevinnosť a prečo máme byť čistí?" otec Pavol.

64. púť radosti (13. - 15. február 2015)  - Byť darom na Valentína

Keď dlaň hľadá cestu a pýta sa prečo tu je... Keď oči hľadia do diaľky s túžbou a nevedia čo ich čaká... Stretnúť človeka v človeku je veľký dar. Svet v ktorom žiješ túži po nasýtení zmyslom života. Svet bez lásky by bol nezmyselný. Všetko tvorí láska. Je to prapôvodná „hmota" sveta. Nehmotná, ale badateľná. Nechceš tápať vo vzduchu a cítiť bolesť samoty? Chceš objaviť lásku pre lásku? Spoznávaj dimenzie lásky, v ktorých človek pociťuje vlastné ja. Boh je láska. On je prameň všetkého dobra. Je dôvodom nášho bytia a nasýtením našich túžob. 

Valentínska púť radosti je darom pre náš svet. Prijmite ju ako prejav úcty a vďaky voči vašim citom, ktoré sú niekedy ubolené zo sklamaní, unavené v hľadaní, rozkolísané v neistote... Na Valentína by mal byť človek darom - čistým darom čistej lásky. Prajem vám aby pre vás bol tento sviatok pravdivý a krásny. Pozývam vás ho osláviť na miesto, kde dievča v rozkvete krásy ženy bolo schopné obetovať život z úcty k vlastnej intimite. 

Svet dievčaťa je krehký ako kvet. Musíme ho chrániť, aby bol kto učiť láske deti a všetkých mužov na svete. Mama je meno lásky. V nej sa rodí život. Ona je budúcnosťou ľudstva. Ďakujeme ti Anička, že si zostala neporušená, aby si teraz chránila neporušenosť iných. Nech túžba po tejto kráse v každom dievčati obnoví dar čistoty, aby bolo uzdravené zo všetkých zranení a chránilo v sebe poklad milujúcej bytosti. Slzy ľútosti umývajú srdce a vracajú do stavu čistoty, lebo Bohu je všetko možné... „Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú" Ž 85. Nech Valentín bude svätý.

PRIHLASOVANIE JE SPUSTENÉ

Vážení a milí Smile P 15 prichádza - Registrácia P 15

Registrácia na P15 už prebiehaSmile

 

Už o pár hodín sa spustí registrácia na „bombovú" akciu P 15. Celý mládežnícky katolícky národ sa zíde v Poprade, aby svoju mladosť a silu zjednotil v spoločnom úsilí o dobro. Neskutočná radosť je ovocím takýchto stretnutí. Boli sme toho svedkami už na R 13 v Ružomberku. Pozývam vás na pokračovanie po dvoch rokoch, aby sme sa spojili v modlitbe a vyprosili milosti pre Slovensko. Bude to súčasťou prípravy na Svetové stretnutie mládeže v Krakove 2016. Buďme ľuďmi radosti a nádeje, pretože mladosť je nositeľkou budúcnosti. Nech úcta k čistej láske a zdravej rodine nevymrie z našej planéty.

Rodina nech bude nebom na zemi

 

Sú ľudia, ktorí určujú život iným. Sú „spolustvoriteľmi" ľudského života. Boh si povolal do tejto úlohy otca a mamy. V plodivej sile lásky odovzdajú život deťom. Odovzdajú to znamená, svoj život darúvajú novému životu.

Súhvezdenie (11. - 14. január 2015)

V uplynulých troch dňoch sa v Domčeku zišli 4 hviezdne tímy našich centier pre mládež z Bojničiek, Španej Doliny, z Važca a z Domčeka. Bolo nám cťou hosťovať našich priateľov. Každý predstavil svoje súhvezdie a skúmali sme, ako sa na nebeskej oblohe dopĺňame. Keď je veľa hviezd pokope, je svetla skoro ako vo dne. Práve preto tieto naše súhvezdenia nazývame Svetlík. Prajeme všetkým tímom, aby prinášali svetlo každému, kto vstúpi do ich centra. Vďaka ti, Pane, za hviezdy, že si našim Mesiacom, ktorý sa o ne stará a že s Tebou je vždy noc jasná.

„Slnko Kristovej lásky, nech ožiari nás...oheň Svätého Ducha, nech zapáli nás..."

Milosti padajúce z neba

Keď z hĺbky srdca rozprávajú ústa a ruku vedie tok myšlienok, človek má pocit, že aj tak nevyjadril všetko. Vďačnosť vyráža dych, tak ako pri písaní, tak aj pri čítaní to môžeme pociťovať. Chcem Bohu ďakovať za každého jedného z vás, že ste prišli, aby sa rozmnožila radosť v nás, aby s Ježišom bola úplná. Ďakujem za spätné väzby. Zopár sme ich vybrali, aby sme sa potešili s vami:

- čistota prináša radosť
- som jedinečná a s Bohom je všetko možné
- aké je potrebné sa vedieť stíšiť, mať čas na modlitbu
- Boh mi dal radosť do srdca
- láska má zmysel

List vďaky priateľom Domčeka

Keď dieťa rastie a dospieva, začína hľadať podstatné vecí. Viac rozumie zákonom, ktoré chránia jeho svet. Po 15. rokoch fungovania pútí dozrel čas, aby som v mene tejto histórie, ktorá dosiahla vek občianskeho preukazu a získala dôležitosť v spoločnosti, vyjadril vďačnosť všetkým dobro-voľníkom a dobro-dincom. Práve to „dobro" nás spája. Z lásky dávame život našich modlitieb a obetí spoločnému dielu tu vo Vysokej nad Uhom. Cez tieto dary kvôli Anke sa toľko lásky nahromadilo, že nás to privádza k úžasu. Keby vás, „dobrých ľudí" nebolo, nič by nefungovalo.

On potrebuje vaše srdcia aby milovali, vaše ruky aby objímali a pomáhali, váš život aby ste ho darovali... na začiatku nového roka vám všetkým ďakujem za akúkoľvek aj neviditeľnú pomoc. Nech vám to Štedrý Boh mnohonásobne odmení pozemskými a nebeskými dobrami.      otec Pavol

A rozprávky bol koniec...vraj žili, kým nepomreliSmile

Každý dar slobodný a čistý veľmi oslovuje. Silvester bohatý na myšlienky, náročný na uvažovanie, krásny na obdarovanie, radostný na neskončenie. Každý je iný... živý ako Živý betlehém. Stať sa súčasťou Božieho diela na zemi. Byť jedným z tých, s ktorými Boh ráta, aby realizoval lásku... Vďaka ti, Pane, za milosť a milosrdenstvo, že celá zem môže ohlasovať veľkosť tvojej dobroty. Ty chceš, aby sme sa naučili milovať. Vieme, že túžiš po nás a že túžiš, aby sme my túžili po tebe. Iba tak objavíme svoje bohatstvo jedinečnosti a rozprávkovú krásu, ktorá sa nedá opísať. Vďaka ti Pane, za tvoj príbeh s nami. Za to, že si spojil naše s tvojim.
Chceme Čistý rok 2015 prežívať s tebou ako milostivý čas úprimnej čistej lásky. Dotkni sa hĺbky našich sŕdc a otvor nás pre teba a navzájom pre seba.
Náš hosť otec Róbert nás učil dvíhať oči vyššie napriek pociťovaniu pozemských túžob a nebáť sa ich. Dvíhať oči k nebesám a prežívať radosť z vedomia, že sme stvorení pre vznešené veci. Večnosť s Bohom, ktorá už začala je krásna ako oči milujúceho človeka. Vďaka ti Pane, za priestor pre nebo v našich srdciach.

Čo je krásne na rozprávkach? Že napriek tomu, že končia, začínajú - pokračujú v nás, aby sme boli ako deti

Určite sa oplatí vrátiť sa k záznamom a popočúvať si ich nanovo.

Dnes začíname

Aby sme stihli... ideme sa už pripraviť. Ako sa človek pripravuje na skúšku alebo na významnú životnú udalosť, tak by sa mal pripraviť aj na privítanie Nového roka. Dať do poriadku veci v sebe i okolo seba. Nech ten ďalší rok je naozaj nový, krajší, radostnejší, múdrejší, čistejší... Naša duchovná príprava nám má pomôcť vidieť to podstatné. Preto prichádzame prosiť o milosti. Boh naozaj túži po našej láske, aby sme my cez lásku k svojmu Stvoriteľovi objavili samých seba a stali sa tými, ktorými máme byť. 

Dobrá rodina je nebo na zemi. Chráňme si ju, aby sme nezabudli aké to je mať nebo v srdci. Náš Silvester bude o uzdravení našich rodín a o zakladaní zdravých vzťahov. Rodina je základ pre šťastný život človeka.
Posledné slová Anky Kolesárovej pred smrťou boli: „Ježiš, Mária, Jozef". Tento odkaz chceme napĺňať našimi témami. Nech Svätá rodina nájde miesto v našej mysli i v našom srdci. Spojme sa v modlitbách za rodiny. Prajem vám požehnaný záver roka a milostivý nový rok. Otec Pavol

Vianočný pozdrav

„Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán." 
                                                                          Lk 2,11
Z vianočných darov najkrajší je pokoj a radosť betlehemskej noci.
Dieťa zachraňuje svet.
Tam, kde je prijatie, prináša požehnanie.
Nech dieťa Ježiš naplní domov vášho srdca svojou prítomnosťou.
K tomu vám žehnajú

SILVESTRO - VANIE 

V Japonsku počas silvestrovskej noci stoja ľudia ticho v zástupoch a rad-radom prichádzajú k veľkému zvonu. Vezmú jeho srdce do rúk a udrú do tela zvonu. Čas plynie a posúva sa ďalej. Srdcom vydať svedectvo. Keď ho vezmeme do svojej dlane a ponúkneme do daru, naplní svoj účel. Pre túto chvíľu je stvorené.

Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas roka slúžili na našich akciách. Často sú to tí istí, ktorých mená sa vždy opätovne učím naspamäť. Prial by som vám Silvester si užiť bez služby, avšak si uvedomujem, že bez vás by sa to nezvládlo. Silvestrovanie potrebuje nové sily, viac síl, aby sa to prestriedalo. Každý kúsok poslúži a spolu zvládneme všetko. Pozývam vás vziať srdce do rúk...

Radosť z dávania rozmnožuje radosť. O tom je príbeh lásky. Požehnaný čas adventných milostí. Žehnám vám. o. Pavol

Rozprávkový Silvester pokračuje

O rozprávkach sa niekedy sníva. Čo je rozprávkové?
Kde bolo, tam bolo. Bolo to presne tam, kde sa to stalo. Príbeh, ktorý tam začal a v nás pokračuje. Keby som ako Malý princ vyletel ku hviezdam a našiel tu svoju, nebol by som rozprávkový? Planéta zem - miesto lásky s vierou čarovného prútika. Bože, ty chceš, aby sme prestali snívať? Keď sen končí, nový začína. Novší ako nový rok a povznáša do budúcnosti. Nesie nádej bližšiu k zemi i k večnosti.

Daj nám, Pane, snívať o rozprávkovom svete, kde je každý šťastný a zlo navždy porazené. Kde začína a kde končí môj sen? A čo je za ním?

Silvester 2014 - Objavme lásku PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ!

Láska hľadá lásku v srdci človeka ukrytú. Ona mu dáva miesto na prijatie, aby sa mohol narodiť na túto zem. Ozajstná láska je vždy osobná, rozumie človeku, dotýka sa jeho najhlbšieho vnútra. Ak nás Boh stvoril podľa seba, sme mu podobní, pomáha nám objaviť v nás Seba. Rozumie nám dokonale a v ozvene života v nás rastie túžba rozumieť Jemu. On túži po nás a nielen to, On túži po našej láske. Nechce nás iba mať na dosah, chce pociťovať našu lásku, chce počuť naše slová, chce vidieť naše oči, chce vnímať náš dotyk... To všetko v dialógu lásky. Vyznal nám lásku na kríži. Ako dieťa narodil sa v jasliach nášho srdca. Čaká na našu odpoveď, aby sme zatúžili po Ňom a po Jeho láske.

Hostia: o. Róbert Neupauer, Olena Omelchenko z Ukrajiny, Poetica muzica z Košíc s pásmom „Áno za rodinu“

„Láskou vyjadrujme lásku. Kráčajme s Ňou a k Nej. Objavme, čo je nám dané od večnosti!“

Silvester plný radosti 2014

Radosť z rozdávania rastie. Podelená radosť sa znásobuje. Na záver roka chceme nahromadiť a nanovo prežiť radosti. Chceš stretnúť priateľov, nových alebo starých? Chceš zažiť chvíle radosti v ich kruhu alebo v tichu na kolenách? Chceš byť súčasťou tvorivých aktivít silvestrovského programu? Príď zažiť radosť radostí. Nabiť baterky do ďalšieho roka.

Obľúbený Silvester na mieste čistej radosti je pozvaním aj pre teba. Príď zažiť, znásobiť, rozdávať ... radosť. Živý betlehem, Taizé večer, modlitba vďaky, disco do rána, non alkohol, tvorivé aktivity, škola koledníkov, štedrý večer, na kolenách pred Láskou, kopec zaujímavosti o sebe a o Bohu... Prihlasovanie spustíme každú chvíľu.

NOVÉ INFO k silvestru!!! 

ADVENT  je čas kráčania...

ADVENT je čas kráčania k sebe. Po štyroch schodoch zostúpiť k jasliam na kolenách v pokore skláňajúc sa k Ježišovi. Dnes z najvyššej sviece schádzame k ďalším hľadajúc správny adventný čas bez stresov a prehnaných starostí. Objednaný darček vnútri človeka prevýši všetko. Prajem nám počas celého adventu požehnané stretnutie s ľuďmi, ktorých chceme obdarovať. Nezabudnime, že láska sa rodí v každej chvíli. Požehnaný čas adventu. Otec Pavol

Sú naše zranenia v Božom pláne? (23.11.)

Ak Boh vie o nás všetko, pozná naše myšlienky, vie akí budeme..., ako zomrieme..., ráta aj s našimi zraneniami? Nad týmito témami sme sa zamýšľali počas 16. púte zrelosti a stále viac sme si uvedomovali, že Boh môže dopustiť zranenia, aby sme dozreli ako ľudia. Keď sa nevieme „vpratať do kože", keď mu nedôverujeme a riskujeme veľa, prídu zranenia. Vlastný pád sotí na kolená a v pokore musíme prijať úbohosť, s ktorou sme sa v sebe stretli. S dôverou v Božiu milosrdnú lásku vstávame s krížom na ramenách. „Poď aj tak ťa milujem, s krížom na kríži budeš víťaziť". Ak mu začneš konečne veriť a milovať Ho celým srdcom, môže ťa premeniť. Tvoju slabosť a zranenie použije pre tvoj osobný rast, pre posilnenie viery, nádeje a lásky. Ak Boh dopustí - neopustí. Vďaka Ti, Ježišu, za vykúpenie láskou - v zomieraní premenenú bolesť na radosť z víťazstva.
Ovocie:
• Jedno veľké zranenie je uzdravené
• Uvedomila som si svoje zranenia z detstva, ktoré som doteraz potláčala a prostredníctvom ľudí, ktorých som stretla, slov, ktoré som počula a Ježiša, ktorý ma miluje, sa vyliečili a uzdravili problémy a zranenia.
• Ďakujem za uzdravenie
• Som Bohu vďačná za túto „oázu pokoja a čistoty"
Boh dáva milosť, keď s vierou otvárame dlane, vtedy zranenie sa mení na požehnanie, vyberáme zo spätných väzieb.

Deň s krížom SDM a Ankou

Sobota 22.11.2014 - deň veľkých prekvapení!!!

Čakali sme kríž SDM a z auta vyskočil Palo Danko, moderátor TVLUX. Veľké prekvapko pre nás. Zjavne sa u nás cíti ako doma, alebo je doma všade?... S úžasnými spolupútnikmi Máriom a Tomášom nám doviezli kríž SDM a spoločne sme prežívali jedno prekvapenie za druhým... a zázrak za zázrakom... aj v srdciach. 70. rokov uplynulo od smrti našej Anky a my sme spolu s krížom a ikonou Panny Márie putovali k  jej hrobu. Ako to všetko vnímal Paľo Danko, si prečítajte na tomto odkaze

16. púť zrelosti (21. - 23. november 2014)

Púť vďaky

Live vysielanie...

Na ceste dozrievania dvíhame kríže a nesieme ich do cieľa s názvom NEBO. Sme pozvaní milovať napriek všetkým ťažkostiam a zraneniam. Musíme rásť, nič iné nám totiž neostáva. Nebáť sa bolestí ani neúspechu. S Kristom napriek zdaniu vždy víťazíš. Každý boľavý pád vzkriesený Láskou prehĺbi srdce múdrosťou. A rana čo krváca stáva sa prameňom novej duchovnej sily. Pozývame vás na cestu osobnej lásky v dozrievaní na pútiach zrelosti. Ako hosť na tému Zranenie - dozrievanie v láske sa k nám prihovorí Olena Omelchenko z Ukrajiny. Vyštudovala psychológiu. Je školským psychológom (14. rokov) a certifikovaným terapeutom v programe NEST (10. rokov). Vedie individuálnu aj skupinovú terapiu. Pracuje v Inštitúte Religionistiky sv. Tomáša Akvinského v Kijeve.
Počas púte k nám docestuje aj kríž SDM, ktorý dal Svätý otec Ján Pavol II. mladým, aby putoval po všetkých krajinách sveta v tých kontinentoch, kde sa bude konať najbližšie svetové stretnutie mládeže. Ako príprava na SDM 2016 v Krakove bude prechádzať počas dvoch týždňov aj Slovenskom spolu s kópiou ikony Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.
V sobotu si pripomenieme presne 70. rokov od násilnej smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej. Čaká nás okrem prednášky, zdieľania v skupinkách, dialógu s hosťom aj ďakovné putovanie k hrobu Anky Kolesárovej, svätá omša s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom vysielaná do Rádia LUMEN, predstavenie kríža SDM s ikonou, svedectvá, moderovaná adorácia, nočné bdenie a celonočná tichá adorácia. Sme vďační Bohu za dar Anky mladým. Keď násilná smrť stopla jej pozemské dozrievanie, dozrela náhle pre nebo. Prosme Pána o našu osobnú zrelosť na ceste v dozrievaní do cieľa - NEBO.
PS: Keďže táto púť bude slávnostnejšia a ďakovná, pozývame vás na ňu s veľkým otvoreným srdcom. Zvlášť na slávnostný večerný program. Aj keď ste mladší ako 23+ príďte spolu osláviť a poďakovať a ak bude treba aj poslúžiť. S úctou a láskou o. Pavol a o. Ľuboš

Prihlasovanie je do 14. novembra.

Krížom krážom...

Krížom krážom celým svetom s krížom SDM. Sv. otec Ján Pavol II. ho daroval mladým v roku 1984. Odvtedy putuje celým svetom, prešiel všetky kontinenty, dotýkali sa ho mladí všetkých národov. A teraz príde k nám. Je to veľmi významná udalosť pre našu Cirkev. V sobotu 22. novembra v deň 70. výročia tragickej smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej o 14:00 hodine doputuje na Púť zrelosti do kostola v Pavlovciach nad Uhom, kde bude slávnostne prevzatý od mladých delegátov z Nitry. Následne s ním poputujeme do Vysokej nad Uhom k hrobu Anky Kolesárovej a do Domčeka. Mladí ponesú kríž s nadšením nad hlavami ako víťazný symbol nad hriechom a smrťou. Pri nesení si budú pomáhať, budú sa striedať a zažívať spoločenstvo Cirkvi. Z Vysokej nad Uhom sa vrátime do farského kostola sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde bude vztýčený počas sv. omše o 18:00 s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom (priamy prenos cez rádio Lumen). Po sv. omši tichá adorácia kríža v kostole. O 20:30 hodine začne večerný program „Prišli sme sa mu pokloniť" spojený so svedectvami a moderovanou adoráciou. 22:30 prevezmú kríž delegáti z Rožňavy. 
Veľmi sa tešíme, že kríž SDM nás prvýkrát navštívi. Pozývame mužov ochotných pocítiť ťarchu kríža. Je to prejav sily, odvahy a vernosti vytrvať v dobrom aj zlom - záväzok, ktorému sa učíme po celý život. Kríž má váhu 40 kg a ponesieme ho približne 3 km. Počas celého programu bude vystavená ikony Panny Márie. Tešíme sa na putovanie krížom - krážom s krížom

Zranenie a uzdravenie kráčajú spolu... 16. púť zrelosti

Zranenie a uzdravenie potrebujú kráčať spolu. Niekedy je ťažké vyhnúť sa zraneniam. Ježiš bol často zraňovaný tvrdosťou sŕdc, nepochopením, ľahostajnosťou, sebeckosťou iných... V životopisoch svätých zisťujeme, že mnohí prežívali ťažké veci a kríž bol súčasťou ich života. Každý má svoje trápenia s ktorými potrebuje žiť, prijímať, vyrovnávať sa, hľadať cestu a byť denne uzdravovaný.Bolesť a kríž je Kristova univerzita - škola lásky, ktorá učí pokore. Sebazaprenie a obeta prehlbujú a zväčšujú naše srdcia a pripravujú ich, aby sa nechali naplniť láskou. Múdrosť prichádza z hora od Boha ako dar. Je múdre a krásne z lásky trpieť a nebáť sa zranení, pretože práve ony sa stávajú požehnaním a novými prameňmi milosti. Láska krváca na kríži a tak pramení Nové ráno. Pane ďakujeme ti za každé zranenie, ktoré nás posunulo bližšie k tebe a pomohlo nám dozrieť k múdrosti života. Cesta lásky... cesta kríža... cesta uzdravení... cesta vykúpenia... cesta radosti... cesta pokoja... cesta spásy... Buď zvelebený Pane, že si nás vykúpil zranenou láskou.          Otec Pavol

TÍMSTAR stretko (7. - 9. november 2014)

Ďakujeme Bohu za dar dobrovoľníctva. Dať srdce, myseľ i ruky k službe spoločnému dobru a tak osláviť Boha je výsadou milujúcich ľudí. Tento víkend sa zišli v Domčeku extímaci so svojimi tímčatkami. Prežili sme vzácny čas zdieľania a hodnotenia ako vnímajú dopad tímackého života na súčasnú etapu života, v ktorej sa nachádzajú. V atmosfére rozhovorov a modlitieb čas plynul pokojne a radostne. Nechcelo sa nám rozísť. Stále sme niečo objavovali a tešili sa spoločnému dobru. Ďakovali sme za všetkých tímakov, ktorí kedykoľvek v Domčeku slúžili a prosili o požehnanie do ich životov. Prijmite, prosím, môj obdiv a moju vďačnosť vy všetci, ktorí ste tu slúžili. Žehnám vám a vyprosujem milosť milujúceho. Zo zdieľania vyberáme a pre obohatenie sa s vami podelíme:

 

 • V službe dobrovoľníka v Domčeku som mal možnosť dozrievať vo viere, láske a otcovstve. 
 • Domček - pocit domova a rodiny. Nikto tu nehľadí na tvoje nedostatky, každý ťa tu má rád. Vďaka času, ktorý som strávila v tíme môžem teraz v rodine vytvárať pocit domova. 
 • Život v Domčeku ma naučil milovať ľudí, ktorí tu žijú, prichádzajú. Naučil ma trpezlivosti, duchovne rásť, rozvíjať svoje talenty, pracovať samostatne a rozlíšiť svoje povolanie. 
 • Život v Domčeku ma naučil akú má hodnotu človek a zvlášť žena. Pritom som si uvedomil, že musím prijať seba samého s mojimi chybami a so všetkým, čo v sebe nosím. 
 • Naučil som sa tu viac vnímať potreby ostatných a brať na nich ohľad. Stal som sa zodpovednejším.
 • Toto miesto ma formuje v láske. Je to priestor obrusovania charakteru a budovania vzťahov.
 • Keď sa tu po dlhšom čase vraciam, zažívam pocit domova, ktorý sme tu pred rokmi začali budovať. Učili sme sa prijímať ľudí, vytvárať vzťahy.
 • Domček mi dal taký pokoj do vecí, hlavne pri rozhodovaní v živote.
 • V domčeku som objavila a rozvíjala dar materstva, Pán uzdravoval moje ženstvo a vzťahy, aby som v súčasnosti mohla byť darom pre manžela a rodinu, ale naučila som sa žiť materstvo aj v širšom zmysle slova - byť darom pre tých, ktorí sem prídu. 
 • Posúvanie a rast aj v praktických veciach, aj v hodnotách, žiť aj to duchovné, je tu na to priestor a čas - základ do svojho života.
 • Je to super, že sa človek tu naučí takým veciam, ktoré predtým nerobil. Vedie to k pokore.

Vďaka ti, Bože, za dar lásky. Otec Pavol.

Život svetla

LIVE LUX

Láska, láska, láska... Keby si ju nemal, nič by ti neosožilo. Žiť lásku má byť celoživotným povolaním každého kresťana. Láska šíri lásku. Sme veľmi radi, že naša kresťanská televízia svetla Lux prenesie v sobotu atmosféru Púte radosti priamo do obývačiek našich domovov. Mosty spájajú brehy, aby z dvoch pevných bodov bol symetrický jeden. Láska, láska, láska...Jediný liek na lásku je viac lásky. Hľadajme a nachádzajme, dávajme a dajú nám...vrchovatou mierou... buďme štedrí. Rásť znamená milovať. Tak vás pozývam na miesto vykúpenia Láskou. Láskou 16.ročnej sú vykúpené príbehy mnohých mladých, ktorí zatúžili byť ako ona. Chrániť nevinnosť - to bohatstvo slnka. Keď svieti, žiari, až oslepuje... toto uvidia čistého srdca. Miluj a chráň. Sme vykúpení. Je čas milovať. Zahoď všetko, čo ti bráni... a poď. Žehnám ťa.                       o. Pavol

63.púť radosti (17. - 19. október 2014)

 

Dávam vám do pozornosti ďalšiu Púť radosti na tému Vykúpenie Láskou. Vieme, že človek stvorený na obraz Lásky by mal byť splodený z lásky a mal by byť nasycovaný láskou. Hriech spôsobuje, že nie vždy to tak býva. Práve preto vstúpil Kristus, aby nás vykúpil láskou. On prichádza ako svetlo do každej tmy, ako nádej do neistoty, ako zmysel a krása nášho života. Nechajme sa vykúpiť Láskou. Nech spočinie na nás jeho radosť a pokoj v tej nekonečnej miere. Našimi hosťami na púti budú:

 • Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.,pomocný biskup
 • ThDr. Štefan Novotný PhD., rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
 • Televízia LUX

Radosť pramení v čistom srdci

Školy si oddýchli a triedy sa opäť naplnili vravou mladých. Zážitky z prázdnin boli vyrozprávané a učitelia začali byť nároční. Začal školský rok, ktorý nás má opäť posunúť ďalej. Príprava do života je dôležitá.
Na národnej púti v Šaštíne sme sa dozvedeli, že nás čaká Národné stretnutie mládeže P 15. Budeme sa na to duchovne pripravovať počas desiatich mesiacov. Pripravených je 10 tém. Náš milý pápež František pre mladých na celom svete určil tému „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Každý mesiac bude jedna z tém predstavená v živom vysielaní televízie LUX a následne na internete budeme mať pripravené nápady a aktivity na stretká.
Pozývam všetkých do duchovnej prípravy P 15.
Nech tento školský rok bude časom budovania pekných priateľstiev a objavovania vnútorných darov, ktoré nás uschopňujú milovať. Čistý rok nás môže priviesť k úžasu nad tým, čo vidia iba čisté oči srdca. Verím, že ak niekto poprosí Boha o milosť a bude s Ním spolupracovať, prežije najkrajší čas života - čas „ošperkovaný" čistou láskou úprimných ľudí. Spolu poďme uvidieť Boha v nás.

Váš otec Pavol - hlas 19 rokov volajúceho po čistej láske Smile

Poďakovanie Rádiu Lumen

Čas preberá úsilie.

V sobotu sme boli svedkami 1. púte rádia Lumen k Božej služobnici Anke Kolesárovej. Putovali nielen cestujúci, ale každý, kto bol s nami spojený cez rádio. Chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť rádiu Lumen a jeho organizačnému tímu na čele s otcom Jurajom Spuchľakom. Chceme poďakovať aj všetkým účastníkom a poslucháčom rádia Lumen, že sa zapojili do tejto púte. Bol to milostivý čas plný duchovného bohatstva. Ďakujeme aj našej kresťanskej televízii Lux za sprostredkovanie obrazu a zvuku satelitným prenosom. Božia služobnica Anka Kolesárová obetovala svoj mladý život za hodnoty, ktoré sa oplatí ohlasovať, pretože dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Nech Boh žehná naše kresťanské média. S úctou a vďakou otec Pavol & tím Domčeka.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1

V škole diamantov

Možno prežívaš čas, kedy cítiš potrebu pohnúť sa v živote ďalej. Chceš niečo zmeniť a nevieš ako. Túžiš pracovať na sebe a stať sa iným. A možno máš iba mladé sily a chceš ich nezištne darovať.

Ak sa ťa to týka, tak prosím, čítaj ďalej Smile
Život v spoločenstve je náročný, ale veľmi pekný. Každodenným obrusovaním hrán sa stávame hladšími, krajšími a lepšími, vzácnymi ako diamant. Je to obrovský vklad do budúcnosti. Škola života, ktorá sa nedá zaplatiť. Pri zdieľaní sa tímakov jedno dievča z českého centra povedalo: „Život v tíme ma naučil prežiť všade a som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť". „Tímak - tímačka" je človek žijúci v spoločenstve, ktorý sa zasväcuje na niekoľko mesiacov do služby v centre v nezištnom dávaní sa. Má to byť človek radostný, flexibilný, obetavý... Ak cítiš, že ťa Boh volá slúžiť na nejakú dobu v takomto centre, prihlás sa prosím SMSkou na moje telefónne číslo 0905 405 674. Spätne zavolám. Je potrebné sa porozprávať a absolvovať skúsenosť života v centre.

„Kto skôr príde, ten prv melie Smile " Otec Pavol z Domčeka

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

"Z Božej milosti som tým, čím som"

VĎAČNOSŤ je to slovo, ktoré mi napadá vždy, keď si pomyslím nato, že ubehlo 50 rokov od môjho narodenia. „Ďakujem" hovorím otcovi a mame s kvetom v ruke vždy na moje narodeniny. Život je dar každého dňa. Vždy keď začína, dáva možnosti. Keď končí, má viesť k vďačnosti. Ľudia sa ma pýtajú: „Aké to je mať päťdesiatku?" Vtedy ako druhé slovo mi napadá ČAS. Je to veličina veľmi presná, ale aj dosť relatívna z hľadiska pocitov. Niekedy nestíhaš a niekedy čakáš, že niečo už konečne skončí. Čas sa nedá oklamať. Prosím o múdrosť, aby som ho vedel správne využiť. LÁSKA dáva zmysel a krásu ľudskému životu. Je to to tretie slovo, ktoré ma vedie k stále hlbšiemu prežívaniu aktuálnej chvíle. Je čas ďakovať a ešte viac milovať.
Ďakovná svätá omša za dar môjho života bude 12. júla 2014 o 11. hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Po nej pohostenie v Domčeku pre pozvaných hostí a dobrovoľníkov. Ťažko sa mi určovalo komu poslať pozvánku, keďže vás je veľmi veľa. Vďaka Bohu!!! Tak aspoň symbolicky budete v ten deň niektorí so mnou v mene všetkých ostatných. Samozrejme príďte na sv. omšu, ak aj nemáte pozvánku. Je to čas našej spoločnej radosti a vďačnosti. Dozvuky týchto osláv budú aj na Festivale radosti (ako som bol informovanýSmile).
Počas päťdesiatich rokov som mal možnosť stretnúť a spoznať vo vás krásnych a vzácnych ľudí. V duchu som spojený s vami všetkými. Ďakujem vám za vaše modlitby, za priateľstvo a za každú pomoc. Aj teraz, pri mojom jubileu, vám vyprosujem milosť radostného a pokojného života.

S úctou váš otec Pavol

Kvet na Timčeku - prejav úcty každej žene

Po večeroch keď náš kvet zasvieti, nech nás vždy upovedomí na úctu k žene. Úcta každej žene od prirodzenosti patrí. Naučme sa vnímať nehu ženy, ktorá je nenahraditeľným požehnaním pre tento svet. Chráňme ženu, veď je stvorená pre lásku a pre krásu.

 

 

Drahý priateľ Domčeka

V kaplnke Božej múdrosti v Domčeku ďakujeme Bohu za Teba, za Tvoju štedrosť a lásku. Stal si sa súčasťou krásneho Božieho diela, cez ktoré Boh buduje civilizáciu lásky. Na každej púti a duchovnej obnove máme „pochod za lásku" v našich témach a v svedectve Božej služobnice Anky Kolesárovej, ktorá podporila tento projekt tak, že darovala všetko. Do depozitu vložila svoj mladý život, túžby, vysnívanú cestu dievčaťa... Každý z nás k nej pridáva kúsok srdca, svoje kríže, obete, modlitby a dary. Ochotou dávať sa vnútorne rastieme a prehlbuje sa v nás Boží život.

Chcem Ti v mene všetkých pútnikov Domčeka minulosti, prítomnosti a budúcnosti, zo srdca poďakovať za to, že si prispel k rozvoju mladého pútnického centra s veľkou budúcnosťou. Cez aktivity Domčeka budú požehnávané ďalšie generácie mladých a rodín. Nech Ti Tvoj dar Boh mnohonásobne odmení. V modlitbách v kaplnke Božej múdrosti Ti vyprosujeme milosť múdreho, čistého a živého srdca. V mene veľkej domčekovskej rodiny s úctou a vďakou o. Pavol

 

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

          

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo