Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

16. púť zrelosti (21. - 23. november 2014)

Téma púte: Zranenie - dozrievanie v láske

Počas tejto púte si pripomenieme 70. výročie smrti Anky Kolesárovej. Zároveň budeme mať tú milosť privítať aj putovný kríž SDM

Prihlasovanie je už možné:-)

Život svetla

LIVE LUX

Láska, láska, láska... Keby si ju nemal, nič by ti neosožilo. Žiť lásku má byť celoživotným povolaním každého kresťana. Láska šíri lásku. Sme veľmi radi, že naša kresťanská televízia svetla Lux prenesie v sobotu atmosféru Púte radosti priamo do obývačiek našich domovov. Mosty spájajú brehy, aby z dvoch pevných bodov bol symetrický jeden. Láska, láska, láska...Jediný liek na lásku je viac lásky. Hľadajme a nachádzajme, dávajme a dajú nám...vrchovatou mierou... buďme štedrí. Rásť znamená milovať. Tak vás pozývam na miesto vykúpenia Láskou. Láskou 16.ročnej sú vykúpené príbehy mnohých mladých, ktorí zatúžili byť ako ona. Chrániť nevinnosť - to bohatstvo slnka. Keď svieti, žiari, až oslepuje... toto uvidia čistého srdca. Miluj a chráň. Sme vykúpení. Je čas milovať. Zahoď všetko, čo ti bráni... a poď. Žehnám ťa.                       o. Pavol

63.púť radosti (17. - 19. október 2014)

Dávam vám do pozornosti ďalšiu Púť radosti na tému Vykúpenie Láskou. Vieme, že človek stvorený na obraz Lásky by mal byť splodený z lásky a mal by byť nasycovaný láskou. Hriech spôsobuje, že nie vždy to tak býva. Práve preto vstúpil Kristus, aby nás vykúpil láskou. On prichádza ako svetlo do každej tmy, ako nádej do neistoty, ako zmysel a krása nášho života. Nechajme sa vykúpiť Láskou. Nech spočinie na nás jeho radosť a pokoj v tej nekonečnej miere. Našimi hosťami na púti budú:

  • Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.,pomocný biskup
  • ThDr. Štefan Novotný PhD., rektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
  • Televízia LUX

Radosť pramení v čistom srdci

Školy si oddýchli a triedy sa opäť naplnili vravou mladých. Zážitky z prázdnin boli vyrozprávané a učitelia začali byť nároční. Začal školský rok, ktorý nás má opäť posunúť ďalej. Príprava do života je dôležitá.
Na národnej púti v Šaštíne sme sa dozvedeli, že nás čaká Národné stretnutie mládeže P 15. Budeme sa na to duchovne pripravovať počas desiatich mesiacov. Pripravených je 10 tém. Náš milý pápež František pre mladých na celom svete určil tému „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Každý mesiac bude jedna z tém predstavená v živom vysielaní televízie LUX a následne na internete budeme mať pripravené nápady a aktivity na stretká.
Pozývam všetkých do duchovnej prípravy P 15.
Nech tento školský rok bude časom budovania pekných priateľstiev a objavovania vnútorných darov, ktoré nás uschopňujú milovať. Čistý rok nás môže priviesť k úžasu nad tým, čo vidia iba čisté oči srdca. Verím, že ak niekto poprosí Boha o milosť a bude s Ním spolupracovať, prežije najkrajší čas života - čas „ošperkovaný" čistou láskou úprimných ľudí. Spolu poďme uvidieť Boha v nás.

Váš otec Pavol - hlas 19 rokov volajúceho po čistej láske Smile

Poďakovanie Rádiu Lumen

Čas preberá úsilie.

V sobotu sme boli svedkami 1. púte rádia Lumen k Božej služobnici Anke Kolesárovej. Putovali nielen cestujúci, ale každý, kto bol s nami spojený cez rádio. Chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť rádiu Lumen a jeho organizačnému tímu na čele s otcom Jurajom Spuchľakom. Chceme poďakovať aj všetkým účastníkom a poslucháčom rádia Lumen, že sa zapojili do tejto púte. Bol to milostivý čas plný duchovného bohatstva. Ďakujeme aj našej kresťanskej televízii Lux za sprostredkovanie obrazu a zvuku satelitným prenosom. Božia služobnica Anka Kolesárová obetovala svoj mladý život za hodnoty, ktoré sa oplatí ohlasovať, pretože dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Nech Boh žehná naše kresťanské média. S úctou a vďakou otec Pavol & tím Domčeka.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1

V škole diamantov

Možno prežívaš čas, kedy cítiš potrebu pohnúť sa v živote ďalej. Chceš niečo zmeniť a nevieš ako. Túžiš pracovať na sebe a stať sa iným. A možno máš iba mladé sily a chceš ich nezištne darovať.

Ak sa ťa to týka, tak prosím, čítaj ďalej Smile
Život v spoločenstve je náročný, ale veľmi pekný. Každodenným obrusovaním hrán sa stávame hladšími, krajšími a lepšími, vzácnymi ako diamant. Je to obrovský vklad do budúcnosti. Škola života, ktorá sa nedá zaplatiť. Pri zdieľaní sa tímakov jedno dievča z českého centra povedalo: „Život v tíme ma naučil prežiť všade a som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť". „Tímak - tímačka" je človek žijúci v spoločenstve, ktorý sa zasväcuje na niekoľko mesiacov do služby v centre v nezištnom dávaní sa. Má to byť človek radostný, flexibilný, obetavý... Ak cítiš, že ťa Boh volá slúžiť na nejakú dobu v takomto centre, prihlás sa prosím SMSkou na moje telefónne číslo 0905 405 674. Spätne zavolám. Je potrebné sa porozprávať a absolvovať skúsenosť života v centre.

„Kto skôr príde, ten prv melie Smile " Otec Pavol z Domčeka

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

"Z Božej milosti som tým, čím som"

VĎAČNOSŤ je to slovo, ktoré mi napadá vždy, keď si pomyslím nato, že ubehlo 50 rokov od môjho narodenia. „Ďakujem" hovorím otcovi a mame s kvetom v ruke vždy na moje narodeniny. Život je dar každého dňa. Vždy keď začína, dáva možnosti. Keď končí, má viesť k vďačnosti. Ľudia sa ma pýtajú: „Aké to je mať päťdesiatku?" Vtedy ako druhé slovo mi napadá ČAS. Je to veličina veľmi presná, ale aj dosť relatívna z hľadiska pocitov. Niekedy nestíhaš a niekedy čakáš, že niečo už konečne skončí. Čas sa nedá oklamať. Prosím o múdrosť, aby som ho vedel správne využiť. LÁSKA dáva zmysel a krásu ľudskému životu. Je to to tretie slovo, ktoré ma vedie k stále hlbšiemu prežívaniu aktuálnej chvíle. Je čas ďakovať a ešte viac milovať.
Ďakovná svätá omša za dar môjho života bude 12. júla 2014 o 11. hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Po nej pohostenie v Domčeku pre pozvaných hostí a dobrovoľníkov. Ťažko sa mi určovalo komu poslať pozvánku, keďže vás je veľmi veľa. Vďaka Bohu!!! Tak aspoň symbolicky budete v ten deň niektorí so mnou v mene všetkých ostatných. Samozrejme príďte na sv. omšu, ak aj nemáte pozvánku. Je to čas našej spoločnej radosti a vďačnosti. Dozvuky týchto osláv budú aj na Festivale radosti (ako som bol informovanýSmile).
Počas päťdesiatich rokov som mal možnosť stretnúť a spoznať vo vás krásnych a vzácnych ľudí. V duchu som spojený s vami všetkými. Ďakujem vám za vaše modlitby, za priateľstvo a za každú pomoc. Aj teraz, pri mojom jubileu, vám vyprosujem milosť radostného a pokojného života.

S úctou váš otec Pavol

Kvet na Timčeku - prejav úcty každej žene

Po večeroch keď náš kvet zasvieti, nech nás vždy upovedomí na úctu k žene. Úcta každej žene od prirodzenosti patrí. Naučme sa vnímať nehu ženy, ktorá je nenahraditeľným požehnaním pre tento svet. Chráňme ženu, veď je stvorená pre lásku a pre krásu.

 

 

Drahý priateľ Domčeka

V kaplnke Božej múdrosti v Domčeku ďakujeme Bohu za Teba, za Tvoju štedrosť a lásku. Stal si sa súčasťou krásneho Božieho diela, cez ktoré Boh buduje civilizáciu lásky. Na každej púti a duchovnej obnove máme „pochod za lásku" v našich témach a v svedectve Božej služobnice Anky Kolesárovej, ktorá podporila tento projekt tak, že darovala všetko. Do depozitu vložila svoj mladý život, túžby, vysnívanú cestu dievčaťa... Každý z nás k nej pridáva kúsok srdca, svoje kríže, obete, modlitby a dary. Ochotou dávať sa vnútorne rastieme a prehlbuje sa v nás Boží život.

Chcem Ti v mene všetkých pútnikov Domčeka minulosti, prítomnosti a budúcnosti, zo srdca poďakovať za to, že si prispel k rozvoju mladého pútnického centra s veľkou budúcnosťou. Cez aktivity Domčeka budú požehnávané ďalšie generácie mladých a rodín. Nech Ti Tvoj dar Boh mnohonásobne odmení. V modlitbách v kaplnke Božej múdrosti Ti vyprosujeme milosť múdreho, čistého a živého srdca. V mene veľkej domčekovskej rodiny s úctou a vďakou o. Pavol

 

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

          

Lumen pre mládež

Slovo na deň

"Bdieť - to znamená           mať nádej"                             22. október 2014

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

Tatrabanka - číslo účtu: 2628717671/1100

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1235580008/1111

Príspevky na réžiu Domčeka:

ČSOB 4008286398/7500

 


Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo